Danske studerende er gode til at blive færdige

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Julian Nielsen - 5. januar 2016 - 10:080 kommentarer
80 procent af de studerende gennemfører den uddannelse, de går i gang med. På billedet er det seneste årgang af cand.merc.-dimittender.

De danske studerende er for lang tid om at blive færdige, mener politikerne i Folketinget. Til gengæld viser en ny rapport, at de rent faktisk bliver færdige, og det i langt højere grad end deres europæiske studiefæller.

Andre måder at måle studiesucces på

2015 stod i fremdriftsreformens tegn med kortere studietider som det altoverskyggende kriterie for succes. Danske studerende kritiseres i den forbindelse af politikerne for at være for lang tid om at blive færdige sammenlignet med deres europæiske studiefæller.

En ny rapport, som blev offentliggjort af Europakommissionen i december måned, viser dog, at Danmarks europæiske naboer har forskellige måder at måle succes på, når det kommer til uddannelsespolitik, hvor gennemførselstiden altså blot er ét af kriterierne.

Antallet af studerende, der falder fra undervejs, er et andet, mens antallet af studerende, der i det hele taget bliver færdige, er en tredje målestok for et godt uddannelsessystem. Kigger man på sidstnævnte kriterie, ligger Danmark faktisk helt i top i Europa.

Danske studerende er bedre end nabolandene

Ifølge Europakommissionens rapport er danske studerende nemlig helt i top, når det kommer til at færdiggøre deres uddannelser. Den generelle gennemførsel, det vil sige andelen af studerende, der bliver færdige på normeret såvel som over normeret tid, ligger for Danmarks vedkommende på over 80 pct.

Til sammenligning ligger gennemførselsraten for vores nabolande Norge og Sverige på mellem 60 og 65 pct.

Det eneste land i undersøgelsen, som overgår Danmark, er Østrig med en gennemførselsprocent på 85. Modsat Danmark har Østrig netop gennemførselsgraden som succeskriterie, mens Danmark altså med fremdriftsreformen har enøjet fokus på studietiden.

Du kan læse Europakommissionens rapport i sin fulde længde her. Bemærk venligst, at de nævnte tal i undersøgelsen ikke er direkte sammenlignelige grundet forskellige opgørelsesmetoder landene imellem.