CBS Students ærgrer sig over syltning af gruppeeksamen

Skrevet af Torkil Bang - 11. december 2009 - 13:171 kommentar

Videnskabsminister Helge Sander (V) og Dansk Folkeparti afviser at åbne for gruppeeksamener på de danske universiteter. Det til trods for, at det internationale ekspertpanel, som i sidste uge afleverede deres evalueringsrapport om den danske universitetsverden, anbefaler, at overlade det til universiteterne selv at bestemme. Udmeldingen fra regeringssiden ærgrer CBS Students.

Langballe: "Det mest idiotiske påfund, jeg nogensinde har hørt om"
Ministeren sagde til Information forleden, at han ”står inde for at gruppeeksamenerne er blevet afskaffet.” Over for Altinget.dk kalder DF’s forskningsordfører, Jesper Langballe, gruppeeksamen ”det mest idiotiske påfund, jeg nogensinde har hørt om,” og fortsætter:

- Et er, at man har gruppearbejde, fordi folk skal lære at samarbejde. Men til en eksamen skal ikke lære noget som helst. Der skal den enkelte have afprøvet sin viden og sine kompetencer. Dem skal han eller hun jo ikke have sammen med de andre, for de er der ikke, når han skal ud at søge job.

CBS Students: Bekræftes i vores skepsis
Den nyvalgte formand for CBS Students, Emil Fuglsang, ærgrer sig over udmeldingerne fra regeringen og dens støtteparti:

- Statsministerens åbningstale lovede færre regler, hvilket vi tog med et gran salt. Den umiddelbare udmelding om mere frihed til universiteterne er positiv, men vi bliver bekræftet i vores skepsis, når regeringen og DF holder fast i deres forbud imod gruppeeksamener, siger han og fortsætter:

- CBS’ undervisere og studienævn har ansvar for – og kompetencerne til – at skabe rammerne for den bedst mulige undervisning og efterfølgende eksamensform. Det er ikke i de studerendes interesse, at underviseren og universitetet fratages styringen. Udmeldingen signalerer, at universiteterne ikke selv er i stand til at vurdere hvordan deres elever skal bedømmes – hvilket er en problematisk indstilling fra regeringens side.

Der er et særligt spark fra studenterformanden til DF’s Jesper Langballe:

- Det er svært at forholde sig seriøst til Jesper Langballes udmelding. En påstand om, at man ikke kan besidde kompetencer og viden i fællesskab med andre, er vi uenige i. Vi lever nu i et vidensamfund, hvor specialisering, videndeling og samarbejde er nødvendigt på arbejdspladsen. Man får indtryk af, at Jesper Langballe udtaler sig om de studerendes muligheder i et erhvervsliv, han ikke selv er i kontakt med, siger han.

Kommentarer

Noget, som efter min mening alt for sjældent nævnes i debatten om gruppeeksamen, er eksamenstiden. Da gruppeeksamen blev forbudt, blev den samlede eksamenstid ikke ændret. Det betyder, at hvor vi før som eksaminator og censor havde måske 1 1/2 time til at evaluere et 3-mands (m/k) projekt, og dermed havde rimelige muligheder for at komme i dybden med diskussionerne, så har vi nu kun 1/2 time til hver studerende. Derfra går så de sædvanlige 5 minutter med at få den studerende ind og i gang og 10 minutter til votering, og så er der altså ikke meget tilbage!

Så nu skal vi evaluere på basis af 10 minutters hurtig præsentation fra den studerende + 5 minutters hurtige spørgsmål. Den studerende bliver mere nervøs, der er meget få chancer for at få rettet op på misforståelser, det bliver mere "lodtrækning" fordi man kun kan nå at berøre ganske få emner.

Det er meget utilfredsstillende, både som censor og eksaminator.

Hvad synes du?