CBS største studie får endelig en studenterforening

Skrevet af Jesper Kock - Foto: Daniel Fabricius - 23. juni 2014 - 16:430 kommentarer
Et udpluk af Foreningen for HA Almen Studerendes bestyrelse. Fra venstre er det næstformand Mia Lindqvist, bestyrelsesmedlem Daniel Fabricius, Formand Mi Vo, bestyrelsesmedlem Malte Joost Truelsen og bestyrelsesmedlem Anna Wicklow.

Foreningen for CBS’ HA Almen-studerende vil skabe netværk mellem årgangene, højne studiets sociale relationer og give sine medlemmer de bedste forudsætninger for en succesfuld entré i erhvervslivet gennem samarbejde med faste virksomhedspartnere. 

På trods af at HA Almen er det største bachelorstudie på CBS, har det ikke tidligere haft en studenterforening. Det er der rettet op på nu. Den 11. april i år gav startskuddet genlyd på natklubben Hive, hvor foreningens velbesøgte kick off-event løb af stablen.

Mi Vo, der er foreningens formand, har en fortid som IBP-studerende, og mødet med studenterforeningen ’IBP Union’ har i høj grad virket som inspiration til oprettelsen af studenterforeningen for HA Almen studerende.

- Jeg synes, at der manglede noget på HA Almen. Det er et ret stort studie, og da jeg startede, så føltes det som om, at man hurtigt blev isoleret, da der ikke var så meget networking med de andre hold eller på tværs af årgangene, forklarer Mi Vo og fortsætter:

- Formålet er at fremme studiemiljøet. Det giver os muligheder for nogle faglige events, få nogle gæsteforelæsere ud, lave oplæg og etablere virksomhedskontakter. Helt konkret handler det om at gøre HA Almen mere attraktiv både på CBS og over for erhvervslivet.

Inspiration til studievalg

Foreningen har allerede prøvet kræfter med et større fagligt tiltag, da de i foråret arrangerede case eventen ’Linking Mind’s i selskab med IBP Union, CBS og Lund Universitet.

- Det handlede i bund og grund om at netværke på tværs af universiteter, studieretninger og årgange, da man skabte blandede hold, der skulle løse to cases henholdsvis i Danmark og i Sverige. I Danmark stillede Eksportrådet en case op om Vestas, hvor PwC var dommerpanel. Det var et utrolig succesfuldt event, husker Mi Vo.

I andre af foreningens aktiviteter går det faglige og sociale hånd i hånd, når der eksempelvis inviteres til ’knowledge sharing’ events, hvor man kan møde ældre studerende fra HA Almen.

- Det er rart at møde studerende fra andre årgange. Folk kommer og fortæller, hvilken vej de valgte, og hvordan de kom frem til, hvor de er i dag. Det kan være svært at vælge master, så det er dejligt med noget inspiration, fortæller Anna Wicklow, der også er en del af foreningens bestyrelse.

Partnerskab med PwC

En af de helt store opgaver i foreningsarbejdet er at etablere samarbejde med erhvervslivet, og foreningen har allerede fået en samarbejdsaftale med PwC, der er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse.

- Vi sigter efter nogle virksomhedspartnere, der kan give vores studerende nogle muligheder, og hvor vi kan give virksomheden noget opmærksomhed. PwC er meget spændte på samarbejdet, da de har en vis interesse i at tage talenter ind, forklarer Mi Vo og fortsætter:

- Hvis vi kan eksponere virksomhederne for de studerende, så bliver de dygtige studerende måske også mere interesserede i de pågældende virksomheder. Så det går begge veje.

PwC bliver officielt præsenteret som partner i forbindelse med foreningens arrangementer for de nye studerende efter sommerferien, hvor der blandt andet også er rygter om en gallafest.

Ny hjemmeside bliver samlingspunkt

I store træk er foråret blevet brugt til at støbe foreningens kugler, så de kan fyres mere helstøbte af til semesterstart. De to bestyrelsesmedlemmer ligger ikke skjul på, at det har været en udfordring at stable projektet på benene, men der har heldigvis været hjælp at hente undervejs. 

- CBS Students har været en meget stor hjælp med hensyn til de mange formaliteter i forbindelse med stiftelsen af foreningen. De har blandt hjulpet os juridisk, så vi nu er anerkendt som en officiel studenterorganisation på CBS, forklarer Mi Vo.

I starten af september lanceres foreningens nye hjemmeside, som gerne skal blive et fast samlingspunkt for foreningens mange aktiviteter. Der er planlagt en jobbank, et diskussionsforum, annoncering af alumni events og en blog, hvor et af bestyrelsesmedlemmerne vil berette om masterstudiets kvaler og kvaliteter.

Foreningens facebook side har hidtil fungeret som et midlertidigt forum for foreningen, og den vil fortsat være aktiv for at skabe opmærksomhed i forhold til den kommende hjemmeside.

- På det her tidlige stadie er vores mål bare at få så meget opmærksomhed som muligt. Vi vil heller ikke lave alt for mange events, da vi er nødt til at respektere vores virksomhedspartnere, der afsætter en del ressourcer til os, lyder det fra Anna Wicklow, der uddyber:

- Jeg tror ikke, at vi kommer til at måle vores succes i forhold til antallet af events, men mere i forhold til hvor meget opmærksomhed vi får, og hvor meget det fylder i forhold til folks hverdag. Kriteriet er selvfølgelig, at det skal være relevant for vores medstuderende.