Rektor og Students: Studenterombudsmand unødvendig på CBS

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Foto: Tao Lytzen - 2. juni 2014 - 11:572 kommentarer
Rektor Per Holten-Andersen og formand for Students Charlotte Gjedde kan ikke se behovet for en studenterombudsmand på CBS. Hvad synes du som studerende eller ansat? Skriv gerne i kommentarfeltet!

Ledelsestoppen på CBS og CBS students ønsker ikke nogen uvildig ombudsmand. Både rektor og CBS Students vurderer, at funktionen allerede varetages på CBS – af dem. Kasketforvirring, mener KUs Tina Kaare, der ikke mener, at de studerendes ønsker vil blive hørt.

Direktion: ingen studenterambassadør på CBS

CBS OBSERVER har tidligere på året, i forbindelse med studenterambassadør Tina Kaares etårs jubilæum på posten, skrevet om, hvilken forskel det gør for såvel studerende som ansatte, at KU som det eneste universitet i Danmark har en studenterombudsmand.

Som studenterambassadør rådgiver og varetager Tina Kaare de studerendes interesser uafhængigt af ledelsen på KU og de studerende selv.

Tina Kaare er altså en ombudsmand i ordets egentlige forstand og har i 2013 taget hånd om i alt 132 sager, der blandt andet har fået hende til at anbefale administrationen på KU at lytte mere til de studerende.

Spørgsmålet er så, om CBS skal have en lignende funktion. Det spørgsmål har direktionen haft oppe at vende på dets seneste møde, og her lød der et enstemmigt nej. Det samme gør der fra formandskabet i CBS Students.

Studerende i klemme i systemet

Sager, hvor studerende kommer i klemme i systemet, forekommer ellers løbende på CBS, og man har kunnet læse om flere eksempler her på sitet.  Alligevel mener rektor Per Holten-Andersen ikke, at der er behov for en studenterambassadør på CBS.

Per Holten-Andersen ønsker principielt ikke at sammenligne CBS med KU, men nævner kort, at CBS med sine godt 20.000 studerende kontra KU’s 40.000 ikke blot er mindre, men også ledelsesmæssigt fladere.

Der er med andre ord ikke så langt fra den studerende og op til toppen af pyramiden, og så har de studerende desuden stor indflydelse på CBS.

- Vi er jo i løbende dialog med CBS Students, og ud af 11 bestyrelsesmedlemmer er de studerende repræsenteret med hele 2, påpeger Per Holten-Andersen og henviser desuden til studienævnene, hvor de studerende også sidder med.

Rektor: Jeg er en art ”ombudsmand”

Rektor Per Holten-Andersen mener, at det sender et dårligt signal om udlicitering af problemsager, hvis CBS får en studenterombudsfunktion, og han frygter, at funktionen vil skabe en klagekultur.

Spørger man studenterambassadøren på KU, Tina Kaare, opstår der ikke nogen klagekultur af, at de studerende med en studenterombudsmand får en uvildig instans i deres omgang med systemet – tværtimod.

- Vi får ikke flere klager på KU, og på længere sigt håber jeg faktisk på at kunne nedbringe antallet af klager, fordi jeg jo giver retningslinjer, som både administrationen og de studerende kan lære af, pointerer Tina Kaare.

Rektor mener dog, at CBS'ere i praksis allerede har muligheder, som svarer til en studenterombudsmand. Kodeks for god ledelse, som blev vedtaget i 2013, inkluderer studerende og fremhæver en ret til og et medansvar for at udvikle CBS.

Kodeks går et skridt længere end pladserne i studienævn og bestyrelse til studerende og forpligtiger nøglefunktioner og repræsentanter for ledelsen på CBS til at tage initiativ til at involvere studerende og invitere til dialog.

- Ledelsen på CBS søger dialogen med studerende, og døren står åben. Vi lytter især til CBS Students, der er en velfungerende studenterorganisation og talerør for studerende, også dem som oplever at være kommet i klemme i systemet, siger Per Holten-Andersen og fortsætter:

- Jeg mener derfor studerende allerede har muligheder, som et langt stykke hen ad vejen matcher en studenterombudsmand

Men at have en studenterambassadør og rektor i én og samme person er problematisk, vurderer Tina Kaare.

- Jeg synes, det kan blive meget vanskeligt, hvis man som ledelse også vil påtage sig rollen som ombudsmand, for det er utrolig vigtigt, at et studenterombud har uafhængighed til at kunne træffe de bedste beslutninger, forklarer KU-studenterambassadøren.

Students-formand: Vi har allerede ’ombudsmænd’

Charlotte Gjedde, der er formand for de studerendes interesseorganisation CBS Students, mener at rollen som studenterombudsmand allerede i dag bliver udfyldt af de studerende, der sidder i studienævnene og i samarbejdet mellem CBS students og CBS ledelse.

Students-formanden er nemlig enig med rektor Per Holten-Andersen i, at CBS ikke skal have en uvildig studenterambassadør.

- Demokratisk set giver det bedre mening, at det blandt andre er studienævnene, der tager sig af klagesager, udtaler Charlotte Gjedde og uddyber:

- CBS Students rejser jo også de mere generelle sager, som vi tager med ledelsen, og jeg er bange for, at vi med en studenterombudsmand vil fjerne magt og indflydelse fra de enkelte studienævn.

Students-formanden er dog interesseret i at se, hvilken rolle studenterombudsmanden får på KU i løbet af de kommende år.

- Så kan man jo genoverveje på længere sigt. Men som det er i dag, mener jeg ikke, det giver mening, ikke med CBS' struktur, der jo er en del anderledes end på KU, siger Charlotte Gjedde.

KU-ombudsmanden dømmer kasketforvirring

Konsekvensen af dette er en stiltiende accept af, at de studerendes sager på CBS fremover som i dag i vid udstrækning håndteres af ansatte, som er del af det selvsamme system, som den studerende i en klagesituation er oppe imod.

Det overrasker Tina Kaare, som netop er hjemvendt fra en international konference for alle ombudsmænd i Europa, USA og Canada.

Hun understreger, at hun ikke kender til kulturen på CBS, men at hun endnu ikke selv har mødt en studerende, som synes, der er en god grund til ikke at have en funktion som hendes separat på et universitet.

- Studenterambassadøren giver en ekstra mulighed for en fair behandling, og den stilling kan man altså ikke varetage, hvis man har flere interesseområder og dermed mere end én kasket på, konkluderer Tina Kaare.

Ja eller nej til en studenterambassadør på CBS?

Alt imens rektor og Students tilsammen mener, at de udfylder rollen som uvildig studenterombudsmandsfunktion på CBS, lyder det gnæggende fra CBS OBSERVER’s redaktør, Bjørn Hyldkrog, at han da også betragter sig selv som studenterambassadør på CBS.

Tilbage står spørgsmålet, om der set fra gulvhøjde er eller ikke er behov for en ombudsmand på CBS. Hvad synes de mange ansatte og de studerende? Skal vi have en uafhængig studenterombudsmandsfunktion?

Info 

Hvad er en ombudsmand egentlig?

Studenterombudsmanden på KU fik navnet studenterambassadør, da ’ombudsmand’ er en beskyttet titel forbeholdt de to institutioner Folketingets Ombudsmand og Forbrugerombudsmanden.

På KU er studenterambassadøren en person, som varetager de studerendes interesser, og som er uafhængig af KU, herunder den daglige ledelse, bestyrelsen, de ansatte og de studerende.

Ifølge Gyldendals åbne encyklopædi er ombudsmanden en kontrolinstans til den offentlige forvaltning. Af Folketingets hjemmeside fremgår det, at ombudsmandens typiske arbejdsopgaver består i, at:

  • Behandle klager over myndigheders afgørelser og deres behandling af borgers sager.
  • Tage sager op på eget initiativ og sætte generelle undersøgelser af en myndigheds sagsbehandling i gang.
  • Inspicere institutioner og tjenestesteder, der hører under ombudsmandens område.

Den offentlige forvaltning er ikke forpligtet til at følge afgørelser truffet af ombudsmanden, men myndighederne tager i næsten alle sager ombudsmandens kritik til efterretning og følger dennes henstillinger.

Studenterambassadøren på KU kan dog ikke selv træffe afgørelser.

Kommentarer

Få det indført. Første opgave skal være at få gjort noget ved parkeringen af både cykler og især biler på Solbjerg. De to andre campus' fungerer, men højborgen sejler. Det kan ikke være så svært at få fjernet alle de biler som tilhører beboerne rundt omkring og blot holder der hele ugen ud, indtil familien skal på lørdagstogt til Fields og spise is. Hvis de ikke kan fjernes pga. Frederiksbergkommune så få dog i det mindste flyttet de 40 håndværkerbiler som holder deroppe. Hvis students varetager de studerendes ønsker, så var der taget hånd om dette for længst. En ombudsmand kunne være en løsning på dette problem!

Hvad synes du?

Jeg har fjernet en anonym kommentar. Vi debaterer ikke anonymt på CBS OBSERVER - slet ikke med falske e-mails.

Hvis kommentarskriveren vil have sin kommentar publiceret, så bedes vedkommende skrive til mig. Der var ikke noget galt med kommentaren. 

Mvh. Jørn Albertus

Hvad synes du?