Debat: Åbent brev til CBS' bestyrelse

Skrevet af Ann Westenholz - 1. april 2011 - 19:25112 kommentarer

Kære bestyrelse på CBS: Fravælg Anders Knutsen som formand.

Sådan skriver professor Ann Westenholz fra Institut for Organisation - og ud fra kommentarerne at dømme er det noget, som mange CBS'er bakker op om.

Anders Knutsen skader CBS som formand for CBS’ bestyrelse. Da han tillige ikke kan indse, at han skader CBS mere end han gavner, har CBS et problem, idet han ikke vil trække sig som formand. 

Ifølge Universitetsloven er det jer – og ikke ministeren – som vælger og dermed også fravælger formanden for CBS’ bestyrelse. Fra ‘forskningsrummet’ på CBS kommer derfor en opfordring til jer om hurtigst muligt at fravælge Anders Knutsen som formand for CBS bestyrelse.

Vi har brug for ro til at komme videre – og det får vi ikke med Knutsen som formand.

Kommentarer

Vi skal nu igang med at bygge det nye CBS op efter næsten 2 års uklarhed og usikkerhed om retning, mål og midler, så det er vel også på tide at sætte et nyt hold med en anden bestyrelsesformand

Hvad synes du?

Enig med alle kommentarerne. Anders Knutsen bør gå af som bestyrelsesformand

Hvad synes du?

Jeg er enig med Ann Westerholz opfordring. Anders Knudsen bør gå af som bestyrelsesformand

Hvad synes du?

Anders Knutsen har mistet al troværdighed. Han har haft sin tid, og den har ikke har været god for CBS. Hvis han ikke selv snart erkender det og går, opfordrer jeg bestyrelsen til at afsætte ham ved først givne lejlighed.

Arnt Lykke Jakobsen, professor, mso, ISV

Hvad synes du?

Universiteterne har fået eksterne bestyrelser fordi de (med Helge Sanders ord) kan levere ”professionel og effektiv ledelse”. Lad os få lidt af det nu….

Hvad synes du?

 The Chair of  the Board  appears unwilling or unable to conceive of the possibility  that he has not undertaken his duties with due diligence and thus failed  adequately to discharge the obligations associated with the office he occupies. Furthermore, he does not seem to appreciate   that  the re-establishment of  requisite authority,  institutional integrity and a common sense of purpose at  CBS,   is unlikely to be achieved when there is such a wholesale lack of confidence in him within the School. Under these circumstances the right and peoper thing would be for him to resign his post.

Hvad synes du?

Jeg vil gerne tilslutte mig Ann Westenholz opfordring og rækken at af indlæg, der påpeger at rektor og bestyrelsesformand bør gå sammen, når de ikke har den fornødne opbakning blandt CBS' medarbejdere. Det vil klæde bestyrelsen for CBS, at tage deres mandat alvorligt og varetage CBS' tarv og omdømme.

Hvad synes du?

Kære Anders,

CBS kan ikke tåle, at du endnu en gang udviser dårlig dømmekraft med hensyn til valg af rektor. Du opfordres derfor til at gå af som formand, så CBS kan begynde at reparere på sit dårlige image.

Venlig hilsen

Christian Knudsen

 

Hvad synes du?

Farvel!

Hvad synes du?

Jeg er enig i, at bestyrelsesformanden bør gå.

Hvad synes du?

Ja, Anders K bør træde tilbage for at bremse den urimelig dårlige omtale af CBS, som han m.fl. har kastet os ud i - og nu tilmed holder vedlige ved at holde fast på at blive sin periode ud. Din tid er rindet ud!

Hvad synes du?

Kære Anders Knutsen,
Helt undtagelsesvis vil jeg benytte denne måde at henvende sig på, men det sker i lyset af din præsentation af bestyrelsens opfattelse af rektor-situationen, der efterlod det indtryk at der ikke var grund til at fyre rektor. Men da bestyrelsen har besluttet således må det indebære at du ikke kan fortsætte som formand.
Det er den eneste konklusion jeg kan komme til, fordi CBS nu står overfor at skulle have en ny rektor og du har tilkendegivet (indirekte) at vi skal have en af samme type, som du beklager at måtte tage afsked med. Hvordan kan du medvirke til at ansætte en ny rektor af samme type, når bestyrelsen har erkendt at vedkommende havde mistet følingen med CBS? En ny rektor må evne at være i tråd med institutionens medarbejdere. Her har bestyrelsen nu erkendt at det ikke lykkedes men du har som formand ageret på en måde, hvor du ikke har givet udtryk for denne erkendelse. Derfor kan du ikke stå i spidsen for rekruttering af vor nye rektor.
Venlig hilsen
Mogens Kühn Pedersen, prof.

Hvad synes du?

 Ny formand ønskes!

Hvad synes du?

Enig. Der er nemlig ikke kun begået fodfejl. Strategien - eksempelvis BIS initiativet - virker lidet gennemtænkt uden forståelse for hvordan den akademiske verden fungerer. Målsætningen om at gøre forskningen super relevant er helt rigtig, men det gør man ikke på denne måde men ved at give incitamenter til, at hvert eneste af de mange fagområder i sig selv bliver mere relevant og vedkommende. Det blev også lovet at undervisningen skulle have langt større vægt men der er intet sket på dette område. Vi har brug for en formand der stiller de simple men relevante spørgsmål som: Nå hvad gør I så for at Jeres forskning er brugbar af erhvervslivet og ikke kun læses af et par andre forskere og hvad gør I egentlig for at sikre at undervisningen er af højeste kvalitet? Vi har ikke brug for masser af møder med flotte power point præsentationer og luftbobler.  

Hvad synes du?

Det er nødvendigt at bestyrelsen for CBS ikke alene skrider til handling i forhold til den klare skepsis som CBS ytrer overfor Anders Knutzens formandskab, men også reviderer bestyrelses generelle virke igennem den sidste tid. 

Karin S. Ivertsen

Phd-studerende

Hvad synes du?

En bestyrelsesformand fuldstændig uden intern legitimitet og med et umådeligt dårligt image udadtil kan kun være en hæmsko for det hastende arbejde med at genoprette CBS’ brand og ansætte en ny rektor. Når man dertil lægger Anders Knutsens manglende indsigt i og følelse for forskning og undervisning, kan jeg ikke se at bestyrelsen har andet valg end at bede ham om at fratræde.

Hvad synes du?

It is disappointing (let us try some mild form of phraseology) that both the (former) Rektor and the Chairman have totally failed to read the mood of employees of CBS over the past months. Alas! I fear that this may also apply to our current Leadership Team, whose members appear to have been complicit in the mismanagement. Isn't it time we had a proper forum for bottom-up debate, rather than top-down control?

By the way, given the current penchant for firing people, shouldn't the CBS tagline be changed from "Join us!" to "Leave us!"?

Hvad synes du?

En bestyrelsesformand må, som enhver leder, tage det fulde ansvar for de processer, han selv har sat i værk og været primus motor for.

Han bør ALDRIG give andre skylden.

Hvis Anders Knutsen bliver, vil han aldrig kunne modtage den behørige respekt, der gør hans ledelsesarbejde muligt, og hans tilstedeværelse vil være et kainsmærke på billedet af CBS i det danske samfunds, og i verdens øjne.

Ole Fogh Kirkeby
professor ved LPF

Hvad synes du?

Tak for et godt initiativ.

Anders Knutsen har helt klart ikke magtet opgaven. En bestyrelsesformand kan ikke bare tørre ansvaret for sine dårlige beslutninger af på alle andre. Knutsen må derfor gå snarest muligt. Det er en forudsætning for at der igen kan skabes tillid mellem medarbejdere og ledelse, og mellem CBS og omverden. Hvis ikke Knutsen trækker sig frivilligt bør bestyrelsen afsætte ham.

Hvad synes du?

Mene, mene, tekel, ufarsin.

Bodil Helder

Lektor, ISV

Hvad synes du?

Jeg tilslutter mig også budskabet i Ann Westenholz’s åbne brev til CBS' bestyrelse. Anders Knutsen må af hensyn til CBS forlade posten som formand for bestyrelsen.

Hvad synes du?

Der må nye kræfter til.

Hvad synes du?

PROFILE FOR CBS CHAIRPERSON

The national and international academic performance of CBS has constantly increased over the past decade. CBS broad scholarly competences and wide educational programs not only prepare Danish elites for coping with unexpected challenges for business and society. CBS also plays an international role as one of the world´s most innovative business universities. CBS is looked upon as model for an urgent global reorientation of business education towards of a more socially and environmentally responsible management.

The success of CBS necessitates a board of internationally experienced top leaders widely respected for their clear and solid public- and private-sector performance records. CBS expects the board chair to secure the matching of CBSs intellectual potentials with developments in business and society in Denmark and beyond. This urgently demands a chairperson highly respected by both corporate and academic peers.

 

Hvad synes du?

Med Ann Westenholz & co. Vi må have en frisk start…

Lærke Højgaard Christiansen

Ph.d-studerende

 

Hvad synes du?

Anders - Hvis du vil fremstå som et klogt menneske, så er det nu du skal gå. Du skaber frustration i organisationen; din tilstedeværelse bryder ned i stedet for at bygge op.

Hvad synes du?

Mængden og indholdet af indlæggene på denne blok står vist for sig selv - og burde være mere end rigeligt til at skabe selvransagelse!  

Hvad synes du?

Jeg tilslutter mig helt og fuldt ønsket om en ny formand for bestyrelsen

Hvad synes du?

Jeg er enig i Anns opfordring.

Hvad synes du?

Jeg giver endnu en stemme til det kor, der opfordrer bestyrelsesformanden til at trække sig fra posten.

Hvad synes du?

Anders Knutsen bør gå af som bestyrelsesformand og overlade den til én, der nyder medarbejdernes tillid.

 

Hvad synes du?

Jeg erklærer mig også enig i Ann Westenholz' åbne brev til CBS bestyrelse. Tak for initiativet.

Hvad synes du?

For at der ikke skal kunne være tvivl om at der er bred utilfredshed blandt de CBS-ansatte med bestyrelsesformandens håndtering af de ledelsesproblemer vi har haft i de seneste par år, vil jeg også give udtryk for, at CBS er bedst tjent med en ny og mere lydhør bestyrelsesformand.

Hvad synes du?

Ann Westenholz’s budskab om at bestyrelsesformanden må tage konsekvensen af sine handlinger og forlade sin post.

Hvad synes du?

Anders Knutzen bør væk, fordi hans autoritet på CBS er forsvundet.  Dvs. samme overordnede begrundelse som for afskedigelsen af Johan Roos.

Hvad synes du?

Det er ironisk å høre Knutsen snakke om manglende autoritet som årsak til å fjerne Roos - hvor er Knutsens egen autoritet og tillit i organisasjonen?

Hvad synes du?

Jeg støtter opfodringen om at bestyrelsen burde afskede Anders Knutsen - så CBS kan komme videre!

Hvad synes du?

Enig.

Hvad synes du?

Jeg er enig med Ann.

Hvad synes du?

Jeg er enig i Ann Westenholz' opfordring til bestyrelsen, og at der er brug for ro for at komme videre!

Maj Lervad Grasten, Ph.d-studerende, DBP

Hvad synes du?

We should learn here from the world of business: You make a very poor appointment, you subsequenlty lose the confidence of the vast majority of your staff, you then resign or if push comes to shove, you are shoved

Hvad synes du?

The Chairperson of any Board requires authority among his or her peers and legitimacy among the people he or she governs over. It is now clear that the current Chairperson has lost the confidence of the academic and administrative staff at CBS, and a change in the Board leadership is required for CBS to move forward.

Hvad synes du?

Jeg tilslutter mig Ann Westenholz’s vurdering. Anders Knutsen skylder nu CBS det hensyn at trække sig som formand for bestyrelsen.

Hvad synes du?

Da der indtil nu officielt er et flertal i bestyrelsen for opbakning til Anders Knutsen, burde ministeren overveje at fyre hele bestyrelsen, hvilket jeg har forstået at hun kan. Jeg kender ikke medlemmerne af bestyrelsen, men hvis nogle af dem er vigtige for kontinuiteten, kan man vel vælge dem ind igen. Men måske vil det det være for tidskrævende og endnu mere ubekvemt for CBS.

Hvad synes du?

I understand that Mr. Knudsen has been a thorn in CBS's side for many years. Clearly we need someone who understands CBS as an internationally relevant university and not as a trade school, and who's willing (and able!) to help with outreach.

Hvad synes du?

Også jeg tilslutter mig.

Der må en ny formand, som vi medarbejdere kan have tillid til, til at ansætte en ny rektor.

Hvad synes du?

Jeg har ikke så meget at tilføje til ovenstående kommentarer ud over at de får min fulde opbakning. Anders Knutsen bør gå af og bør ikke deltage i udpegelse af en ny rektor.

Hvad synes du?

Nu har vi brug for at samarbejde om udfordringer, snarere end at skylde skylden på tidligere medarbejdere, national lovgivning og presse.

 

Hvad synes du?

Det er helt afgørende, at tilliden til CBS' ledelse genetableres, og det kræver et formandsskifte.

Hvad synes du?

Enig i de ovenstående betragtninger. For at genetablere bestyrelsens interne legitimitet og det eksterne omdømme må en ny formand installeres,

 

Hvad synes du?

Der vil næppe kunne skabes tillid i organisationen til en ny rektor, der er udnævnt af Anders Knutsen. For mig at se er der to scenarier: Enten venter CBS med at få ny rektor til 2012, så at Knutsen kan få lov at sidde tiden ud. Eller også afsættes han nu (han vil åbenbart ikke gå selv), så vi hurtigst muligt kan få skuden på ret køl. Hvilket af de to scenarier er bedst for CBS?

Hvad synes du?

Sider