CBS' studerende køber stadig manuduktion i stor stil

Skrevet af Mia Mathilde Hansen - Foto: Jørn Albertus - 8. november 2013 - 11:400 kommentarer
Ifølge en tidligere undersøgelse fra Djøf har over halvdelen af CBS' studerende købt sig til manuduktion (modelbillede).

Ifølge en ny undersøgelse fra Djøf Studerende ønsker 62 procent sig flere undervisningstimer, mens 59 procent mener, de har for lidt kontakt med underviseren. Hvor går man hen, når 12,5 undervisningstimer bare ikke er nok? Stedse flere CBS studerende går til manuduktion af forskellig art.

Studerende på CBS efterlyser mere undervisning
Et helt almindeligt auditorium ved Nørrebro en råkold lørdag morgen. Begivenheden er en gratis manuduktionstime i økonomi fra virksomheden Aspiri. CBS OBSERVER’s udsendte var taget med for at finde ud af, hvorfor studerende er villige til ikke bare at betale for manuduktion, men opgive en hel weekends fornøjelser.

Det store auditorium blev hurtigt fyldt, og det virkede til, at folk kendte hinanden.

- Ja, vi er mange her fra CBS, som er taget herhen i vores respektive arbejdsgrupper. Vi får simpelthen ikke nok ud af det på skolen, når der kun er afsat 3 undervisningstimer om ugen i det pågældende fag, forklarede William Frederik Enkebølle morgenfriskt.

William Frederik Enkebølle er lige startet på HA(jur.) og vil gerne stå så stærkt som muligt, når eksamen rammer til december. Han har tidligere haft matematik på højt niveau, men at det har vist sig, at økonomidelen på studiet ikke er helt så let forståelig. Han har derfor valgt at rive et par dage ud af kalenderen, for at tilegne sig metoder i selve udregningsprocessen… og han er glad for at sidde på et mindre hold, hvor man får umiddelbar feedback, så man hele tiden er med.

- Nogle gange taber underviseren mig bare, fordi det skal gå så hurtigt. Så selv om man har læst og er til timerne, kan man føle sig bagud fra start, fortæller William Frederik Enkebølle.

tøt stigende antal studerende går til manuduktion
Efterspørgslen efter flere timer på CBS er ikke noget nyt for Stephan van Rensburg, administrerende direktør for manuduktionsvirksomheden Aspiri . Han er selv tidligere CBS-studerende og kan huske, at debatten allerede var oppe dengang han selv læste HA.

- Jamen, her hos Aspiri oplever vi en kæmpe opbakning fra CBS studerende. Dette skyldes selvfølgelig mængden og sværhedsgraden af pensum, et stigende ambitionsniveau, men også at de ældre studerende er gode til at rådgive de nye studerende om, at en ekstra indsats engang imellem kan gøre en kæmpe forskel, forklarer Stephan van Rensburg og fortsætter:

- Derudover medfører den store konkurrence om jobs for økonomi-uddannede i dag, at det er altafgørende for ens jobmuligheder, hvilken karakter man kommer ud med, og her kan vi hjælpe,

Listen over utilfredse studerende tæller absolut ikke blot de økonomiske uddannelser på CBS. Danske Studerendes Fællesråd melder om en bred konsensus blandt alle landets studieretninger. På alt lige fra humaniora til samfunds- og naturvidenskabelige uddannelser er ambitionsniveauet stigende, og det hænger bare ikke sammen med regeringens tendenser til at udhule taxameterpengene og uddannelsesstøtten.

Brug alle de muligheder, I har
Netop derfor tyer flere og flere studerende til tilbud så som Aspiri, og ikke nødvendigvis kun fordi, de er bange for at dumpe. Mange ser det som en investering i fremtiden, så de hurtigere og nemmere kan blive færdige – i hvert fald hvis du spørger William Frederik Enkebølle.

- Det er ikke, fordi jeg er bange for at dumpe, men fordi jeg gerne vil have et godt snit, siger William Frederik Enkebølle og fortsætter:

- Jeg er taget herhen med et par venner i dag, men har allerede tilmeldt mig nogle 3 døgns-case-kurser når vi kommer nærmere eksamen, for på den måde at stå stærkere og forhåbentlig være mere sikker til de kommende semestre.

- Det er netop det, der er meningen. Mit budskab med Aspiri er, at de studerende skal bruge alle de muligheder for at lære, som de komme til. Med det mener jeg i høj grad, at de skal læse deres stof, komme til timerne på CBS, lave deres ting og generelt følge rigtig godt med. Ellers vil en opfølgningstime på enten CBS eller hos os i Aspiri give meget lidt mening, og alles tid være spildt, påpeger Stephan van Rensburg og fortsætter:

- Faktisk viser vores studier her hos Aspiri, at det som regel også er de studerende, som virkelig har givet den en skalle og brugt samtlige midler, CBS har stillet til rådighed, der får mest ud af vores kurser. På denne måde ligger CBS’ og Aspiris ønsker ikke særlig langt fra hinanden.

Varig modstand på CBS’ ledelsesgang
Aspiri er en manuduktionsforretning, der har specialiseret sig i at udbyde introduktionskurser, opsamlingskurser og generelt kurser til at forbedre forståelsen af det udbudte pensum på landets universiteter (se infoboks, red.) på markedsvilkår.

Firmaet er kendt for at imødekomme efterspørgslen fra de studerende, men deres markedsføringsmetoder har angiveligt mødt stor kritik fra CBS’ ledelse som værende for aggressiv og for direkte over for CBS’ studerende.

Så til trods for Aspiris succesrater og de studerendes tilfredshed møder manuduktion-konceptet modstand hos CBS’ ledelse. Læs artiklen om CBS’ uddannelsesdekanats vedvarende anfægtelse af manuduktion til CBS studerende her.

 

Info 

Aspiri

Aspiris hjemmeside kan man hurtigt danne sig overblik over relevante kurser.

Priserne varierer fra gratis 4 timers introduktionskurser i starten af semesteret til kurser over flere dage til 500 kr. eller mere, og der tilbydes pakkeordninger til visse studieretninger, hvor man kan få et helt semesters manuduktionskurser for omkring 1.300 kr..

Aspiri har hovedsæde på Falkoner Alle på Frederiksberg, men udbyder kurser i hele landet og i Norge gennem datterselskabet Aspiri Norge AS.