Dalende studentertilfredshed med CBS' administration

Skrevet af Jannick Friis ChristensenJørn Albertus, grafik - 4. maj 2015 - 10:493 kommentarer
De studerendes tilfredshed med administrationen på daguddannelserne faldt i 2014 - CBS' studieadministration har taget udfordringen op.

Opdateret: I undervisningsmiljøvurderingen fra 2014 kritiseres CBS' administration af de studerende for manglende imødekommenhed, lange svartider samt for at sende studerende rundt i systemet og give mangelfulde svar. Studiechefen melder, at der arbejdes på sagen.

(I en tidligere version af denne artikel, skrev vi, at der blev gennemført undervisningsmiljøvurderinger i 2012 og 2013. Det gjorde der ikke. Der blev gennemført en i 2011. Undervisningsmiljøvurderinger skal gennemføres hvert tredje år.)
 

Studerendes tilfredshed for nedadgående

Ifølge en evaluering af Student Hub fra 2013 betragter de studerende Hub’en, der blev indført i efterårssemesteret 2012, som en forbedring.

Men i 2014 er billedet for de studerendes tilfredshed med administrationen på daguddannelserne vendt. Det viser den seneste undervisningsmiljøvurdering, der tegner et kun ”nogenlunde tilfredsstillende resultat”.

Men tager man også de studerendes kommentarer i betragtning, så danner der sig et noget mere negativt billede.

Scorer middelmådig bedømmelse

Helt konkret har de studerende vurderet CBS' administration ud fra følgende 3 udsagn:

1) Jeg er tilfreds med administrations service, 2) den nødvendige information om studiet er generelt tilgængelig, og 3) dette studieår har været velplanlagt og struktureret.

Gennemsnittet af besvarelserne – og altså dermed de studerendes generelle tilfredshed med administrationen – ligger ved alle 3 udsagn mellem kategorierne ”hverken enig eller uenig” og ”overvejende enig”.

På den i anvendte skala fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste score, svarer det til en middelmådig bedømmelse på omkring 3. Det står i kontrast til administrationen på HD-uddannelserne, som scorer tæt ved, og endda i et enkelt tilfælde over, 4.

Arbejdsgruppe skal udpege indsatsområder

Med den jævne karakter klarer administrationen på bachelor- og kandidatuddannelserne sig således dårligere i forhold til undervisningsmiljøvurderingen fra 2011 – til stor skuffelse for studieadministrationens ledelse.

- Det er da brandærligt, at tilfredsheden med administrationen er faldet ved den sidste undervisningsmiljøvurdering, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved, siger studiechef Rie Snekkerup.

Studiechefen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i datagrundlaget for undervisningsmiljøvurderingen skal finde frem til specifikke indsatsområder.

- Gruppen havde deadline den 1. maj. Så vi skal først til at se på, hvad den er kommet frem til, for at finde ud af, om vi kan gøre mere end det, vi allerede er i gang med, forklarer Rie Snekkerup og fremhæver:

- Vi kan ud fra kommentarerne i undervisningsmiljøvurderingen fremhæve 3 temaer, som vi i øvrigt allerede er i gang med at forbedre

Her henviser studiechefen til bemærkningerne i rapporten, der overordnet set koncentrerer sig om omgangstonen i forbindelse med studenterhenvendelser, planlægning af eksaminer og informationsniveauet.

Fokus på 3 kritiske punkter

Generelt kritiseres administrationen nemlig for ikke at være imødekommende nok over for de studerende, som blandt andet beretter om at blive sendt rundt i systemet og om lange svartider.

Mangelfulde svar opleves også som et problem af de studerende. En typisk kommentar går på, ”at man stiller det samme spørgsmål til tre forskellige medarbejdere, og får tre forskellige svar”.

Derudover er mange studerende af det indtryk, at administrationen og underviserne ikke snakker godt nok sammen, hvilket fører til misvisende oplysninger. Og så mener de studerende i øvrigt også, at både eksamensplaner og karakterer kommer for sent.

Fremdriftsreformen og STADS spiller også ind

Selv om Rie Snekkerup tager kritikken fra de studerende til sig, mener hun også, at noget af utilfredsheden kan forklares med fremdriftsreformen.

- Undersøgelsen er foretaget i sommeren 2014, hvor vi havde hele affæren med supplering mellem bachelor og kandidat, siger Rie Snekkerup og uddyber:

- Vi har mange gange måtte sige ”det ved vi ikke”, ”det er uafklaret” og ”vi har ikke fået besked fra ministeriet endnu”. Det er der nok en del studerende, som er blevet frustrerede over, og det kan jeg sådan set godt forstå.

Eksempelvis sendte studieadministrationen sidste år en mail ud til samtlige valgfagsstuderende om at vælge de fag, der giver adgang til den kandidat, man gerne vil ind på.

Blot 2 måneder senere kunne administrationen sende en ny besked med et andet budskab: nu havde Styrelsen for Videregående Uddannelser besluttet at fastholde supplering frem til 2016.

Dertil kommer overgangen til det nye studenterselvbetjeningssystem STADS, der blandt andet har skabt forsinkelser i udstedelsen af eksamensbeviser og tekniske udfordringer i forbindelse med valgfagstilmeldingerne.

Fast stab i Hub’en skal sikre vidensniveau

For at imødekomme de studerendes kritikpunkter er der med den seneste omorganisering af Student Hub kommet en fast medarbejderstab, som både tager sig af fysiske henvendelser og svarer på mails og telefonopkald.

I begyndelse var Hub’en ellers bemandet ved hjælp af en rotationsordning, så hver medarbejder havde en vagt cirka hver 14. dag.

- Det gør det jo alt andet lige sværere at huske tingene fra gang til. Med det faste personale i Student Hub sikrer vi viden, så dem, der er der, rent faktisk kan svare på de studerendes henvendelser, fortæller Rie Snekkerup.

Studiechefen håber på at kunne oparbejde en kultur, hvor Hub’en er det naturlige sted for alle studerende at henvende sig med spørgsmål.

- Jeg hører tit om studerende, som spørger deres mentorer, vejledere og undervisere, og som ofte baserer deres svar på erfaringer på tidligere år, og de er ikke altid retvisende. Som administration skal vi kunne levere ét rigtigt svar, fastslår Rie Snekkerup.

Virtuel Student Hub skal afløse e-campus

Derfor arbejder CBS også på en virtuel Student Hub, der skal afløse e-campus.

- Et stort problem med det nuværende e-campus er, at det er begrænset, hvor meget vi kan målrette vores kommunikation, fordi vi ikke kan stille den information til rådighed, den enkelte studerende har brug for på bestemte tidspunkter under uddannelsen, forklarer Rie Snekkerup.

Som eksempel nævner hun, at en bachelorstuderende på fjerde semester gerne søger information om valgfag, udveksling og praktik, mens man på femte og sjette semester i højere grad har brug for oplysninger om kandidatoptag.

- Når man logger på den nye virtuelle Student Hub, vil vi kunne se, hvor du befinder dig i dit studieforløb, og at du har brug for at vide sådan og sådan. Altså har vi mulighed for at målrette informationerne på en bedre måde end ved bare at sende en mail, bemærker studiechefen.

Pilotprojekt: hurtigere fastlagte eksamensdatoer

Går alt efter planerne, vil den virtuelle student hub være en realitet til november 2015. Samtidig forventer Rie Snekkerup, at der gennemføres et pilotprojekt for eksamensplanlægningen allerede til efteråret.

Projektet går ud på, at planlægningen – og dermed også offentliggørelsen af eksamensdatoer – kan ske ved semesterstart. Men for at kunne gøre det, skal der først udvikles et nyt IT-system.

Indtil IT systemet er på plads fortsættes den nuværende praksis, hvor CBS oplyser eksamensperioder – det vil sige de uger, hvor eksaminerne kommer til at ligge – for efterfølgende at melde de præcise datoer ud, når administrationen har forhandlet disse på plads med underviserne og censorerne.

Du kan tage et kig i undervisningsmiljøvurderingen, der er vedhæftet sidst i artiklen. Grafen, der viser tilfredsheden med administrationen finder du i figur 5 på side 12, hvor du også finder en opsummering af nogle af hovedpointerne i kommentarerne fra de studerende.

Kommentarer

Jeg er lettet over, at jeg ikke er den eneste, der har kæmpet med CBS og ligget søvnløs over CBS' mangelfulde hjælp, vejledning og omsorg for deres studerende. Hvis man overhovedet kan få telefonisk fat på nogen, eller får svar på sin mail, så bliver man kastet rundt til alle mulige som kaster én tilbage til udgangspunktet. Man ender uden et svar. Derudover er CBS det mindst fleksible universitet jeg har gået på (i alt 3 universiteter). Det er et sindsygt nazi-styret bureaukratisk apparat, meget rigidt og destruktivt, hvor systemet er stækere end mennesket og al form for logik og fornuft. Det er som om de alle sidder bundet på hænder og fødder. Det er halvhjertet indsats fra Student Hub og studievejledning, de forstår ligsom ikke hvor vigtigt og altafgørende det kan have for ens studiefremtid/liv, at de kommer med et ordentligt svar. Desuden er det umådeligt svært at få adgang til en samtale uden at det skal være en quick-kasse med en kø af lyttende mennesker bagved. Det har uden tvivl haft meget store og urimelige konselvenser for mig og to af mine medstuderende! Jeg håber de ænder sig radikalt, så der ikke komme flere studenter i klemme i systemet.

Hvad synes du?

Kære Christian

Tak for dine kommentarer. Jeg kan love dig, at der hverken er nazister, sindsyge eller medarbejdere uden fornuft ansat i administrationen. Tværtimod er vi dedikerede medarbejdere, der helhjertet prøver at hjælpe dig og dine medstuderende så godt vi kan.

CBS’ administration kan sikkert forbedre sig. Det er bla. derfor vi evaluerer vores arbejde og offentliggør det, så vi kan få respons og debat om, hvordan vi bedst prioriterer de begrænsede ressourcer.

Vi kan kun forbedre os gennem dialog med de studerende. Dit indlæg er måske ikke det bedste oplæg til en sådan dialog, men du er meget velkommen til at kontakte mig og meget gerne med konkrete forslag til hvad vi kan gøre anderledes.

Mvh
Rie Snekkerup

Hvad synes du?

Nu var det ikke medarbejderne som jeg kaldte nazister eller sindsyge eller uden fornuft. Systemet er sindsygt, gode medarbejdere eller ej, det handler nok snarere om dårlig administration, bureaukrati og besparelser. Det går jo ofte ligeså meget ud over de ansatte, som ikke får mulighed for at udføre deres arbejde, på den måde de ville ønske de kunne. "Nazi" er et poppet udtryk som slet ikke skal forstås som noget der har noget som helst med nazisme at gøre! Det er et slang for "super striks og kynisk". Det hører hjemme i uformelle, overfladiske samtaler, så den skulle nok ikke være brugt her.

Hvad synes du?