Krav om 37 timers fuldtidsstudieuge mest et politisk signal

Skrevet af Jannick Friis ChristensenKaroline Toft-Petersen - Foto: Jørn Albertus - 21. januar 2013 - 13:171 kommentar
Det har i høj grad noget med ens eget ambitionsniveau at gøre, hvor meget tid man skal bruge på henholdsvis arbejde og studier som fuldtidsstuderende. Men man skal nok ikke have for høje ambitioner med begge dele.

”Fuldtidsuddannelser er fuldtidsarbejde!” Det er den overordnede erklæring i et nyt kodeks, der skal forsøge at undgå såkaldte deltidsstuderende – studerende, der prioriterer studiejob for højt og læsning for lavt – på fuldtidsstudier.

Studerende styrer helt selv indsatsen
I september 2012 var uddannelsesdekan Jan Molin fremme med et sæt nye retningslinjer for fuldtidsstudier, der satte lighedstegn mellem dem og et fuldtidsarbejde. Et fuldtidsstudium på 60 ECTS-point skulle svare til 1.650 timer årligt – altså en ugentlig arbejdsbyrde på 37 timer, når alle studieaktiviteter er sammenlagt.

Retningslinjerne kom i kølvandet på et nyt kodeks for undervisningen på CBS, udformet af uddannelsesdekanatet og CBS’ studieledere, men den nyvalgte studieleder på International Business and Politics (IBP), Jeppe Strandsbjerg, er ikke helt enig retningslinjernes budskab:

- Til syvende og sidst er det de studerende, der helt selv bestemmer, hvorvidt deres studier kan gå for at være fuldtid eller ej, for man kommer jo aldrig til at have 37 undervisningstimer om ugen, fortæller Jeppe Strandsbjerg.

Problem på andre universiteter, ikke på CBS
Jeppe Strandsbjerg mener at kodekset, der hæver standarden for undervisningstimer på bacheloruddannelser fra 10 til 12 skemalagte timer om ugen, er et svar på en politisk debat med rødder i andre universiteter.

- Debatten om studerendes korte arbejdsuge på baggrund af for få timer kommer jo ikke fra CBS, men snarere fra humanioraprægede områder, forklarer Jeppe Strandsbjerg, der derfor ikke ser et større problem på CBS.

- IBP er et fuldtidsstudium, som det er tilrettelagt nu. Kodekset virker derfor nærmere til at være en meddelelse til politisk side om, at man er opmærksom på studieaktiviteten, fremfor at skulle betragtes som en reel retningslinje, påpeger Jeppe Strandsbjerg.

Studiesekretær for IBP, Stine Gregersen, kan dog oplyse, at der er tillagt 10 procent flere timer til alle fag på uddannelsen som følge af kodekset. Men hvorvidt det udgør forskellen mellem fuldtid og ikke-fuldtid synes svært at vurdere.

Uddannelsesdekan: studiejobs frarøver tid fra studierne
I forbindelse med lanceringen af det nye kodeks for undervisningen på CBS fremhævede uddannelsesdekan Jan Molin på www.cbs.dk studiejobs som den helt store tidsrøver fra fuldtidsstudierne og advarede især imod de irrelevante studiejobs:

”Det er vores indtryk, at studerende på CBS og andre steder arbejder mere og tiden tages fra studierne”, blev undervisningsdekanen citeret for i forbindelse med lanceringen af kodekset. Udtalelsen skulle underbygge en forudsat tendens til, at studiejobs ofte kommer på tværs af studierne.

CBS OBSERVER har undersøgt, om der findes nogen dokumentation, der kunne ligge til grund for dette indtryk. Det var ikke muligt at finde frem til nogen sådan dokumentation.

’Fuldtid’ ikke et begreb inden for akademia
Ideen om et fultidsstudie er ikke noget, de fleste studerende har noget imod. Det skal derfor overvejes, hvordan begrebet fuldtid skal forstås på universitet, og hvorvidt det er relevant at måle fuldtid i timer på en akademisk institution.

- Et universitet er traditionelt set ikke et sted, hvor begrebet ’fuldtid’ spiller den store rolle. Som forsker har man ingen faste arbejdstider – og som sådan heller ikke noget, der hedder afspadsering eller overarbejde, siger Jeppe Strandsbjerg og understreger, at det samme faktisk gør sig gældende for studerende:

- Spørgsmålet burde egentlig være, hvorfor det er blevet så vigtigt, at et studie er fuldtid. For den ambitiøse og ivrige studerende kan arbejdsugen nemt tælle over 40 timer, mens den mindre ambitiøse måske kan komme igennem på 25 eller mindre, påpeger studielederen.

Uddannelsesdekanen ønskede ikke at medvirke
Uddannelsesdekan Jan Molin blev kontaktet i forbindelse med udformningen af denne artikel, men ønskede ikke at udtale sig eller medvirke på anden vis.
 

Info 

Rigsrevisionen offentliggjorde den 29. august 2012 en beretning om undervisningen på landets universiteter. Her kritiseres det, at universiteterne tilbyder for lidt forskningsbaseret undervisning, samt at antallet af undervisningstimer er for lavt – selv efter de forbedringer, der fulgte taxameterløftet i 2009.

En undersøgelse fra 2011 foretaget blandt 11.000 studerende på Aarhus Universitet viste en arbejdsuge på bare 28,5 timer, grundet for få timer og en halvsløj forberedelsesindsats.

Undersøgelse studiemiljøet ved Aarhus universitet (herunder studieaktivitet, se s. 43).

Rigsrevisionens rapport om undervisning på universiteterne.

Kommentarer

DJØF gennemførte en undersøgelse blandt 22.000
studerende på de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske uni-uddannelser. De studerende på sidste del af uddannelsen blev spurgt til studietid. Halvdelen var forsinkede og mest udbredte årsag var... studiejob(44 pct)

Hvad synes du?