CBS Students: Kritik skudt over mål

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - 9. januar 2009 - 15:524 kommentarer

CBS Students’ formand, Henrik Thorn, har om nogen sin finger på pulsen, når det drejer sig om CBS’ studieadministration i forhold til CBS’ studerende. Nok sker der fejl i forbindelse med karakterer og eksamensbeviser, der ikke burde ske, men han synes, at kritikken, som den er blevet fremført i medierne, er ufortjent og overdrevet.

Studieadministrationen er blevet bedre
- Jeg kan ikke nikke genkendende til beskrivelserne af CBS’ studieadministration. At sige, at tingene sejler, og at der hersker kaotiske forhold, er at skyde langt over mål. Der er helt klart problemer, men det var værre for et år siden. Udviklingen går i den rigtige retning siger Henrik Thorn til cbsobserver.dk.

Henrik Thorn er formand for CBS Students og indvalgt af de studerende i CBS’ bestyrelse. Her har han løbende været med til at gøre opmærksom på behovet for at få styrket CBS’ studieadministration.

Stadig for få medarbejdere til opgaven
- For mig at se drejer det sig om, at der har været for få medarbejdere til at løfte opgaven. Der arbejder stadig færre mennesker i studieadministrationen, end der var før nedskæringerne for tre år siden, og det kan muligvis også anfægtes, hvor god en ide det var at centralisere området. Når man så lægger problemerne forbundet med, at CBS var tvunget til at tage SPARC i brug, før man var klar til det, oveni, så kan man godt forstå, at der opstår fejl, siger studenterformanden, der dog ikke ukritisk tager CBS i forsvar:

- Jeg mener selvfølgelig, at man burde bruge flere ressourcer på at forebygge og kvalitetssikre, så der ikke opstod så mange fejl – det ville være langt bedre end at bruge dem på at rette fejl, som det har været tilfældet. Set i det lys virker en mail-hotline som en lidt tam respons fra CBS’ side. Men i en så stor organisation, hvor man håndterer 50.000 eksamener om året, vil der uundgåelig ske fejl – og det vil dem, det går ud over, altid synes er for dårligt, siger Henrik Thorn.

Overgangsproblemer og politisk opportunisme
Efter Henrik Thorns opfattelse er forholdene blevet bedre, ikke værre. Han er overbevist om, det det vil hjælpe meget, når man er kommet i bund med de sidste problemer med overgangen fra det gamle studieadministrative system til det nye. Han understreger dog, at CBS er forpligtet til at yde en tilfredsstillende studieadministrativ service også over for de studerende, der er på CBS i overgangsperioden.

- Der sker fejl, der ikke bør ske, men tingene sejler ikke. Når Martin Henriksen (Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, red.) kræver, at CBS skal sættes under administration på det her grundlag, er det ren politisk opportunisme. Jeg synes at han burde undersøge forholdene på de andre universiteter først, for jeg ved, at det ikke kun er på CBS og RUC, der forekommer den slags problemer. Og så burde han tage sit ansvar som politiker på sig og øge universiteternes bevillinger, for det ville resultere i en langt bedre service over for de studerende, end de ville få ud af, at politikerne satte CBS under administration, siger Henrik Thorn, formand for CBS Students.

Kommentarer

Hvor er det imponerende, at en studenterorganisation og dens formand kan være så langt fra de studerendes virkelighed.

Virkeligheden er den, at de studerende på CBS oplever, at administrationen ikke fungerer som den burde. Derfor er det overraskende og et alvorligt tillidsbrud, at netop de studerendes repræsentant har glemt hvordan hverdagen er for de studerende - han burde netop være den person som talte de studerendes sag.

Henrik Thorn bliver ved med at nævne, at der altid vil ske fejl på en uddannelsesinsitution. Virkeligheden er en langt anden - der sker langt flere og mere alvorlige fejl end andre steder, og derudover er det ikke kun karaktererne der er problemer med. Manglende planlægning, forkerte og forsinkede skemaer, dobbeltbookede og mangel på lokaler er nogle af de andre problemer administrationen ikke kan håndtere.

Det er tragisk, at de studerendes repræsentant ikke lytter til de studerende, men i stedet forfølger sin egen dagsorden - som i dette tilfælde er at være CBS' stik-i-rend-dreng. Vi må insistere på, at denne opførsel over for de studerende ikke fortsætter.

Hvad synes du?

Jeg kan kun erklære mig enig i nedenstående (i øvrigt mærligt at man per automatik er anonym når man laver kommentarer..?) Til Henrik Thorn kan jeg sige at jeg langt fra er enig i at det var værre for et år siden. Jeg har læst min bachelor på CBS og er netop færdig med 1. semester af cand.merc.IB. Hvis jeg isoleret set kigger på det sidste halvår (for derved at imødekomme aktualiten af problemerne) har vi oplevet en introduktions uge der blev aflyst pga. problemer i lokale-booking systemet, et SiteScape der ikke fungerede fra starten af semesteret og karakterer fra mundtlige eksamener holdt i starten af oktober, der først blev offentliggjort kort før jul. Og det er blot for at nævne enkelte af problemerne. Vores ganske udemærkede line-coordiator Can-Seng Ooi delte vores (de studerendes) frustrationer og præsenterede problemerne for rektor Finn Junge-Jensen. Junge-Jensens svar til dette var at vi måtte væbne os med tålmodighed. Nu er Ooi blevet afløst af Ole Risager som line-coordinator - jeg håber at CBS har modet og viljen til at holde på ham...

Mvh

Emil Axelsen

Hvad synes du?

Vi er enige om at tingene ikke kører som de skal og at der er behov for at der sker forbedringer. Når jeg siger at kritikken er skudt langt over målet, så er det set i forhold til, at CBS skulle sættes under opsyn af folketingets ombudsmand. 

Jeg kan ikke se at det vil hjælpe på problemerne, men derimod nok gøre dem værre, da CBS skal bruge ressourcer på dette også. 

Ja, der sker flere fejl end der bør og ja; it-systemerne har ikke virket optimalt. Et eksempel herpå er blandt andet da lokaleadministrationssystemet gik ned lige op til studiestart. 

CBS Students har i de forgangne år gjort opmærksom på de studieadministrative problemer i forhold til CBS' bestyrelse.

I forbindelse med administrationsprojektet, som i år og næste år løber af staben på CBS har jeg selv påpeget behovet for et lignende projekt i studieadministrationen. Et projekt som er undervejs, om som vil forbedre mange af de tekniske procedure, der i dag bliver foretaget manuelt. Af selvsamme grund har jeg svært at se mig selv som CBS' stik-i-rend dreng. 

/Henrik

Hvad synes du?

Når hr. Henrik Thorn forsøger at afvise mediernes kritik på vejne af CBS egne studerende må han forvente at nogle af de studerende tager bladet fra munden. Det er muligt, at hr. Henrik Thorn mener at artiklen udelukkende går på Martin Henriksens ønske om at sætte CBS under administration, men titlen og vinklen på interviewet lægger op til en anden historie: "At alt ikke er kaos på CBS".

Jeg kan derimod kun nikke genkendende til den beskrivelse hr. Emil Axelsen fremfører, og jeg venter i øjeblikket på karakterer fra en opgave afleveret d. 18. november sidste år. Vi kan have forskellige opfattelser af begrebet kaos, men når en skole bryster sig af at være blandt verdens bedste business schools burde man måske feje en smule for egen dør og få styr på finansieringen af de administrative forhold.

Jeg er selv nytilkommen cand.merc. på CBS, da jeg ønskede at komme til et "større" miljø, end det jeg kender fra Handelshøjskolen i Århus, og jeg må desværre beklage at min oplevelse har været langt fra fuldkommen det første halve år, og jeg ønsker mig da til tider hjem til Århus. Havde jeg vidst, at CBS var under sparekniven, da jeg ansøgte, var jeg nok blevet i trygge kår.

Hvad synes du?