CBS’er samler underskrifter mod fremdriftsreformen

Skrevet af Jannick Friis Christensen - 7. oktober 2014 - 14:078 kommentarer
Målet med underskriftsindsamlingen er at samle 5000 underskrifter. Du kan også skrive under.

Afskaffelsen af supplering har med ét indskrænket bachelorstuderendes muligheder, når de skal vælge deres kandidat. Nu samler en CBS’er underskrifter for et frit uddannelsesvalg og for at få politikerne til at reformere reformen.

Skriv under for et frit uddannelsesvalg

”Denne underskriftsindsamling er for de studerende, der er kommet eller vil komme i klemme på grund af fremdriftsreformen. Underskriftsindsamlingen er for dem, der ønsker et frit uddannelsesvalg.”

Det er dét du kan skrive under på og støtte op om på siden Skrivunder.dk, og det er der i skrivende stund 656, som har gjort.

Den studerende bag indsamlingen hedder Sigrid Birch. Hun blev i sommer færdig med sin bachelor i international virksomhedskommunikation (IVK) med spansk og havde sat næsen op efter MCO-kandidaten (Multicultural Communication in Organisations).

Sådan skulle det bare ikke være, for med fremdriftsreformen står Sigrid Birch magtesløst tilbage, mens hendes uddannelsesmuligheder, herunder MCO’en, uden varsling er forsvundet mellem fingrene på hende, fordi hun mangler fag på engelsk – og dét til trods for, at reformen skulle gøre det lettere for studerende at skifte mellem beslægtede uddannelser.

Vil samle 5.000 underskrifter

Når det forholder sig sådan, skyldes det, at regeringen – med et pennestrøg og uden varsling – har fjernet de studerendes mulighed for at supplere deres bacheloruddannelse med ekstrafag for på den måde at opfylde adgangskravene til et kandidatstudie.

Dét har Sigrid Birch klaget over til Uddannelsesministeriet, men da der er en sagsbehandlingstid på op til 4 måneder, er hun i mellemtiden begyndt at samle underskrifter ind for at skabe opmærksomhed om fremdriftsreformens slagside.

- Mit mål er at samle 5.000 underskrifter og sende dem til Folketinget. Forhåbentlig er der så nogle politikere, der vil gå ind i sagen, når det går op for dem, hvor mange studerende, der faktisk bliver ramt, siger Sigrid Birch, der dog ikke har de helt store forventninger til Christiansborg.

Studerende efterlyser overgangsordning

Fordi Sigrid Birch blev færdig med sin bacheloruddannelse i sommers, hører hun til den gruppe af studerende, der ikke har haft mulighed for at ’supplere’ bacheloren på valgfagssemesteret, der for de fleste CBS-studerende ligger på 5. semester.

- Havde jeg vidst, at jeg ikke kunne supplere min bachelor for at komme ind på min drømmekandidat, havde jeg nok ikke taget på udveksling, for så er det jo faktisk bedre at blive hjemme og sikre sig, at man på CBS får de fag, man skal bruge, forklarer Sigrid Birch.

Hun føler, at hendes uddannelsesvalg er blevet indskrænket gevaldigt, og faktum er da også, at hun med IVK kun har adgang til cand.ling.merc., som er den naturlige overbygning.

- Jeg synes, der burde være en overgangsordning for os, der ikke længere kan præge vores valgfag. De studerende, som er på 5. semester nu, står jo i samme kedelige situation.

Fremdrift med tilbagevirkende kraft

Josephine Jacobsen er én af de studerende, der er på 5. semester. Hun læser Business, Language and Culture (BLC) og har således allerede været på udveksling på sit 4. semester, da studiet lægger megen vægt på at styrke de studerendes sprogfærdigheder.

Hun føler sig ligesom Sigrid Birch snydt, fordi CBS – i god tro – har vejledt hende ud fra regler, der frem til fremdriftsreformens implementering den 1. september i år, gjorde det muligt for studerende at læse supplerende fag for dermed at møde adgangskriterierne på drømmekandidaten.

- Det er jo lidt at lovgive med tilbagevirkende kraft, når jeg i løbet af mit studie pludselig får frataget en mulighed, jeg ellers hele tiden har haft, fortæller Josephine Jacobsen og tilføjer:

- Det er jo dybt problematisk, at man på den måde får trukket tæppet væk under sig.

Overvejede ikke at søge merit for udveksling

Derfor overvejede Josephine Jacobsen at undlade at søge merit for sit udvekslingsophold for på den måde at holde muligheden åben for til næste valgfagssemester at tage de fag, hun måtte mangle til kandidatoptaget.

Men som hun selv påpeger, så ville det paradoksalt nok have forlænget hendes studieforløb. Så efter studieadministrationens udmelding om, at ansøgere i 2015 som den eneste årgang får tilbudt at supplere op til 15 ECTS-point, hvis nødvendigt, valgte hun alligevel at få overført sine fag fra udvekslingen.

CBS OBSERVER har i researchen til denne artikel snakket med flere studerende, som spekulerer i ikke at overføre merit. Lidt drastisk vil nogen måske mene.

Alligevel er det et mere konkret bud på en løsning på den suppleringssaks, mange studerende befinder sig i, end det fik, da hun første gang henvendte sig til sit studiesekretariat.

- Generelt har jeg oplevet stor berøringsangst, når jeg har henvendt mig til de ansatte, og deres bedste råd har nok været, at jeg skulle krydse fingre og håbe på, at tingene ville ændre sig, fortæller Josephine Jacobsen.

Overvejer at tage kandidat i udlandet

For Sigrid Birch, der har færdiggjort sin bachelor, er løbet kørt. Hun overvejer nu at starte forfra på en ny bachelor for på den måde at få direkte adgang til MCO-kandidaten.

Men selv hvis hun kan meritoverføre visse fag fra IVK og korte studietiden ned, har hun ikke nok SU-klip til også at tage kandidaten bagefter:

- Det er også lang tid at læse, for vi snakker jo nok omkring 7 år, fordi jeg allerede har én bachelor, påpeger Sigrid Birch.

Hun er derfor begyndt at undersøge mulighederne for at tage hele kandidaten i udlandet. Ellers må hun tage til takke med sin retskravsoverbygning og læse noget, hun ikke vil.

 

Denne artikel er en del af temaet ”Fremdriftsreformen og andre tilbageskridt”, hvor CBS OBSERVER sætter fokus på den manglende fremdrift i studiefremdriftsreformen.

Kommentarer

nei til fremdriftsreform

Hvad synes du?

nei til fremdriftsreform

Hvad synes du?

Hvor er det rart at emnet endelig bliver taget op! Selv blev jeg bachelor i juni i år, og er dermed havnet i samme situation som beskrevet. Efter at have læst BLC stod jeg pludselig tilbage med BLC-kandidaten som eneste mulighed, da alle cand.merc.erne bliver revet væk af folk med retskrav og udvekslingsstuderende. For mig og mange af mine BLC-medstuderende har det med medført sabbatår, fordi vi ikke er kommet ind på en uddannelse overhovedet! Hvad næsten værre er, at nogle alligevel i 2. ansøgningsrunde valgte at læse BLC-kandidat uden egentlig at have interesse for fagene, men blot for at sikre sig en kandidat. Dybt problematisk! samtidig er jeg frustreret over, at man kan tillade sig at lave en reform, der på denne måde virker med tilbagevirkende kraft, og dermed med ét har indskrænket mine og mange andres muligheder. Hvor er jeg glad for at emnet blivet taget op!

Hvad synes du?

Jeg underskriver

Hvad synes du?

Super godt.!
I har min støtte
Mariah Raza

Hvad synes du?

Hvad synes du?

Nej tak!

Hvad synes du?

I'm trapped,...

Hvad synes du?