Fremdriftsreformen æder af din specialetid

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Jørn Albertus - 1. september 2015 - 11:491 kommentar
Christina Kjær Habekost uden for praktikstedet ved Esbjerg Erhvervsudvikling. Hun fik tvillinger og tog studieorlov, da hun kom tilbage, var der tre måneder mindre at skrive speciale i.

Mange kandidatstuderende bliver grønne af misundelse, når de hører at studerende for bare få år siden kunne bruge 8 måneder på specialet, når man nu kun får fem måneder.

Hvor man tidligere som minimum havde 6 måneder til specialet, gør fremdriftsreformen nu, at man kun har 5 måneder til afhandlingen, der dog fortsat tæller 30 ECTS.

Før fremdriftsreformen var man selv herre over, hvornår stopuret gik i gang. Det gjorde det, når man havde fundet en vejleder og afleveret sin specialekontrakt.

Det gør det sådan set stadig, men nu er deadline for at aflevere kontrakten fastsat på forhånd til den 15. december. Deadline for specialestart ligger med andre ord midt i eksamensperioden for tredje semester, hvor mange kandidatstuderende også er i praktik.

Det gør, ifølge stud.ling.merc. Christina Kjær Habekost, at man som studerende efter studiefremdriftsreformen reelt set kun har tre en halv måned til ”kronen på værket”, nemlig specialet, fordi tredje semester først slutter den 31. januar.

Skriv dit speciale på den halve tid

Christina Kjær Habekost skulle oprindeligt dimittere i sommerhalvåret 2014. Men da hun blev gravid med tvillinger, valgte hun at tage to års orlov, hvilket betyder, at hun nu rammes af reformen.

- Jeg kan se at nogle af mine tidligere medstuderende har brugt helt op til 8 måneder til afhandlingen, påpeger den studerende.

Hun understreger at problemet for hende ikke ligger i, at have 5 måneder til specialet, hvis det bare er 5 effektive måneder.

- Det problematiske er, at vi får smidt specialets 30 ECTS oveni før vi er færdige med 3. semester, hvad enten man læser til eksamen eller er i gang med at skrive praktikrapport.

Læs også Du kan få 30 ECTS for dit praktikophold.

Studiechef: Tænk allerede på specialet ved studiestart

Studiechef Rie Snekkerup, som har stået for fremdriftsreformens implementering på CBS, mener imidlertid, at studerende er nødt til at tænke specialet som en proces, der begynder allerede ved studiestart på kandidaten.

- Selvfølgelig kan det være svært at koncentrere sig om afhandlingen, når man samtidig går til eksamen, men det handler i bund og grund om, hvordan man tænker projektopgaver, fag, valgfag, internships og lignende sammen med specialet, og ikke tænker i ’tidsmæssige siloer’, siger studiechefen og fortsætter:

- Dem der førhen brugte 8 måneder på specialet, har jo i princippet brugt for lang tid, for en kandidatuddannelse er kun normeret til 22 måneder.

Det betyder i praksis, at studiet skal færdiggøres inden den 1. juli. Rektor Per Holten-Andersen har tidligere påpeget over for uddannelsesministeren, at det er med til at give et presset specialeforløb – et budskab han har tænkt sig at gentage på et kommende møde med ministeren denne måned.

Ifølge Rie Snekkerup starter specialeperioden derfor allerede i efteråret på tredje semester, hvilket er grunden til, at blandt andet specialeseminarene nu også ligger dér i stedet for i foråret. Faktisk har en række studier allerede afholdt specialeworkshops for de studerende mellem april og juni i år, det vil sige allerede på andet semester.

At den samlede studietid for kandidater er sat til 22 måneder af Uddannelsesministeriet betyder, at studiet skal færdiggøres inden 1. juli.

Overvejer at blanke fastlagt specialedato

Christina Kjær Habekost har dog svært ved at se, hvordan de mange informationsmøder om frister for deadlines og lignende, skal få hende hurtigere i gang med specialeprocessen.

- Jeg ved ikke, hvordan det skal hjælpe mig til reelt at forberede noget. Det er klart at jeg har tænkt over specialeemner i længere tid allerede, men jeg kan ikke gå i gang med noget før der er styr på vejleder og kontrakt.

Hun anerkender, at hun muligvis  tænker studiet lidt for meget i sekvenser, eller elementer, der skal overstås, før man kan komme videre med det næste, men påpeger samtidig, at CBS ikke lægger op til meget andet, eftersom informationen fra specialeseminarene ikke bliver konkret, før mange er i praktik og dermed ikke længere er i daglig berøring med CBS.

Derfor overvejer Christina Kjær Habekost da også kraftigt at blanke ved den officielt fastsatte dato, og i stedet først aflevere i andet forsøg nogle måneder senere, for at kunne få den tid, som hun har brug for til at færdiggøre specialet på bedste vis.

I så fald bliver konsekvensen den, at Christina Kjær Habekost har brugt et ud af sine i alt tre eksamensforsøg. Hun vil automatisk blive tilmeldt omprøven, der ligger godt tre måneder senere, og så skal hun desuden udbygge specialet med en ændret opgaveformulering, da det forventes, at hun så at sige at blevet klogere siden første forsøg.

AU vil forlænge tiden til afhandlingen

Fremdriftsreformen har til hensigt at barbere ned på studietiden på alle landets universiteter, og problematikken er således ikke unik for CBS, der skal skære 4,6 måneder af den gennemsnitlige studietid.

En rundspørge fortaget af CBS OBSERVER viser dog, at specialestuderende ved RUC først skal aflevere den 28. juni.

Og på AU er uddannelsesmiljøerne i gang med at undersøge, hvor det fagligt er mest givende at gå med i en forsøgsordning med etårige 60 ECTS-specialer for på den måde, at give de studerende tid til at fordybe sig.

På CBS opfordrer Rie Snekkerup imidlertid de studerende til at tænke valgfag og speciale sammen, så fagene kan danne udgangspunkt for arbejdet med kandidatafhandlingen.

- Specialer på et år er ikke ukendt indenfor naturvidenskab, hvor de så samtidig ofte er starten på et ph.d.-forløb. Den samlede kandidatuddannelse bliver dog ikke forlænget, så hvis man vælger så store specialer, bliver der meget lidt tid tilbage til de øvrige fag, herunder udveksling, forklarer studiechefen.

Hun finder det af samme grund ikke hensigtsmæssigt at bruge halvdelen af kandidaten på specialet indenfor samfundsvidenskab og business, fordi de fleste – både studerende og aftagere – hellere vil have en hvis bredde i uddannelsen.

Info 

Frister ved specialeskrivning

Deadline for at finde vejleder og aflevere specialekontrakt er den 15. december 2015. På nogle uddannelser, fx cand.soc., har studienævnene besluttet at tildele vejledere i midten af november måned, hvis ikke de studerende selv kan finde én. Kandidatafhandlingskontrakten skal tastes direkte ind i studenterselvbetjeningen.

Afleveringsfristen for specialet er den 17. maj 2016, og er en fast dato, det vil sige afleverer du ikke dit speciale den 17. maj, bruger du et eksamensforsøg.

Grundet fremdriftsreformen bliver du i fald automatisk tilmeldt andet eksamensforsøg med en afleveringsfrist på 3 måneder og en ændret opgaveformulering. Kontrakt og vejledningsplan skal også fornys og godkendes, før du kan aflevere i andet forsøg.

Du kan læse mere om frister for specialet samt om, hvordan fremdriftsreformen rammer dig på e-campus.

Kommentarer

Studerende skal også være opmærksomme på, at man ikke kan få vejledning efter 17. maj (desto mindre man møder op og dumper til sin eksamen, hvorved man så får 7 timer).

Det er simpelthen dybt uretfærdigt, og helt forkasteligt, at man skal stresse igen og levere et resultat, man ikke kan stå indenfor, da man grundet tidspres ikke har mulighed for at levere sit bedst. Vores årgang kommer jo til at konkurrere på jobmarkedet med vores forgængere, der har haft rig mulighed for at dygtiggøre sig. Desuden vil frivilligt arbejde på CBS jo fuldstændigt dø, da man jo ikke har det overskud længere.

Øv hvor er det blevet surt at være studerende på CBS, der skal leve op til de umulige krav. Heldigvis gælder dispensation for sygdom stadig, for det bliver man da af det pres man er blevet pålagt.

Hvad synes du?