EDU Days - mød 35 universiteter fra hele verden

Skrevet af Lise Michaela Lodahl, EDU Days - 15. september 2014 - 13:546 kommentarer

Måske har du ikke fået plads på CBS’ udvekslingsaftaler, eller vil du til andre universiteter, end udvekslingsaftalerne giver mulighed for? Så kan EDU Days være noget for dig.

Med over 10 universiteter i Top 100 på QS World University Rankings, byder EDU inden for til efterårets EDU Days messe med et skarpt felt af attraktive universiteter fra det meste af verden.

Mød blandt andre Columbia UniversityUniversity of Melbourne ogUniversity of Queensland, som CBS alle har aftaler med. Og for dig, der allerede har styr på dit udenlandsophold – ja, så har vi også noget for dig.

Det hele sker mandag d. 22/9 på Frederiksberg.

Måske har du fået afslag på udvekslingsplads

EDU Days henvender sig til dig, som ønsker et Study Abroad  i udlandet. Det kan være, du har fået afslag på en udvekslingsplads fra CBS, at du er interesseret i andre universiteter, end hvad CBS tilbyder, eller at du måske har overskredet fristen for at søge udveksling.

På EDU Days studiemesse i København kan du:

  • Møde 35 attraktive universiteter fra Asien, Australien, Canada, England, New Zealand og USA
  • Få tips til succesfuld legatsøgning og øvrig finansiering af opholdet
  • Snakke med studerende, der selv har læst i udlandet

Også råd til dig med studieplads i udlandet

Har du allerede en studieplads i udlandet? Ja, så kan vi også hjælpe dig!

CBS har udvekslingsaftaler med flere af de universiteter, EDU repræsenter og så kommer til EDU Days. Så hvis du allerede har en udvekslingsaftale får du altså mulighed for at møde repræsentanter fra det universitet, du skal tilbringe et halvt eller helt år på.

Det er ingen hemmelighed, at du på et Study Abroad ophold selv betaler for undervisningen. Men når det er sagt, så er der en masse økonomisk støtte at hente, og alt det, får du gode tips til på EDU Days.

Hjælp til legater og drømmeuniversitet

Og hvis du har tænkt dig at score flere legater end dine studiekammerater, så er der god grund til at dukke op til vores legatsøgningsoplæg.

EDU har de seneste år hjulpet mange CBS studerende til udlandet, og vi vil også gerne hjælpe dig ud til dit drømmeuniversitet. EDU repræsenterer 45 anerkendte universiteter – heriblandt 10 universiteter i top 100 på QS World University Rankings. Vores hjælp er gratis, og vi hjælper studerende hele vejen igennem processen.

EDU Days foregår få minutters gang fra CBS på Radisson BLU Hotel og Konference Center, Falkoner Allé 9
Mandag d. 22/9 – kl. 12.30-17.00. Arrangementet er gratis.

Kommentarer

Jeg er ked af, at CBS Observer bringer reklame for virksomheden EDU Danmark, forklædt som redaktionel tekst: rekruttering af CBS studerende til EDU Danmarks aftaler betyder, at vores udvekslingsaftaler lider skade - vi skal have balance i aftalerne og der skal sendes lige så mange ud, som vi tager ind. De, som rejser på EDU-DK arrangementer, tæller ikke, så vores internationalisering får dårligere vilkår. Desuden er der ikke den faglige kvalitetskontrol, som der er på CBS's aftaler.

Hvad synes du?

Kære Sven

CBS OBSERVER er ganske lokalpatriotisk og bringer gennem året rigtig mange artikler om CBS' udvekslingsprogram og International Office's mange fortræffelige initiativer og indsatser. Langt langt de fleste af disse artikler er positive og promoverende.

Med det sagt, så er free mover optionen en mulighed, som er relevant for CBS OBSERVER's læsere, og som CBS' studerende har et vist krav på at blive gjort opmærksomme på - også gennem CBS' universitetsavis.

Postulatet om manglende faglig kvalitetskontrol blev undersøgt sidste år i forbindelse med en artikel, der aldrig blev publiceret. Det kunne ikke dokumenteres. Aktørerne opretholder en faglig kvalitetskontrol - om ikke for andet, så ud fra forretningsmæssige hensyn.

Hvorvidt udvekslingsopholdets faglige indhold er relevant for de studerendes uddannelse på CBS - og af en tilfredsstillende kvalitet - er noget, der fra sag til sag skal afklares mellem den enkelte studerende og deres studienævn i forbindelse med forhåndsgodkendelsen.

Dertil kan siges, at redaktionen ikke har modtaget henvendelser fra studerende, der har haft dårlige oplevelser i forbindelse med free mover forretningernes udvekslingsophold. Havde det været tilfældet, ville vi have skrevet artikler om det.

Med venlig hilsen

Bjørn Hyldkrog
ansvarshavende redaktør
 

Hvad synes du?

Kære Bjørn

Jeg er helt enig med Sven i, at det virker uhensigtsmæssigt, at CBS Observer reklamerer for EDU Danmarks programmer. Det skyldes at EDU Danmark faktisk undergraver CBS' udvekslingsarbejde, når de rekrutterer CBS-studerende til deres programmer. Hvordan hænger det sammen?

EDU Danmarks programmer er 'one-way' internationalisering; når en CBS'er rejser ud med dem, kommer der ikke nogen den anden vej. Hvis alle CBS-studerende valgte EDU Danmark, frem for vores udvekslingsaftaler, ville der ikke være nogen udvekslingsstudenter på CBS! Og alle er forhåbentlig enige i, at det ville være et tab for CBS og vores internationale miljø på CBS.

Så jo flere der vælger at tage ud med EDU Danmark, jo færre muligheder bliver der for at komme på udveksling. Sagen er jo, som Sven påpeger, at vi skal modtage udvekslingsstuderende for at kunne sende vores egne CBS-studerende på udveksling.

Ydermere vil det skade CBS' internationalisering, hvis mange af vore studerende vælger EDU Danmarks programmer, frem for de kvalitetssikrede udvekslingsmuligheder, for uden udveksling vil CBS også miste en række internationale partnerskaber, som giver mange fordele og muligheder for vores studerende.

EDU Danmark bør alene være en mulighed for at tage en hel uddannelse i udlandet, eller et semester på universiteter, hvor CBS ikke kan få en udvekslingsaftale på plads. Alt andet er decideret undergravende for vores internationalt anerkendte udvekslingsarbejde!

Mvh Tom Dahl-Østergaard, Chef for Det Internationale Kontor på CBS

Hvad synes du?

Kære Tom

Jeg kan sagtens se uhensigtsmæssigheden fra CBS' synspunkt - og jeg kan endda være enig i en lang række af dine argumenter.

Men... det er en politisk beslutning, at free mover udveksling skal være muligt, og at aktører så som EDU Days og Kilroy endda gerne må drive forretning på det.

Dermed er de. Om man bryder sig om det eller ej, så er de et legitimt alternativ, og de tilbyder en ydelse, der er relevant for CBS' studerende at læse om. 

At bringe en artikel om deres årlige messe og, hvad den byder på, svarer i min redaktionelle optik ikke til at bringe en tekstreklame. 

Personlig mener jeg dertil - efter at have beskæftiget mig journalistisk med CBS' internationalisering og professionelt udbyggede udvekslingsprogram i 17 år - at det, CBS har opbygget gennem tiden, er robust nok til at tåle aktørernes 'standhugst'.

Hvis det ikke er tilfældet, skriver jeg meget gerne en artikel om det.

Den kan bare ikke skrives ud fra en betragtning om, at free mover forretningerne ikke kan tillade sig at gøre, hvad de gør, eller at de ikke gør det, de gør, godt nok. De vinkler er researchet, og de har ikke noget på sig.

Med venlig hilsen

Bjørn Hyldkrog
ansvarshavende redaktør

Hvad synes du?

1. Faglig kvalitet er ikke det samme som studentertilfredshed - I har ikke "researchet" det, og EDU DK m fl kan ikke vurdere det, for de har ikke fagpersoner (forskere) til det
2. Det kan ikke være et udtømmende redaktionelt kriterium at noget faktisk eksisterer, og at det interesserer CBS studerende - så skulle CBS Observer også kunne vælge at lave tekstreklame for Aspiri, Crazy Daisy og Carlsberg: alle er legitime forretninger og interessante for studerende.
3. CBS er ikke skrøbeligt og går ikke nedenom og hjem som følge af freemover forretningerne - men de reducerer vore muligheder for at internationalisere CBS's uddannelser. Det er jeg ked af, og jeg synes ikke at CBS's ressourcer skal bruges på at støtte det formål.

Hvad synes du?

Jeg har noteret diskussionen ovenfor, som åbenbart er udløst af CBS Observers information om EDUs arrangement om studier i udlandet, EDU Days. Jeg ønsker ikke at blande mig i en intern diskussion på CBS, men vil blot stilfærdigt konstatere, at der åbenbart er et behov for vores arrangement. Mange CBS-studerende deltager hvert år i vores informationsarrangementer om studieophold og om legatsøgning og mange bruger vores hjælp til at finde studiepladser i udlandet. En stor del af dem kommer afsted på top-rankede universiteter og på universiteter, hvor CBS selv har udvekslingsaftaler, men hvor antallet af pladser ikke er tilstrækkeligt. De CBS-studerende vi hjælper afsted rejser ud i tillæg til de mange som CBS sender ud på sit store antal udvekslingsaftaler. Samlet set betyder det, at endnu flere CBS-studerende får et internationalt studieophold som passer til deres ønsker.

For at sikre mod misforståelser vil jeg også gerne understrege, at det ikke er korrekt, at der skulle være en forskel på den faglige kvalitetssikring for studerende der tager ud på hhv. udveksling og med Udlandsstipendiet. Den faglige kvalitet af et studieophold sikres heldigvis af den enkelte studerendes studienævn på CBS og de øvrige universiteter, uanset om man tager på udveksling eller på et studieophold på f.eks. EDUs samarbejdsuniversiteter.

Hos EDU er det vores mål at levere mindst lige så god kvalitet i vejledningen af studerende som de danske universiteter tilbyder. Det er meget vigtigt for os at hjælpe studerende med at arrangere et studieophold, hvor kvaliteten er i orden og hvor de faglige krav fra studienævnet i forbindelse med forhåndsgodkendelsen kan opfyldes.

Det er min overbevisning, at alle danske studerende kan have stort udbytte af en studieperiode i udlandet. Kombinationen af udvekslingsaftaler og Udlandsstipendiet kan sikre, at så mange studerende som muligt får chancen for et godt studieophold.

Med venlig hilsen
Palle Steen Jensen
EDU

Hvad synes du?