CBS skal være CO2 neutralt fra 2030

Skrevet af Mikkel Røddik Christensen - 24. november 2009 - 16:260 kommentarer
Medlemmerne i Declaration Task Force, som gennem konferencen arbejdede på at nå frem til en endelig Deklaration der inkluderede alle kommentarer fra konferencens deltagere: Professor og leder af CBS Climate Strategies for Business Peter Møllgaard, CB

Hvad verdens ledere tilsyneladende har svært ved at blive enige om, kan på CBS klares på to dage. PRME og CBS’ internationale konference munder i dag ud i en klimaerklæring for business schools ved navn Copenhagen Conference Declaration.

Et godt eksempel
Efter to dage med oplæg paneldebatter og workshops skulle den færdige erklæring afleveres til Departementschef Thomas Egebo fra Klima- og Energiministeriet. Dagens ministerrokade medførte dog, at han måtte melde afbud, men Johan Roos forsikrede om at erklæringen nok skulle komme den nye klima- og energiminister Lykke Friis i hænde - Lykke Friis som parentes bemærket er adjungeret professor ved CBS. Erklæringen indeholder - udover det nævnte afsnit om at være et godt eksempel gennem CO2-reduceringen - et løfte om at inddrage klimarelaterede emner i undervisningen. På det forskningsmæssige område lover erklæringen, at man vil støtte og opfordre til forskning i klimarelaterede emner. På konferencens første dag, mandag, modtog alle deltagere et udkast til erklæring, som alle løbende har haft mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag til.

Walk the talk
PRME som sammen med CBSCSB (Climate Strategies for Business) og CBSCSR afholder konferencen er et FN-støttet netværk af business schools, der har til formål at fremme CSR og bæredygtighed. Professor Peter Møllgaard fra CBSCSB fortæller, at erklæringen handler om netop handling:

- Det handler om at ”walk the talk”, altså at få søsat nogle konkrete initiativer og løsningsforslag til, hvordan business schools kan være en vigtig del af løsningen på klimaproblemet, siger Peter Møllgaard.

Det er både studerende, forskere og repræsentanter fra erhvervslivet, der har deltaget i den to dage lange konference, som altså i mini-målestok nåede det, der står som det store mål for klimatopmødet. Det store klimatopmøde COP 15 løber som bekendt af stablen om bare to uger.