CBS tvinges til at prioritere benhårdt de næste 4 år

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Henriette Frausing - 17. september 2015 - 10:460 kommentarer
Et helt realistisk scenarie er ifølge rektor Per Holten-Andersen at skære i optaget, og der regnes for tiden på et scenarie med en reduktion i det årlige optag på cirka 1.000 studerende.

Der var ingen konkrete lyspunkter for CBS’ økonomi ved det møde, rektor Per Holten-Andersen og bestyrelsesformand Peter Schütze havde med uddannelsesministeren i denne uge. Så der vil skulle spares og skæres ned, og det kommer til at gøre ondt. 

- CBS har hidtil ageret ud fra, hvad der er til arbejdsmarkedets, samfundets og samfundsøkonomiens bedste. Vi har for eksempel opretholdt uddannelser, hvor der er stor efterspørgsel på kandidaterne fra arbejdsmarkedet, men som reelt giver underskud, melder rektor Per Holten-Andersen ud og fortsætter:

- Det vil ikke længere være muligt at agere ud fra disse overordnede hensyn. Fremover vil CBS af økonomiske grunde være tvunget til at prioritere knivskarpt ud fra egne økonomiske hensyn.

Rektors udmelding til CBS OBSERVER lød dagen efter det møde, han og CBS’ bestyrelsesformand Peter Schütze holdt med uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) mandag den 14. september.

Ved mødet, der var del af en møderunde mellem ministeren og universiteternes topledelser, stod det fuldstændigt klart, at regeringen vil fastholde det krav om besparelser på 2 procent om året indtil 2019 på uddannelsesområdet, som universiteterne modtog mandag den 31. august.

CBS rammes særligt hårdt af besparelserne

Da CBS er det universitet i Danmark, der modtager de absolut laveste basisforskningsbevillinger, og hvis økonomi derfor er mest afhængigt af uddannelsesbevillingerne – hvor regeringen har lagt op til, at besparelserne skal findes, er CBS også et af de universiteter, der rammes absolut hårdest.

I runde tal vil CBS således skulle spare 14 millioner kroner i 2016, 28 millioner kroner i 2017, 40 millioner kroner i 2018 og 56 millioner kroner i 2019.

Disse besparelser skal indfries oveni den besparelse på 60 millioner kroner om året fra 2017 og frem, som CBS netop har realiseret i forbindelse med forårets sparerunde og fratrædelsesrunde.

Dimensioneringen og fremdriftsreformen

Det var egentlig dimensionering og fremdriftsreform, der stod på ministerens dagsorden for møderne. Det var dog forholdsvis hurtigt klaret.

Hvad dimensionering af udvalgte uddannelser angår, er CBS kun berørt i begrænset omfang, og det er praktisk talt kun på uddannelser, hvor man i forvejen selv havde planlagt at mindske optaget.

Hvad fremdriftsreformen angår, så har CBS ikke blot formået at bringe de studerendes gennemsnitlige gennemførelsestid ned med 0,7 måneder, som var måltallet for 2014/2015. Det er blevet reduceret med hele 1,1 måneder.

Som resultat modtager CBS i år den fulde fremdriftsbonus på 12 millioner kroner og ikke kun de 6 millioner kroner, man havde budgetteret med – hvilket er en god nyhed, de kommende besparelser taget i betragtning. Og til næste år skal CBS så reducere gennemførelsestiden med yderligere 0,3 måneder for at opnå måltallet på 1,4 måneder og derved igen modtage det fulde bonusbeløb.

- I forbindelse med fremdriftsreformen havde vi især 2 ønsker, vi præsenterede ministeren for. Det ene var, at erhvervskandidatuddannelser, som der er stor interesse i at få etableret både blandt universiteterne og erhvervsorganisationerne, holdes ude af fremdriftsreformen, fortæller Per Holten-Andersen og fortsætter:

- Det andet var, at det skal gøres muligt at lukke kandidatuddannelser og flytte retskravsbachelorer over til alternative kandidatuddannelser – også et ønske, der er enighed om blandt universiteterne.

Ministeren tog begge ønsker til efterretning.

CBS’ økonomi kom på dagsordenen

Med ministerens 2 dagsordenspunkter af vejen kunne CBS’ rektor og bestyrelsesformand så komme til det dagsordenspunkt, der i CBS’ optik var mest presserende, nemlig CBS’ overordnede økonomi.

- Vi påpegede over for ministeren, at modellen med, at besparelserne alene tages af uddannelsesbevillingerne, mens forskningsbevillingerne bliver friholdt, rammer CBS uforholdsmæssigt hårdt, da vi samtidig har universiteternes absolut laveste basisforskningsbevilling pr. studerende, fortæller Per Holten-Andersen.

Ministeren gav ifølge rektor udtryk for, at han var bevidst om CBS’ udfordringer med den lave basisforskningsbevilling, og udviste forståelse for CBS’ særligt udfordrede og nu skærpede situation – en forståelse som Esben Lunde Larsen også har givet udtryk for tidligere som uddannelsesordfører.

Men ud over forståelse blev der ikke givet nogen konkrete tilkendegivelser om hjælp til CBS.

Innovation, udvikling og beskæringer

- Desværre kan vi ikke leve af forståelse og budgettere på håb, så vi skal nu i gang med at omdanne CBS til at kunne klare sig bedst muligt under radikalt anderledes økonomiske vilkår. Det betyder en kombination af udvikling og innovation samt nedskalering og beskæring, anfører rektor.

Bestræbelserne for, at CBS’ kan bevare højst mulig kvalitet og sit internationale renommé som business school gennem innovation og udvikling rækker altså ikke, og gennem de kommende år vil hver en sten på skolen skulle endevendes for at finde besparelser.

Selv om det er uddannelsesområdet, besparelserne rammer, bliver det dog ikke kun uddannelsesområdet på CBS, besparelserne vil skulle findes på.

- Alt er i spil, når vi skal se på, hvor vi kan finde besparelserne. Det er både på uddannelsesområdet, forskningsområdet og det administrative område. Alle sten skal vendes, pointerer Per Holten-Andersen.

Tvunget fra samfundssind til egeninteresse

- Vi vil måske endda ende ud i at skulle lukke uddannelser, der er meget søgte, og hvis kandidater er meget efterspurgte i erhvervslivet, men som CBS sætter penge til på at drive, påpeger Per Holten-Andersen og konstaterer:

- Vi er kort sagt tvunget til at holde op med at prioritere efter, hvad der er til gavn for samfundet og samfundsøkonomien, og benhårdt prioritere efter, hvad der er bedst for CBS’ økonomiske egeninteresse.

Et helt realistisk scenarie er ifølge rektor at skære i optaget, og der regnes for tiden på et scenarie med en reduktion på helt op til 15 procent af studenterpopulationen, svarende til cirka 2.700 studerende - en reduktion i det årlige optag på cirka 1.000 studerende. 

Skulle scenariet blive en realitet, vil CBS’ samlede studenterbestand på sigt gå fra cirka 17.700 dagstuderende (2014 tal) til cirka 15.000 dagstuderende i 2019.