Debat: Danish Students Abroad har brug for dig

Skrevet af Emil Kofed Braunschweig, bestyrelsesmedlem hos DSA - 4. januar 2013 - 10:230 kommentarer
DSA er en organisation for studerende i det store udland, derfor har artiklens forfatter så også sendt os et billede af sig i det store udland.

Ny studenterorganisation vil kæmpe for at få behandlingstiden for SU ned, ændre oversættelsen af International Baccaluareatte-karakterer og gøre det lettere at tage et semester i udlandet.

Danish Students Abroad (DSA) er en nystartet organisation, der arbejder for at forbedre forholdene for danske studerende før, under og efter et udlandsophold. På tværs af det politiske spektrum er der enighed om, at det er givende at tage uddannelse i udlandet, erhvervslivet taler endnu mere for.

Samfundsøkonomisk, kulturelt og ikke mindst personligt er der utallige fordele ved at danskerne tager noget eller hele deres uddannelse i udlandet. Med denne store enighed skulle man tro, at det var let at komme ud og opleve verden og bringe værdifuld viden med hjem.

Det forholder sig imidlertid ikke sådan.

En opdigtet historie med bund i virkeligheden
Jeg vil gerne fortælle jer en historie om Thomas, der er en opdigtet person, hvis oplevelser bygger på de barriere og problemer, man kan møde, når man studerer i udlandet. Thomas gik i gymnasiet i Danmark og klarede sig rigtig godt. Rigtig godt faktisk - han formåede at sprænge 12-skalaen.

Ydermere var han formand for festudvalget og en skide flink fyr. Han besluttede sig for at prøve at se, hvad han kunne drive det til i udlandet og søgte ind på Harvard University.

Han kom ind, og her begyndte hans problemer.

Ikke SU til hele den amerikanske bacheloruddannelse
Det er som bekendt ikke gratis at tage en uddannelse i udlandet, og selv om vi i Danmark er så privilegerede at man kan få SU med til udlandet, dækker det jo kun leveomkostninger.

Thomas havde imidlertid ikke noget imod at opbygge lidt studiegæld, når han holdt det op mod den oplevelse, han ville få. Han vidste jo, at når der står Harvard på ens uddannelsespapirer, så har man lidt flere muligheder på arbejdsmarkedet.

En bachelor i USA tager fire år. Da SU-styrelsen anser det første år for at være svarende til gymnasieniveau fik Thomas SU ikke det første år. Selvom han ved siden af sine studier havde et tidskrævende job, slog det ikke til, så gælden voksede. Thomas var nu afklaret med det, og var bare glad for at han på sit andet år kunne bruge mere tid til sine studier, da han jo ville få SU. Men sådan skulle det ikke gå.

Til gengæld tog det et år at få tilkendt SU’en
Thomas havde ansøgt allerede i maj inden andet studieår, men det var åbenbart ikke nok. Da han kontaktede SUstyrelsen for at høre, hvordan det så ud med hans ansøgning, fik han at vide at det kunne tage op til to måneder, før der ville ske noget. Thomas havde på det tidspunkt allerede sagt sit job op. Det ville kunne løbe rundt når han fik sin SU to måneder efter. der kom dog ikke til at gå to måneder, men et år. Og gælden voksede.

Thomas kom igennem sin uddannelse med topkarakterer, det havde den tidskrævende kamp med SU-styrelsen ikke forhindret. Han havde læst Political Science, og ville nu gerne hjem til Danmark og læse statskundskab. Han søgte ind på KU, men fik at vide, at han næsten skulle tage hele sin bachelor om, da de fleste fag han havde taget på Harvard ikke var meritgivende, selvom de næsten var ens i indhold.

Thomas havde glædet sig til at komme hjem, men yderligere to års bachelorstudier var ikke så tiltrækkende. Det gælder jo om at komme så hurtig igennem studierne så muligt, og han ville jo også gerne væk fra skolebænken og bruge noget af al den viden han havde tilegnet sig i udlandet.

Ufleksible meritregler i Danmark, men ikke i Oxford
Thomas valgte at søge ind på Oxford University, for i det mindste at kunne være lidt tættere på familien. Her udmærkede han sig endnu en gang og tog derefter en PhD. Han blev så tilbudt et godt job i London med god løn. Med den studiegæld han efterhånden havde ophobet, ville det nok være mest ansvarligt at tage det, også selvom det betød at han fortsat måtte være adskilt fra familien. Det var han jo efterhånden blevet vant til.

Han boede i London i et par år, savnede Danmark, men nu gik det jo lige så godt, og studiegælden var snart væk. Hans kontrakt sluttede og det havde egentligt været planen, at han endelig skulle hjem til Danmark, men han havde mødt en pige et halvt år forinden, og det var ved at blive ret seriøst. Han blev nødt til lige at give det en chance. Så han forlængede sin kontrakt. Og det var han glad for. De flyttede sammen, blev gift året efter og snart kunne man høre storken spankulere på taget af deres lille engelske byhus.

Fortællingen om Thomas’ eventyr slutter her, og de levede lykkeligt i London til deres dages ende. Det er jeg glad for. Han har fortjent det. Denne histories taber er derimod den danske stat. Staten har postet penge i Thomas, som Thomas ikke kommer til at betale tilbage. Det er ikke fordi Thomas er Robert og bare tager, tager og tager. Han prøvede at gøre det, der er altafgørende for at det danske videnssamfund kan blomstre og være konkurrencedygtigt, men omstændighederne gjorde det for svært at komme hjem og give tilbage. Thomas har dårlig samvittighed, men han er jo far nu, og bliver nødt til også at prioritere sin familie.

Stramme regler giver hjerneflugt fra Danmark
Man taler mest om fænomenet “brain drain” i forhold til den tredje verden, men her var det Danmark, der mistede en af de gode hjerner. Det er altafgørende at vi gør det nemmere at tage ud i verden, så studerende kan tilegne sig værdifuld viden. Og mindst ligeså vigtigt er det, at sikre, at den tilegnede viden bringes hjem og sikrer, Danmarks velstand og vækst.

Det er det vi i Danish Students Abroad arbejder for. Det er ikke kun DSA, der har brug for dig. Det har Danmark også.

Meld dig ind i DSA - støt op om os hvadenten du er, bliver eller har været studerende i udlandet. Vi vil ikke skabe flere udgifter for udlandsstuderende, medlemskab er derfor gratis. For at vi kan gøre vores arbejde bedre, opfordrer vi dog medlemmer til at yde et frivilligt bidrag på 50 kroner.

DSA hjælper dig
Måske overvejer du at tage din kandidat i udlandet, eller er på vej på udveksling, men er lidt i tvivl, om hvordan det egentlig fungerer når man er dansk studerende i Kina for eksempel. Kig på vores hjemmeside, i tilfældet at du ikke finder svar der så kontakt os.

Hvis vi i bestyrelsen ikke kan hjælpe, så har vi et stort netværk af danske studerende rundt omkring, som nok kan.

Find DSA på Facebook eller vores hjemmeside.