CBS Students-kommentar om INTRO 2015

Skrevet af The Presidency 2015 - 11. december 2015 - 12:030 kommentarer

CBS Students' formandskab kommenterer her – og tager stor afstand fra – den opførsel og de episoder, der bliver beskrevet i den aktuelle sag om introforløbet på Business Language and Culture (BLC). 

CBS Students tager stor afstand fra den opførsel, som bliver udtrykt i sagen om introforløbet på Business Language and Culture (BLC).

Det er på ingen måde i tråd med de værdier, CBS Students har for introforløbet på CBS og vores virke generelt. Vi er kede af, at sagen om krænkende aktiviteter ikke er dukket op før.

Alle studerende er til enhver tid velkomne til at henvende sig, hvis der er forhold på CBS, de er utilfredse med – vi er en organisation for de studerende, af de studerende.

Samtlige nye studerende inviteres som afslutning på deres introforløb til anonymt at evaluere forløbet gennem CBS' evalueringsenhed. Disse evalueringer har ikke givet anledning til at gribe ind på det pågældende studie.

Det er yderst beklageligt, at der er studerende, som har følt sig utilpasse og krænkede og ikke har følt, at de havde mulighed for at sige fra. Derfor er vi også rigtig glade for, at CBS nu er i dialog med de pågældende introvejledere.

CBS Students er rigtigt stolte af, at vi hvert år har omkring 400 studerende, der påtager sig et kæmpe ansvar: ansvaret for at byde 6000 nye studerende velkommen til CBS' sociale liv og faglige rammer.

Det er i vid udstrækning de studerende på de enkelte studier, der står for denne velkomst, fordi det er de studerende, der bedst ved, hvordan det er at være ny studerende.

Alle undersøgelser og erfaringer viser, at studerendes frafald reduceres kraftigt, når nye studerende får en god start på deres studie. En god introduktion, social såvel som faglig, er afgørende for studieglæde og gennemførelse.

Det er en stor opgave og et stort ansvar at være de nye studerendes første møde med CBS. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at klæde vores introvejledere på til opgaven.

Sammen med CBS har vi udarbejdet et adfærdskodeks, Code of Conduct, som alle introvejledere underskriver. Dette skitserer rammerne for, hvad der er passende opførsel i virket som introvejleder. Essensen er, at alle skal føle sig godt tilpas, og at man ikke må presse nogen til noget, de ikke har lyst til.

Introforløbet er frivilligt, og dets vigtigste opgave er at byde nye studerende velkommen! En masse dygtige og engagerede CBS-studerende påtager sig hvert år denne opgave, og CBS' evalueringer viser, at de er rigtig gode til det!

På baggrund af omtalte sag, vil vi i samarbejde med CBS arbejde på at fremme og tydeliggøre de regelsæt, der gælder for intro, når vi sammen med CBS forbereder næste års introvejledere til forløbet.

CBS Students