CBS udbyder online-kursus i akademisk skrivning

Skrevet af Kristoffer Nyegaard - Foto: © Borusikk | Dreamstime.com - 20. januar 2016 - 11:253 kommentarer
Meld dig til online-kurset Academic Writing og kom i skriveform inden din bachelor- eller specialeskrivning – der er deadline for tilmelding her på fredag den 22. januar, hvor du kan komme til ’kick off’ frokostmøde.

Meld dig til online-kurset Scholarly Writing og kom i skriveform inden din bachelor- eller specialeskrivning – og skynd dig med at gøre det. Du kan tilmelde dig allerede på fredag den 22. januar, hvor du kan komme til ’kick off’ frokostmøde.

I græsk mytologi var Kassandra, som på oldgræsk betyder “hun som forfører mænd,” skænket forsynets gave af Apollo. Men da hun ikke gengældte Apollos kærlighed, nedkaldte han en forbandelse over hende: ingen troede på hendes rigtige forudsigelser.

Historien endte med, at grækerne besejrede Troja, fordi ingen lyttede til Kassandra. Som studerende finder du måske dig selv i Kassandras situation af og til. Du ved rigtig meget, men du formår ikke altid at meddele din enorme viden til dine fagfæller på en overbevisende måde.

Nu udbyder CBS et onlinekursus i akademisk skrivning, så du ikke ender ligesom Kassandra og brænder inde med vigtige indsigter.

På kurset Scholarly Writing, som lægger ud med 3 ’kick off’ frokostmøder i auditorie SP s05 allerede på fredag den 22. januar, lærer du blandt andet, hvad akademisk skrivning går ud på, hvad et godt afsnit er, og hvordan du integrerer regelmæssig skrivning i din studiepraksis.

Også det at skrive bliver bedre med øvelse

Vores samfund ser ud til at blive mere og mere skriftligt. Meget af den kommunikation, man førhen klarede over telefonen, foregår i dag på e-mail, og mange CBS’ere kan i deres arbejdsliv se frem til at skrive konsulentrapporter – så det er en god idé at øve sig i at skrive.

- Akademisk skrivning er en utrolig vigtig kompetence. Man ved ikke noget videnskabeligt, hvis man ikke er i stand til at skrive et velformet prosaafsnit. Vi har derfor lavet dette kursus, så studerende får mulighed for at øve deres skriftlighed, forklarer seniorrådgiver på CBS’ bibliotek Thomas Basbøll, som står bag det nye onlinekursus.

God skriftlighed kræver dog regelmæssig træning, men de fleste studerende på CBS får kun skrevet sammenhængende tekster cirka 2 gange om året (når de skriver eksamensopgaver).

Med det nye onlinekursus i akademisk skrivning har studerende nu bedre mulighed for at træne deres skrivefærdigheder i løbet af semesteret, så de er i god skriveform, når eksamenerne trænger sig på.

Studenter-peer reviews sikrer feedback og læring

CBS går nye, digitale veje i bestræbelsen på at hæve det skriftlige niveau på CBS. Ligesom forskere reviewer hinandens artikler, er kurset tænkt som et slags forum, hvor de studerende reviewer hinandens tekster.

- I stedet for at have en underviser til at rette opgaverne, er målet med kurset at skabe et læringsmiljø, hvor de studerende giver hinanden feedback, forklarer prodekan for uddannelse Annemette Kjærgaard og fortsætter:

- Som studerende lærer man rigtig meget af at give feedback i stedet for kun at modtage den. Når du giver feedback, bliver du også opmærksom på nogle problemer i din egen tekst.

Kurset er ikke meritgivende, og det er op til den studerende at aflevere sin tekst hver uge inden deadline, så en medstuderende kan give feedback. Hver uge udvælger Thomas Basbøll én tekst, som han giver detaljeret video feedback på.

Kommentarer

Jeg vil gerne med. Send link.

Hvad synes du?

Hvordan melder man sig til?

Hvad synes du?

Jeg er cbs studerende og befinder mig på nuværende tidspunkt i Australien. Jeg vil meget gerne deltage i kurset, undervejs mit ophold her!
Mvh
Søren Juhl

Hvad synes du?