CBS slipper for masseafskedigelser

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: © Skypixel | Dreamstime.com - 29. januar 2015 - 10:360 kommentarer

Afskedigelsesrunden, der blev varslet den 19. november 2014, er blevet afblæst. 67 frivillige fratrædelser – fordelt på 52 videnskabelige medarbejdere (VIP) og 15 administrative (TAP) har gjort, at CBS når sparemålet for 2017 uden at afskedige medarbejdere.

Torsdag eftermiddag blev det meldt ud på CBS.dk og CBS’ intranet, CBSshare, at CBS nu undgår at afskedige medarbejdere. Det var i november 2014 ellers blevet meldt ud, at der var risiko for, at op til 80 medarbejdere skulle afskediges.

Afskedigelsesrunden var blevet varslet, fordi CBS skulle spare 60 millioner kroner om året fra 2017 og frem. Det mål er nu blevet nået, idet hele 67 medarbejdere har indgået frivillige fratrædelsesaftaler - et væsentligt større antal end forventet.

- Det har været en udfordrende proces, men jeg har oplevet en konstruktiv vilje til at få løst opgaven på tværs af CBS. Direktionen vil  gerne kvittere for den store indsats og særligt anerkende de medarbejdere, der har indgået frivillige aftaler. Vi er klar over, at den seneste periode har været usikker og krævende. Nu skal vi se fremad! kommenterer rektor Per Holten-Andersen.

'Det grå guld' står for langt de fleste aftaler

De 67 indgåede aftaler spænder over frivillig fratræden, aftrapning i tid (seniorordninger) og deltid samt forskellige andre vilkår. Aftalerne fordeler sig på 52 VIP og 15 TAP, 40 mænd og 27 kvinder, og 16 af aftalerne er med udenlandske statsborgere, heraf 6 ikke-EU statsborgere.

Det er især CBS' seniorer, der har taget mod tilbud om frivillig fratræden. 23 VIP og 6 TAP er over 65 år gamle, mens 12 VIP og 7 TAP er over de 60, men under 65. Samtlige fratrådte VIPer lektorer eller professorer.

Pres på undervisningen forude

På det akademiske område medfører de individuelle aftaler i sig selv besparelser på cirka 47 millioner kroner i 2017 og 28 millioner kroner i 2016, hvortil kommer en række besparelser på drift. Den afsatte buffer på 4 millioner kroner er derfor ikke blevet udmøntet, men kan udmøntes i 2017 og frem.

Ifølge den officielle udmelding betyder de mange frivillige fratrædelser, at CBS’ undervisningsressourcer kommer under pres i de kommende år. Det gør, at CBS’ aktivitetsomfang og undervisningsformer nu skal tilpasses og fremtidssikres.

I hvor høj grad de frivillige fratrædelser blandt de videnskabelige medarbejdere svarer til den fordeling af besparelser på institutter, der var blevet lagt op til fra ledelsens side, bliver der ikke meldt noget ud om.

På det administrative område udmønter aftaler og driftsbesparelser de nødvendige besparelser på 15 mio. kr. i 2016 og 2017. Ud over de 15 individuelle aftaler med TAP-medarbejdere er der også på det administrative område fundet og besluttet en række driftsbesparelser.

De 5 millioner kroner, der skulle spares på CBS’ campusinfrastruktur, blev som forventet realiseret uden besparelser på løn.