Debat: Lederskabets værdier – savner vi en værdikamp på CBS?

Skrevet af Claus Valentiner - 18. marts 2011 - 15:310 kommentarer
Claus Valentiner

Debat: Claus Valentiner, tidligere administrerende direktør i både dansk og internationalt erhvervsliv, har gennem 25 år været dybt involveret i CBS, HHE, CBS Executive og i SIMI. Han er i dag adjungeret professor på Institut for Organisation og Executive-in-residence på CBS Leadership Lab under Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Her skriver han om CBS’ værdier – og mangel på samme.

Forleden dag besøgte jeg Dalgas Have. Her så jeg en af CBS Executive’s værdi-plakater hænge ensomt på væggen. Det fødte den tanke, at det måske kunne være lærerigt og nyttigt at sammenholde disse værdier med de værdier, CBS’ nye lederskab har tegnet sig for gennem de seneste halvandet år.

Værdier er værdifulde – i hvert fald hvis de er sande og gode værdier. Det var fra starten af CBS Executive for over 10 år siden vigtigt for den daværende ledelse, at driften og udviklingen af centeret blev båret frem af sande og gode værdier som styrende for den arbejdsglæde og ansvarlighed, der karakteriserede CBS’ og HHE’s medarbejdere under CBS Executive’s paraply.

Jeg har været knyttet til CBS og CBS’ ledelse siden 1986. Jeg har siddet i bestyrelsen for HHE (Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter), og jeg har været med til at stifte CBS CELL (Center for Executive Learning and Leadership – eller CBS Executive). Jeg har endda været med til at stifte SIMI (Scandinavian International Management Institute). Det har givet nogle værdifulde indsigter – også om værdien af værdier.

CBS Executive-værdi nr. 1: Passion for People
Al ledelse handler om mennesker. Men noget tyder på, at lidenskaben for mennesker, almindelig anstændighed eller blot god personaleledelse ikke længere er i højsædet på CBS. I hvert fald kan både jeg og mit omfattende netværk blandt CBS’ forskere og dygtige administrative medarbejdere, opbygget gennem 25 års samarbejde med og tjeneste på Handelshøjskolen, konstatere, at der har været en påfaldende høj udskiftning af personalet på CBS og CBS Executive siden medio 2009.

Min daglige gang var på CBS Executive. Allerede i den såkaldte chefskifte-periode mellem forrige og tiltrædende rektor, hvor Johan Roos gjorde sig bekendt med CBS’ mange ledere og medarbejder, blev den første MBA-programdirektør kyst væk fra CBS. Den forholdsvist nyansatte direktør for CBS Executive måtte siden gå efter blot et års ageren, idet en anden kandidat (der endnu ikke er tiltrådt) skulle have stillingen. Og den daværende Dean for Executive fik også silkesnoren.

Endelig fik nyheden om fusion mellem HHE og EMBA-programmerne med SIMI – som samtlige medarbejdere kunne læse om i Børsen, før CBS’ ledelse meddelte dem om beslutningen – først en direktør og en ledende medarbejder i HHE, siden direktøren for Public Programs til at forlade CBS én gang for alle – til gode stillinger andetsteds, blandt andet hos CBS’ og CBS Executive’s konkurrenter.

Jeg kendte (hhv. kender stadig) dem alle personligt som kompetente, kvalificerede, dedikerede og passionerede mennesker og gode samarbejdspartnere. CBS har mistet dem og deres viden og erfaring, fordi CBS-ledelsens ’Passion for People’ ikke udtrykte sig positivt over for dem.

CBS Executive-værdi nr. 2: Trust
Tillid – evnen til at vise tillid, til at modtage tillid, til at gøre sig fortjent til tillid og til at honorere tillid – er en af de mest centrale og værdifule egenskaber, som en ledelse kan besidde. Al ledelse beror på samarbejde med andre, og godt samarbejde bygger på gensidig tillid. Hele CBS’ udvikling gennem de seneste 25 år er helt grundlæggende bygget på tillid til CBS’ ledelse – og på CBS’ ledelses tillid til andre… til andres evner, vurderinger og beslutninger.

Jeg kan fra mit virke som ambassadør for CBS Executive i mit netværk, der spænder sig fra myndigheder over samarbejdspartnere i dansk erhvervsliv til nationale og internationale universitets-samarbejdspartnere, til min store foruroligelse konstatere, hvordan tilliden til CBS svinder ind. Man oplever kort sagt ikke, at handling konsekvent følger ord.

Man oplever heller ikke, at relevant rådgivning og information er blevet opsøgt eller blot lyttet til når tilbudt – og her taler jeg ikke kun om forløbet omkring CBS-SIMI Executive fusionen.

CBS Executive-værdi nr. 3: Integrity
Tillid er ikke det eneste, der skal til, før man kan stole på en ledelse – der skal også integritet til, både personligt og institutionelt. Og ledelse handler altid om mennesker og om, hvordan man behandler mennesker. CBS-SIMI Executive-forløbet har – fra orienteringen i hælene på udgivelsen i Børsen over sammenlægningen til de efterfølgende frustrerende forløb i Råvarebygningen omkring ansvarsfordeling og samarbejdsflader, nu EMBA og CBS-SIMI Executive ikke kunne høre sammen – ikke været kønt.

Et andet eksempel på manglende integritet er den skandaløse vurdering af CBS Learnings Labs medarbejdere. Denne ”medarbejdervurdering” blev dels foretaget af personer uden nært kendskab til de bedømte, dels i direkte strid med CBS' personalepolitik. Hvordan kan sådant noget finde sted og blive tilladt? Skyldes det manglende viden eller ukendskab til vor virksomhedskultur, for ikke at nævne CBS’ egen personalepolitik, fra CBS’ ledelses side?

CBS Executive-værdi nr. 4: Team Spirit
Team Spirit fordrer som udgangspunkt, at der rent faktisk er et team og en oplevelse af at være et team. Dannelsen af et team bygger på dyrkelsen af de særpræg og udmærkelser, der gør ’vores team’ til noget særligt. Det, der kendetegnede CBS som helhed, var den organiske udvikling og de mange tværgående initiativer, så som paraply-enheden CBS CELL eller CBS Executive. De fremhævede bredden i CBS’ kompetencer og skabte identitet og samhørighed over faglige og administrative grænser.

Har man et godt team, kan man samle en stor og ressourcestærk fan klub bag sig, der understøtter teamet. Det havde CBS og CBS Executive, men hvordan har man behandlet dem? Ja, CBS Executive Advisory Board, som bestod af en snes topchefer fra såvel den offentlige som den private sektor, blev på rektoral ordre nedlagt uden så meget som tak for 10 års gratis indsats for CBS. De repræsenterede ellers vore sponsorer og var meget aktive blandt de mere end tusind executives, der årligt frekventerede CBS Executive's arrangementer – et af de værdifulde netværk, som CBS har mistet gennem de seneste år eller er ved at miste.

CBS Executive-værdi nr. 5: Entrepreneurship
Det er klart, at man som ny kost gerne vil feje rent, så man selv kan bygge sit eget – det skal man også som leder. En god leder bygger som god entreprenør sit eget og bruger det eksisterende som fundament til projektet. Men i en universitetsverden, hvor det at skabe de rigtige forsknings- og uddannelsesmiljøer er alfa og omega, synes den benyttede metodologi på CBS – med konsulentanalyser, strukturændringer, centralisering samt afskedigelser – langt fra optimal og dybt stridende imod den tidligere herskende virksomhedskultur.

Det første led i forandringslederskab hedder ”Pick up the systems!”. Det vil sige en dyb og grundig analyse af fortid, historie, værdier, resultater med videre for at forstå, HVORFOR man vil ændre, og først når man så er godt klædt på at melde ud, HVAD der skal ændres. Først herefter kommer HVORDAN og HVORNÅR. Denne banale rækkefølge synes at være blevet fordrejet de seneste år på CBS.

Hvis man ikke kan selv eller ønsker at sige det selv, så er brug af konsulenter jo en kendt alternativ proces, og her har CBS aldrig nogensinde benyttet sig af så mange firmaer som de seneste år: McKinsey til strategi-processen, BCG til analyse af CBS Executive og Advice til kommunikation. Fra BCG’s og Advice’s side er der tale ’pro bono’ konsulentarbejde, og for CBS Executive’s vedkommende fik vi tydeligvis, hvad der er blevet betalt for.

CBS Executive-værdi nr. 6: Professionalism
Ideen med at sammenlægge HHE og SIMI var faktisk ikke dårlig – det siger jeg som dybt involveret i begge. Men sikke en ringe forandringsproces, man lagde for dagen. En sådan ville aldrig blive godkendt hos vore partnere i erhvervslivet – endsige blive undervist i på CBS som andet end ”Et studie i forundringsledelse” med CBS-SIMI Executive som case.

På CBS-SIMI Executive har personalet igennem halvandet år hørt om snart den ene, så den anden organisationsmodel… så om den leder, så om denne… og nu kommer der en internationalt anerkendt leder til sommer (2011). Så skulle vi have en ny EMBA, og den skulle starte til januar 2011, men det måtte CBS-SIMI så ikke stå for. Så skulle CBS starte den nye EMBA, men så måtte den udskydes, fordi forarbejdet ikke har været gjort godt nok, og fordi man valgte ikke at tage dem, der havde prøvet det før, med på råd.

Jeg græmmes, når jeg tænker på det indtryk, det har givet af CBS og CBS-SIMI Executive over for de tilmeldte kandidater og deres sponsorfirmaer samt vores store kreds af alumner, og hvordan det kan komme til at påvirke deres fremtidige valg af EMBA-udbydere.

Der blev ellers fra starten klokkeklart meldt ud – dels fra jurister og økonomer med årelangt kendskab til HHE og SIMI, dels fra bestyrelsesmedlemmer begge steder – at man ikke ’ustraffet’ kan blande en statslig institution (CBS) med en erhvervsdrivende fond (SIMI). Det er man fra CBS’ ledelses side først ved at erkende nu.

Samtidigt er det en meget risikabel sag at tro, at den nye fusions bestyrelsesformand i længden kan hæve 100.000 kr. om året i honorar og samtidigt være rektor for CBS. Erfaringer de seneste 15 år tilsiger et armslængdeprincip i en sådan sag – tydeligt demonstreret af rektor Finn Junge-Jensen, der efter et år som (gratis) bestyrelsesformand for HHE trak sig med henvisning til det uheldige interessesammenfald.

Og nu havner CBS SIMI Executive så med underskud de næste par år på mellem 5 og 6 mio. DKK – og det efter mange år med særdeles gode bundlinje resultater hos såvel CBS Executive, som HHE og SIMI.

CBS Executive var ikke en juridisk enhed, men et brandingfællesskab under CBS og tovholder for højskolens Executive MBA-uddannelser, Master-uddannelser, HD-studier samt HHE’s åbne/skræddersyede programmer. Den blev dog drevet som en virksomhed med såvel akademiske som økonomiske gode resultater for alle dets sponsor-selskaber og tusindvis af alumnis – og meldingen fra dem til undertegnede er klar: De ønsker momentum, fælles fodslag, netværk samt orden igen!

Til værdikamp for gode værdier
En god veninde og kollega fortalte mig engang på et seminar i USA at ”Leadership is a self portrait”. Det vil sige, at lederstil, værdier og performance er et billede på det lederskab, vi har. Hvis alle ovennævnte eksempler er fragmenter til portrættet af hele eller dele af CBS’ Leadership Team i dag, så vil jeg ud fra min erfaring anbefale, at der skal andre farver, motiver, rammer og lignende til.

For at sige det med ovennævnte gode veninde og kollegas ord: ”The best leaders are the most evolved human beings. Put your Being first – not your Ego – and your leadership will thrive and your portrait will become a true work of art!”.

For at sige det med mine egne: en business school som CBS, der både aspirerer og har potentialet til at blive blandt verdens førende, vil kun opnå dette, såfremt den også på det menneskelige plan kan fremstå som værende passioneret omkring mennesker, besidde en høj integritet og så videre...

Jeg har gemt CBS Executive's seks gamle værdier. De er ganske værdifulde og kan sagtens genbruges.

Info 

Claus Valentiner

• Adjungeret professor ved IOA
• Executive-in-residence ved LPF (CBS Leadership Lab)

Tidligere CBS:

• formand i HHE
• næstformand i HHK's (CBS') Styrelsesråd
• medstifter af & næstformand i SIMI
• direktør i FUHU & medstifter af DEA
• medstifter af & direktør i CBS Executive