Debat: Åbent brev til CBS' bestyrelse

Skrevet af Ann Westenholz - 1. april 2011 - 19:25112 kommentarer

Kære bestyrelse på CBS: Fravælg Anders Knutsen som formand.

Sådan skriver professor Ann Westenholz fra Institut for Organisation - og ud fra kommentarerne at dømme er det noget, som mange CBS'er bakker op om.

Anders Knutsen skader CBS som formand for CBS’ bestyrelse. Da han tillige ikke kan indse, at han skader CBS mere end han gavner, har CBS et problem, idet han ikke vil trække sig som formand. 

Ifølge Universitetsloven er det jer – og ikke ministeren – som vælger og dermed også fravælger formanden for CBS’ bestyrelse. Fra ‘forskningsrummet’ på CBS kommer derfor en opfordring til jer om hurtigst muligt at fravælge Anders Knutsen som formand for CBS bestyrelse.

Vi har brug for ro til at komme videre – og det får vi ikke med Knutsen som formand.

Kommentarer

Jeg er ganske enig. Han har intet godt gjort for CBS.

Hvad synes du?

Ganse enig

Hvad synes du?

Kære Ann og kolleger

Jeg er også ganske enig. En bestyrelsesformand som har travlt med at give alle mulige andre ansvaret for problemerne er ikke værdig.

 

Henrik

 

Hvad synes du?

Anders Knutsens opførsel med at skylde skylden på andre - fx Finn Junge, Peter Pitras, SIMI, Johan Roos og andre fra bestyrelsen  er skadelig for CBS, og viser at han ikke tager sit ansvar som formand alvorligt.

Hvad synes du?

Den menige del af bestyrelsen skylder CBS og sig selv at gennemføre denne oprydning.

Hvad synes du?

Anders Knutsen har ingen autoritet og opbakning på CBS og bør ikke spille nogen rolle i ansættelsen af vores kommende rektor

Hvad synes du?

Vi har brug for en ny formand for på ordentlig vis at komme videre med ansættelsen af vores kommende rektor.

Hvad synes du?

 Det beste for CBS er at bestyrelsen foretar et mistillidsvotum og at Anders Knutsen fratræder vervet som bestyrelsesleder

Hvad synes du?

 Vi som är gamla vänner till CBS har förundrat oss över den negativa utveckling som CBS nu verkar vara inne i - under Anders Knutsens Ordförandeskap - och stödjer därför varmt kravet på hans omedelbara och villkorslösa avgång.

Per Olof Berg prof. 

Stockholms Universitet

 

Hvad synes du?

CBS har i tyve år været en dynamisk organisation, som bestandigt er nået nye højder ved et forbilledligt hårdt arbejde og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Vi var stolte over CBS. En mærkelig alliance mellem bestyrelsesformanden og den nye rektor kastede grams på de historiske resultater, satte toget i stå og har på det sidste nedbrudt omverdenens respekt. Formanden må kunne se, at han må vige for at vi kan få gang i hjulene igen.

Hvad synes du?

Vi har brug for frisk luft nu. The top-guy must take the rap.

Hvad synes du?

I pressemeddelelsen om Johan Roos' fyring stod der bl.a.

"Men vi har måttet konstatere, at rektor har mistet sin autoritet på CBS, og at det derfor ikke er muligt for ham at fortsætte sin ledelse, siger bestyrelsesformand Anders Knutsen."

Hvis autoritet er en betingelse for ledelse - så er Knutsen vist dømt ude.

Hvad synes du?

Helt enig med kravet i det åbne brev. Samtidig vil jeg opfordre bestyrelsen til at huske på, at det ikke er en privatejet virksomhed, rektor skal stå i spidsen men en offentligt finaniseret vidensinstitution med en bred uddannelsesportefølje!

Hvad synes du?

Kære Lisbeth,

ganske eng med dig og alle de andre i kravet om Anders Knutsens afgang. Når jeg svarer dig specielt, er det for at understrege din påpegning af, hvilken slags virksomhed/institution CBS er, hvilket bestyrelsesformanden øjensynlig aldrig har forstået.
Med venlige hilsener, Per Øhrgaard

Hvad synes du?

Kære Bestyrelse!

 

Nu skal I træde i karakter og være modige nok til at sige fra overfor Anders Knutsen!

 

I har intet at tabe og kan genvinde respekten fra det DEMOCRACY in ACTION der er i fuld udvikling bottom-up på CBS.

Hvad synes du?

Jeg mener ikke, at Anders Knutsen på troværdig vis kan medvirke til at udpege en ny rektor - han bør trække sig og på den måde bidrage til processens legitimitet.

Hvad synes du?

Kære Anders Knutsen,
I går var du hos ministeren, som jeg kan forstå opfordrede til selvransagelse hos dig og bestyrelsen. Det synes jeg, at der er god grund til. Vis dig som en hædersmand og konstater, at der ikke er opbakning til dig. Sådan kan det gå - det er ingen skam. Det er det derimod, hvis du fortsætter med lukkede øjne og ører på taburetten.

Hvad synes du?

Kære bestyrelse

Det er tid til frisk luft. En ny rektor skal findes og det kræver en ny bestyrelsesformand

 

Hvad synes du?

Anders Knutsen nyder ingen autoritet. Han har udvist fatal mangel på dømmekraft og optræder nu uværdigt. Han forstår åbenbart ikke, hvor hvor stor skade han tilfører en vidensinstitution som CBS. Bestyrelsen bør få ham til at gå af.

Kjeld Schmidt

Professor, dr.scient.soc.

Hvad synes du?

Den nuværende bestyrelsesformand har ikke nogen opbakning fra de ansatte på CBS og har gennem hele den lange og kedelige affære ikke levet op til de krav man kan stille til en bestyrelsesformand. Derfor er det bedst for alle parter, hvis han trækker sig da han kun vil stå i vejen for at vi kan få ansat en ny rektor.

Hvad synes du?

Being a newcomer, I have admired the way in which students and professors engage with CBS. It is this culture of democracy, inclusion, diversity, responsibility, professionalism and respect that has attracted me to work here  - and is still one of the main retention parameters in my regard. I support Ann's letter, also asking the board members and leaders of our institution to pay respect for the values in which CBS is founded upon, giving us all the chance to keep being proud of the place we work in.

Hvad synes du?

Med den mistillid der nu gør sig gældende, forekommer det ikke overbevisende, at Anders Knutsen vil forholde sig anonym i forbindelse med ansættelse af en ny rektor. Selv hvis det måtte være tilfældet, vil CBS stadig være bedst tjent med at få en ny bestyrelsesformand, der aktivt kan tage del i en så afgørende beslutning.

Hvad synes du?

Anders Knutsen har ikke bidraget med noget som helst positivt på CBS. Hvis han ikke selv trækker sig, bør resten af bestyrelsesmedlemmerne træde i karakter.

Hvad synes du?

Vi gennemlever på CBS et 'worst case scenario' for hvor galt det kan gå under de styreforhold danske universiteter pt er underlagt. Dette bør anspore til selvransagelse overalt og specielt på de højeste niveauer, hvor magt og ansvar er koncentreret.

Manglende institutionel 'brancheindsigt' og rettidig omhu på de højeste ledelsesniveauer har bragt CBS ind i et vakuum, der langt om længe begynder at transformere sig til det engagerede, entreprenelle diagram CBS er kendt for verden over.

Men evner bestyrelsen at træde i karakter og give næring til denne revitalisering? Eller vil man simpelthen lade Anders Knutzen slippe godt fra et falleret formandskab og dermed forøge den igangværende delegitimering af bestyrelsens virke?

Nicolaj T. Brenneche

Phd-studerende

Hvad synes du?

Det har været dybt bekymrende, at mange af de resultater og den fremtrædende position, som CBS havde tilkæmpet sig under den tidligere rektor Finn Junge-Jensen, er blevet brudt ned i Anders Knutsens tid som bestyrelsesformand. Derfor vil jeg gerne bakke op om opfordringerne til, at Anders Knutsen træder tilbage.   

Niels Kjeldsen
Tidl. formand for CBS Styrelsesråd og tidl. medlem af CBS bestyrelse

Hvad synes du?

Jeg håber for CBS’ skyld, at bestyrelsen konstituerer sig med en ny formand – dels for at signalere konsekvens i forhold til CBS-SIMI skandalen, dels for at opnå fuld handlefrihed i forbindelse med den kommende rekruttering af ny rektor.

Hvad synes du?

Det synes indlysende, at hvis CBS skal have en ny frisk start efter topstyringseventyret, som i høj grad er bestyrelsesformandens plot, så må også han gå, så vi kan komme igen med en ny ledelsesorganiseringstype, der kan skabe mere tillid og innovation i systemet. Vi har brug for en langt større harmoni mellem, hvad der siges og hvad der gøres og en langt større respekt for dem, der producere resultaterne i forskning og undervisning. Topstyret ledelse på universiteter er ikke produktiv i sig selv. Vi er ikke en fabrik men et kreativt og engageret fællesskab. Ledelse skal blot hælpe os andre til at producere bedre, når det er nødvendigt. Her er tillid, tryghed, gennemsigtighed og en dyb forståelse og respekt for forskningens- og undervisningens natur afgørende parametre, som vi har brug for en væsentlig opgradering af.

Hvad synes du?

Det er svært at finde sucesser i Anders Knutsens og Johan Roos' tid. Det startede med en defamering af den tidligere rektor, fortsatte med en værdiproces, hvor værdier blev hentet ud af den blå luft, fortsatte med nedsættelse af grupper og en politics of silence, som skabte dyb usikkerhed, fortsatte med en altfor langtrukken fyringsrunde, og endte med SIMI-sagen. Anders Knutsen ser skarpt, at rektor havde mistet sin troværdighed. Derimod har han tilsyneladende svært ved at se, at hans egen troværdighed også er væk. I stedet søger han at placere skylden alle andre steder. Det er ikke smukt. 

Hvad synes du?

Kære Ole

Det kan ikke siges meget mere præcist, - omend andre har gode supplerende bidrag. Tak for det, og tak til Ann som startede tsunamien.

Og til Anders Knutsen: Læs alle disse indlæg igennem og overvej så grundigt, om du på den baggrund virkelig har lyst til at fastholde din formandspost.

Situationen begynder at minde foruroligende om den i Ægypten: En stærkt uønsket leder, der alt for længe forsøger at klamre sig til magten. Lad den ikke også komme til at ligne situationen i Libyen. GÅ SELV!

Hvad synes du?

Jeg mener ligeledes, at det er naturligt at bestyrelsen konstituerer sig med en ny formand for at signalere konsekvens ifht CBS-SIMI-skandalen, et forkert rektorvalg, og for at forbedre handlekraft/frihed ifht. den kommende rektorrekruttering.

Hvad synes du?

Det er klart, at en bestyrelsesformand, som har mistet sin legitimitet i organisationen, bør gå af.

Hvad synes du?

Kære CBS bestyrelse,

Det er tydeligt, at Anders Knutsen har mistet tilliden i organisationen. Han har ikke varetaget sit hverv på forsvarlig vis, og det har skadet CBS. Derfor må Anders Knutsen gå. Vil han ikke det, må bestyrelsen fyre ham.

Med venlig hilsen

Per H. Hansen
Professor
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
CBS

Hvad synes du?

Kære Anders. Hvis du lyttede efter - så fik du ingen bifald eller opbakning fra os - medarbejderne på CBS - på det såkaldte "townhall meeting" i mandags. Tag konsekvensen og træk dig fra bestyrelsen!

Hvad synes du?

Lad os grave den gamle gode HHK/CBS ånd frem og komme videre uden Knutsen og Roos.

hilsen Lars HHK/CBS fan igennem 27 år

Hvad synes du?

Således indsrevet i rækken af ansatte, der gerne ser Knutsen træde tilbage.

Hvad synes du?

... fordi når man som leder forsøger at tørre det ansvar man har af på andre , er man et rigtigt dårligt eksempel for de unge mennesker vi bl.a. uddanner til kommende ledere her på CBS.  

Hvad synes du?

En bestyreslsesformand som ikke har støtte i organisationen kan heller ikke være en god talesperson for den.

 

 

Hvad synes du?

Enig i at det er uhensigtsmæssigt at Anders Knutsen fortsætter som bestyrelsesformand for CBS.

Hvad synes du?

Man må nok konstatere at CBS seneste periode har gjort, at vi kan føjes til rækken af kuldsejlede eksperimenter med ordregivning af/på universiteter, som nogen ledere har gjort ud fra universitetsloven. 

Eksperimentet blev en fuser, og der er brug for en ny approach og en ny laboratorieforstander. 

Hvad synes du?

Som gammal vän till och medarbetare på CBS ser jag till min fasa hur CBS status och anseende är på väg att krackelera. När legitimiteten för ledningen sviktar både internt och externt är det dags att återupprätta den. Och när inte symboländringar är tillräckligt måste radikala förändringar till. Därför måste den översta ledningen ta sitt ansvar och avgå.

Lasse Lindkvist, professor vid Linnéuniversitetet, adjungerad prof. CBS

Hvad synes du?

Det er et godt initiativ, Ann, som jeg til fulde støtter og som jeg håber må få det ønskede resultat. Det er en meget alvorlig situation CBS er havnet i.

Men de seneste dages udtalelser i pressen fra Anders Knutsens side synes  at vise, at han slet ikke selv forstår alvoren i sagen.

Det bliver derfor den resterende bestyrelses opgave at sikre et umiddelbart formandsskifte, som et første, tydeligt skridt i en proces, der skal genoprette tilliden mellem bestyrelsen og organisationen.

Hvad synes du?

Alle her har mistet tilliden til Anders Knutsen! Han bør straks gå af for ikke at skade institutionen endnu mere end han allerede har.

Skrevet af Hanne Korzen 

professor dr. phil. v. IKK

Hvad synes du?

Jeg tilslutter mig Ann Westenholz’s vurdering og opfordring. Anders Knutsen skylder nu CBS det hensyn at trække sig som formand for bestyrelsen.

Hvad synes du?

Alle taler om at se fremad - et vigtig signal vil være at CBS' bestyrelsen konstituerer sig med en ny formand. Vi må videre.

 

Hvad synes du?

Det er efterhånden skriften på væggen for dem der kan læse den.

Lise Skov

Hvad synes du?

Anders Knudsen bør straks gå af som formand. Ellers må bestyrelsen afsætte ham. CBS er nødt til at komme videre.

Hvad synes du?

Dear Board,

If he is not wise/large enough to know when it is time to step down, please remove him as chair. Any confidence in his chairmanship is gone. Long gone.

Stephanie Hadler

Redaktionel bemærkning: Nedenstående kommentar er slettet fra senere i debatstrengen, flyttet og redigeret ind i dette, Stephanie's forudgående kommentar.

Hvis I ikke har set det, er

Skrevet af Stephanie Hadler, tor, 31/03/2011 - 18:19

Hvis I ikke har set det, er der en meddelse fra bestyrelsen i cbsshare (https://cbsshare.cbs.dk/nyheder/featurenews/Pages/CBSm%C3%B8dtesmedministeren.aspx) om møde med Charlotte Sahl-Madsen i går:

"Proceduren med ansættelse af ny rektor blev ligeledes drøftet med ministeren. Formanden tilkendegav, at han, da han forlader CBS bestyrelse 31. januar 2012, vil få en tilbagetrukket rolle i ansættelsen af den ny rektor."

Obviously Knudsen believes that he can stay on as chair and have our confidence that he will have nothing to do with the choice of a new president. Since he clearly will not step down from the chairmanship himself, it's up to the board to remove him. We hope you are reading this, members of the board, and will do the right thing.

Hvad synes du?

Jeg støtter Ann Westenholz opfordring. CBS har brug for at komme videre. Luften bør renses med en ny bestyrelsesformand.

Hvad synes du?

Johan Roos mistede bl.a. ’sin autoritet’ (som det blev udtrykt af Anders Knutsen) ved at forsøge at skubbe ansvaret fra sig i en række møgsager. Hvis Anders Knutsen ikke kan se at han gør det samme, må resten af bestyrelsen belære ham derom og tage konsekvensen.

Hvad synes du?

 CBS is in need of a chairman that understands the nature of universities, i.e., that they are multiversities. one of many can also be the many of one, as in this letter

Hvad synes du?

Sider