Nuværende CBS-studerende slipper for nye adgangskrav til CM

Skrevet af Torkil Bang - 18. januar 2010 - 15:462 kommentarer

Alle nuværende studerende på CBS undgår de nye adgangskrav til cand.merc.-linjerne. Det stod klart allerede på det første møde i den arbejdsgruppe, som behandler, hvordan den kommende adgangsbegrænsning til cand.merc. skal håndteres. Studienævnene på CBS skal nu i gang med at gennemgå deres studieordninger for at kortlægge, hvordan adgangsforholdene til cand.merc. bliver for de nye bachelorstuderende.

Væsentligt krav fra CBS Students blev opfyldt
De nuværende studerende slipper altså for at skulle tage hensyn til de nye adgangskrav, når de skal vælge valgfag. CBS Students har dermed fået opfyldt et meget væsentligt krav, mener den afgåede formand for studenterorganisationen, Jenskumar Sivagurunathan.

CBS Students: Vigtigt at kommunikere ud
CBS Students repræsenterer de studerende ved forhandlingerne i den arbejdsgruppe som behandler adgangsbegrænsningen og som derudover har deltagelse af uddannelsesdekanatet, studielederne og studieadministrationen.

- Vi er i CBS Students naturligvis glade for, at de studerende kan være sikre på, at det ikke har betydning for deres optag på cand.merc., når de skal vælge valgfag i det kommende semester, siger han og understreger, at det er vigtigt at få det kommunikeret tydeligt ud til alle CBS-studerende:

- Der hersker fortsat stor tvivl om adgangsbegrænsningen blandt de studerende, og den tvivl skal udryddes, fastslår han.

Ikke noget formelt retskrav på at læse cand.merc.
Faktisk blev det besluttet allerede på det første møde i arbejdsgruppen i november måned at betragte det som en rettighed for nuværende studerende, at de kan læse videre på cand.merc. efter de eksisterende regler. Men arbejdsgruppen er samtidigt enige om, at der ikke findes noget formelt retskrav for kommende studerende på HA-kombinationsuddannelserne og BSc BLC (SPRØK) om at blive optaget på cand.merc., da de har naturlige overbygninger

Overgang til cand.merc. skal være mulig for nye studerende
Arbejdsgruppen fastslår samtidigt, at det skal være muligt for disse kommende studerende at læse videre på cand.merc. Det skal sikres enten gennem tilpasning af studieordningerne, så fagprofilen stemmer overens med adgangskravene, eller at den enkelte studerende uden videre gennem sine valgfag kan opfylde kravene.

Info 

De kommende adgangskrav til cand.merc.

De konkrete adgangskrav er nu aftalt i arbejdsgruppen, men mangler den endelige afpudsning. De kommer til at ligge på to niveauer:
- Et minimumskrav til omfanget af ’erhvervsøkonomi i bred forstand’ (hvor begrebet erhvervsøkonomi forstås som omhandlende alle HA-almen fagene).
- Et minimumskrav til omfanget af ’den egentlige erhvervsøkonomi’ (hvor begrebet rummer nogenlunde det, der nu betegnes som HA-almens kernefag).

Kommentarer

Jeg må nok indrømme at ovenstående artikel stadig lader tilbage at forklare, hvad "de nye adgangskrav er". Jeg er umiddelbart gået glip af, at der overhovedet skulle være nye krav?

Kan man få mere forklaring?

Hvad synes du?

Du har fuldstændig ret i, at de nye adgangskrav ikke bliver forklaret, men det skyldes, som det fremgår af infoboksen nederst, at de ikke er endeligt fastlagt. Det vigtige i denne historie er, at ingen af de nuværende studerende på CBS skal spekulere over, hvad de nye adgangskrav bliver, når de skal vælge valgfag.

Der er en længere forhistorie, som fremgår af de artikler, jeg nu har indsat som link. Der er lidt flere artikler, hvis man søger efter "adgangsbegrænsning" i søgefeltet og et mindre tema i CBS OBSERVER oktober 2009 side 4-7 (hvor artiklen "Kun plads til 1.400 nye stud.merc. om året" stammer fra).

Med venlig hilsen

Torkil Bang

Hvad synes du?