Dagbog fra studieadministration 3 (af 3)

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Jørn Albertus - 20. januar 2016 - 15:000 kommentarer
Der viste sig at være rigtig meget, man skulle huske på, når man er i praktik i Studieadministrationen.

CBS OBSERVER’s reporter i praktik i Studieadministrationen gennem en uge i november 2015 rundede af i valgfagssekretariatet. Her lægger de kabaler, der gerne skulle gå op, mens de skiftevis servicerer og håndterer VIP, så det hele ikke går ned.

Alt, der har en begyndelse, har sin afslutning. Det gør sig også gældende for min praktik i studieadministrationen (STU).

Men inden da kan jeg konstatere, at indtastning af karakter på den gammeldags facon, som jeg skriver om i min første artikel fra praktikken, også snart får sin afslutning.

Med DE (Digital Eksamen) er det fremover bedømmerne, der selv skal taste karakterer ind til de studerende. Det har nogle allerede prøvet her i efterårssemesteret ved hjemmeopgaver, men senest i efterårssemesteret skal de også gøre det ved de øvrige eksamensformer, inklusive de mundtlige.

Det smarte er – set med administrationens øjne – at eksaminator og censor hverken får mere eller mindre arbejde ud af det, for de skal sådan set bare notere karakterer, som de altid har gjort det... nu bare digitalt.

Men de administrative medarbejdere slipper for at registrere og kontrollere de over 150.000 årlige karakterer for bedømmerne. Og fordi det hele sker elektronisk, er det også slut med at lege postkontor, når opgaverne skal sendes til bedømmelse.

Kæmpekabale – helst uden overlap

Mine sidste to dage af praktikforløbet tilbringer jeg i godt selskab med de 6 medarbejdere og 2 deltids studentermedhjælpere i valgfags-teamet, der også er en del af APU, altså en slags back office med ansvar for at CBS’ valgfag forløber gnidningsfrit.

Det er fuldtidsbeskæftigelse, skulle jeg hilse at sige, for CBS udbyder på årsplan godt 350 valgfag. Langt størstedelen – cirka 230 – ligger i efterårssemesteret, og langt de fleste (over 200) bliver oprettet.

Med så mange fag er det umuligt helt at undgå overlap af eksaminer. Som en af medarbejderne udtrykker det:

”Vi har faktisk tænkt over, at fagene selvfølgelig ikke skal ligge oven i hinanden, selv om de studerende nok har svært ved at tro det.”

Opgaven bliver naturligvis ikke mindre umulig af, at et valgfag skifter hænder intet mindre end 42 gange i planlægningsprocessen. 42 gange! Det er der så også – af faglige (og lidt administrative) grunde – nedsat et kommissorium for at kigge på.

Kursuskataloget er Gud, ikke VIP’erne...

I valgfagsteamet er hver medarbejder ansvarlig for 30-35 fag. Jeg kigger en over skulderen, mens han opretter en e-eksamen på Learn. Det er en skriftlig stedprøve.

Selv har jeg ugen forinden været til 2 stedprøver. I begge tilfælde står der i kursuskataloget, at alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler, herunder internet, er tilladte. Alligevel kan tilsynet til den ene eksamen komme frem til, at vi gerne må bruge egne computere, mens vi til den anden ikke må.

Jeg spørger, hvordan det kan hænge sammen, og bliver sat til at gennemgå fagbeskrivelserne for samtlige valgfag i foråret med følgende besked:

”Man skulle jo tro, at VIP’erne (underviserne) var kaptajner i egne fag, men så siger de måske til de studerende, at det er OK at skrive på dansk, selv om det er en del af udprøvningen at skrive på engelsk.”

Og ganske rigtigt falder jeg blandt andet over et kursuskatalog, hvor en underviser har sneget en formulering ind om, at man efter aftale kan få lov at tage eksamen på dansk, selv om den er sat til engelsk.

Men det ville næppe give en fair og ensartet bedømmelse af alle studerende.

...og lever helt ned i mindste detalje...

Midt i arbejdet bliver jeg afbrudt af en fra teamet, der demonstrativt læser højt fra indholdet af en mail, der lige er tikket ind:

”Underviser skriver, at han agter at lave eksamensformen om. Ja hej du! Den ligger om 14 dage, så det kommer ikke til at ske.”

 ”Med effektiviseringen [omorganiseringen af STU, red.] skal vi kun koncentrere os om valgfag, og så er det jo meningen, at vi ikke hele tiden bliver forstyrret af studerende og VIP’ere. Det holder bare ikke helt!” kommenterer en af kollegerne i min retning.

Vi er nået til at skulle bestille forplejning til en mundtlig eksamen, og her er det meget forskelligt, hvad de enkelte studienævn tilbyder. Nogle spiser bedømmerne af med en simpel frokost, mens andre også disker op med kaffe og kage og andre lette anretninger.

”Men hvorfor kan bedømmerne ikke bare have en madpakke med ligesom alle os andre?,” spørger TAP’eren, som han sender bestillingen til Spisestuerne. Svaret må stå hen i det uvisse.

...når ikke lige vendt op og ned af politikerne

Selv om det er en ustabil tid med omorganisering, nye arbejdsopgaver, og hvad der nu ellers hører sig til, så synes der dog at være én ting, TAP’erne i hele STU kan være sikre på: de bliver aldrig helt fri fra ydre påvirkning.

Arbejdsro er noget, man må fantasere om, for CBS er en politisk organisation i den forstand, at der hele tiden kommer ændringer fra politisk hold.

Et godt eksempel er fra 00’erne, hvor gruppeeksamen pludselig blev et fyord. Så gik arbejdet i gang med at tilpasse samtlige eksamensformer til den individuelle udprøvning. Nu må de studerende gerne gå til gruppeeksamen igen.

Med fremdriftsreformen fik STU blandt andet den ekstraopgave at tvangstilmelde studerende både fag og eksaminer. Bedst som STU har lavet en procedure for det, lægger uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) op til at ophæve kravet.

Men der er selvfølgelig heller ingen, der siger, det skal være nemt… Det har jeg i hvert fald erfaret på bare én uge i studieadministrationen. Men se og bedøm selv i videoen øverst i artiklen.