Debat: No comprendo! (Hvad ligger bag min karakter?)

Skrevet af Niels Jørgen Lindtner, stud.merc.(fil.) - Foto: © Alain Lacroix | Dreamstime.com - 13. maj 2013 - 13:5515 kommentarer
Det handler om at blive klogere, når man går på universitetet, skriver Niels Jørgen Lindtner og forestiller sig feedback, som illustreret i matricen ovenfor.

Stud.merc.(fil.) Niels Jørgen Lindtner finder den manglende feedback på skriftlige opgaver fra CBS' undervisere mildest talt ufattelig.

I folkeskolen fik man det. I gymnasiet fik man det. Men på CBS får man det altså ikke. Og det er hverken buksevand eller frikvarter, jeg her tænker på.

Nej, det, jeg har i tankerne, er lærernes kommentar/bedømmelse af vor studerendes skriftlige opgaver. På nudansk/CBS-jargon jo kaldet feedback.

Jeg har da i min tid på CBS afleveret en del skriftlige opgaver, hvor den eneste tilbagemelding, jeg har fået, er en talkarakter, som vel dårligt kan siges at gøre mig meget klogere på mine opgavers styrker og svagheder. Og det kan undre!

Vil man tillade mig at give udtryk for en anelse idealisme, så handler universitetsstudier jo til syvende og sidst hverken om karakterer eller karriere, men om at blive klogere!

Non scholae, sed vitae – som det jo så fint hedder udi latinen.

Det bør da være en smal sag for vor lærerstab, at nedskrive den kommentar/bedømmelse – som jo alligevel ligger til grund for talkarakteren – således, at deres faglige indsigt og alderdoms erfaring indenfor et givent emne kan komme os studerende til gavn.

Ligesom tømmerlærlingen eller murersvenden har sin mesters gode råd og kyndige vejledning behov, så – tænker jeg mig – har vi studerende ligeledes vore læreres gode råd og kyndige vejledning behov.

Gad vist, hvordan byggeriet ville udarte sig, hvis mesterlæren en dag blev afskaffet...

Kort sagt: det er mig uforståeligt, at man her på CBS ikke vægter en sådan bedømmelse/kommentar tungere end som så. No comprendo!

Kommentarer

Det kan godt virke frustrerende, når man bare får smidt en karakter på hovedet uden kommentarer eller råd til forbedring. Oplevede det selv, da jeg tog et valgfag på dette semester.

Jeg tror, det kommer lidt an på ens studium, og hvor mange elever, der er i klassen?

På BSc(soc) er jeg blevet inviteret til personlig feedback på professorens kontor, når jeg har afleveret skriftlige opgaver. Det virker rigtig godt, og medvirker til at professoren kommer frem som mindre 'fjern'. Har oplevet at læreren her spørger om feedback til hans undervisningsform, så der er tale om tovejskommunikation, hvilket gør alle glade! Meeen, det koster..

Hvad synes du?

Kære Niels Jørgen
Jeg kan ikke være mere enig, men du bliver nødt til at sende din henvendelse videre til regeringen. Det drejer sig nemlig om penge - og desværre rigtig mange penge.
Når jeg bedømmer en skriftlig 4-timers besvarelse er min aflønningsnorm 20 minutter per besvarelse. Hvis jeg efterfølgende skal udarbejde en skriftlig tilbagemelding til en studerende tager det typisk 1 time, hvilket kan synes lang tid, men i langt de fleste tilfælde, hvor jeg har udarbejdet en sådan, bliver evalueringen brugt af den studerende i en klagesag. Det betyder, at hver eneste sætning, jeg skriver, skal vejes på en guldvægt, da karakterbegrundelsen skal holde hele vejen op igennem klagesystemet og det tager tid. Og løsningen med telefonisk feedback dur heller ikke. I den sidste eksamen jeg bedømte var jeg bedømmer på 58 opgaver og censor på samme antal. For hver studerende skal der aftales tidspunkt, da jeg er nødt til at genlæse besvarelsen, da jeg ikke kan holde 116 besvarelser ude fra hinanden alene på hukommelsen og så skal samtalen gennemføres. Udover det rent tidsmæssige problem er det så også min erfaring - at mange studerende misforstår dele af en telefonisk feedback, hvilket jeg kan se af deres referater af feedbacken, når nogle af dem klager.
Men som sagt, jeg er helt enig med dig i, at mere feedback ville give bedre kandidater, men pt. er CBS det universitet med laveste budget per studerende. Kun ved at ændre ved dette forhold kan du få den ønskede feedback.
For god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at dette indlæg er skrevet helt for egen regning og ikke på nogen måde repræsenterer nogen officiel CBS-holdning, da jeg ikke kender denne.

Hvad synes du?

Hej Steen Ehlers

Tak for din kommentar. Blot til orientering:
Efter at have fulgt dit forslag, har jeg nu modtaget svar fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Hvis jeg ellers har forstået svaret korrekt, så synes konklusionen at være den, at det er op til CBS selv, om man ønsker at give feedback på skriftlige opgaver.
Med andre ord: de pågældende myndigheder synes ikke at bekymre sig, for så vidt angår manglende feedback til de studerende. Det lades - kort sagt - op til uddannelsesinstitutionernes egen samvittighed, om man nu synes sådan feedback, er en god ting eller ej.

Lad mig i øvrigt bemærke, at jeg godt kan forestille mig - på grundlag af det du skriver i dit indlæg - at udarbejdelse af feedback er en omfattende opgave.
Men en god gammel leveregel siger, at man ikke skal gabe over for meget! Spørgsmålet synes derfor logisk at følge, om man så på CBS har påtaget sig en uddannelsesopgave af unge mennesker, man simpelthen ikke evner at løfte, således som den burde løftes?

Hvad synes du?

Well, i do understand what you mean, and believe me when I say how frustrating that is! Though I've only been here for almost a year and written 3 assignments, I can at some e tend agree with what you are saying! We spend a lot of time writing assignments that (some teachers even there to say) may have no weight whatsoever in your final grade! If you are supposed to have an oral exam, you hardly get any feedback on the written one! Why is that? If the oral exam carries all the weight, then why are spending so much energy on written exams that we never see again or get any feedback on? I am not a acusing the teachers, because that might be the way the system is, but then which guarantee do we even have that they are reading them and taking their contents into consideration for the final grade? How do we know how to get better at writing if we are not being graded on that level? I am not saying that this is generally happening, I am talking from my experience only, but it is kind of sad to work hard and write a good assignment and the a someone else with great speaking skills get away with the fat grade for less work! If that is the case, and we are not even getting any feedback on written exams, then why bother? Could we keep getting away with maybe writing sloppy papers, but talk our way through it?

Hvad synes du?

Inden jeg gik på pension lige før årsskiftet var jeg studieleder i en årrække og har adskillige gange mødt studerende der som Niels Jørgen Lindtner ønskede at få feed back på opgaver udover karakteren. I enkelte tilfælde har jeg haft mulighed for at give en mundtlig forklaring og lidt gode råd, men det er desværre undtagelsen. Med min indsigt i studiebudgetter har det altid ærgret mig, at vi på CBS (og andre universiteter) bruger så mange penge på kontrol - det er penge der går fra undervisningen. Med de meget begrænsede midler CBS får til undervisning er det svært at ville bruge flere midler til at underviserne kan skrive begrundelser for karaktergivningen ned. Der er en klar forskel på egne korte noter og stikord og det at skrive en for andre forståelig begrundelse. Og det vil koste da ingen vel forventer at underviserne skal gøre det uden betaling for ekstraarbejdet. Og så er vi tilbage ved dilemmaet, flere penge til kontrolfunktioner er lig med mindre undervisning.
Finn Hansson, lektor emeritus

Hvad synes du?

Hej Niels og alle andre,

Jeg kunne ikke være mere enig - lad os prøve at tage debatten med CBS' uddannelsesdekan, Jan Molin og høre hvad han synes?

Som flere ganske rigtigt skriver, så er det i høj grad økonomiske udfordringer, der vanskeliggør feedback. Det kunne nu alligevel være spændende, at høre mere om, hvilke initiativer CBS har taget.

Min pointe er her hverken at pege fingre eller starte unødig debat, snarere tror jeg, at vi må tænke på billige og effektive løsninger - meget læring ligger gemt i vejledningen, den direkte interaktion og feedbacken!

Næste dialogmøde imellem CBS Students og uddannelsesdekanen er den 23. maj klokken 10-11. Har man interesse i som studerende at få et spørgsmål med til bordet, kan man skrive til Presidency@cbsstudents.dk - og Niels, siden du rejser debatten, vil jeg også meget gerne invitere dig personligt med også - skriv lige en mail!

De bedste hilsner
//Philip Hardø
Formand
CBS Students

Hvad synes du?

Hej Niels og alle andre,

Jeg kunne ikke være mere enig - lad os prøve at tage debatten med CBS' uddannelsesdekan, Jan Molin og høre hvad han synes?

Som flere ganske rigtigt skriver, så er det i høj grad økonomiske udfordringer, der vanskeliggør feedback. Det kunne nu alligevel være spændende, at høre mere om, hvilke initiativer CBS har taget.

Min pointe er her hverken at pege fingre eller starte unødig debat, snarere tror jeg, at vi må tænke på billige og effektive løsninger - meget læring ligger gemt i vejledningen, den direkte interaktion og feedbacken!

Næste dialogmøde imellem CBS Students og uddannelsesdekanen er den 23. maj klokken 10-11. Har man interesse i som studerende at få et spørgsmål med til bordet, kan man skrive til Presidency@cbsstudents.dk - og Niels, siden du rejser debatten, vil jeg også meget gerne invitere dig personligt med også - skriv lige en mail!

De bedste hilsner
//Philip Hardø
Formand
CBS Students

Hvad synes du?

Jeg vil gerne komme med et forslag som efter min erfaring virker hvis man vil styrke de studerendes skriftlige evner. I stedet for at de studerende afleverer og får karakter, så skal de 1) aflevere 2) får kommentarer fra underviser (få men målrettede), og 3) så skal de studerende skrive om og forbedre samme opgave. Først når den så er afleveret får de en karakter (og ingen kommentarer). Det behøver ikke være dyrere end nu, da man kan overveje færre forskellige opgaver.
Dbh, Marie

Hvad synes du?

Alt andet lige, hvis det handler om at læreren skal have penge for at give feedback, og skolen ikke giver dem, kunne man så ikke bare åbne op for brugerbetalt feedback?
x kroner for y feedback = underviser glad og elev glad.

Siger ikke at det er den optimale løsning, men indtil andet er på plads, vil dette da kunne være en midlertidig løsning..

(I nogle fag ville jeg gerne have en respons, og endda villig til at betale for sådan, og andre fag er det ikke så vigtigt)

Hvad synes du?

Niels, jeg er MEGET enig!
Det har ofte undret mig og mine medstuderende, hvordan vi kan få forskellige karakterer for stort set identiske opgaver (vi opdager selvfølgelig først efter aflevering, at de er stort set identiske). Her kunne kommentarer fra læreren virkelig være rart.

Hvad synes du?

plads, at takke for den gode feedback! :)

Hvad synes du?

Feedback ville være lækkert. Så er sensor/retter også nødt til at tage stilling til opgaven. Husker tydeligt eksternt regnskab hvor jeg ikke havde skrevet "nok", på trods af at jeg have brugt alle de 4 sider som vi måtte skrive, hvilket slet ikke var nok til at besvare eksamensopgaven tilstrækkeligt efter min egen mening... Feedbacken fra retter(som også var forelæser) var: spg 1: ok, spg 2: for lidt, spg 3: for lidt, osv... Det er faktisk totalt til grin at man kan blive spist af med sådan en respons... En respons som jeg fik, fordi jeg bad om det, idet jeg overvejede at klage over min karakter.

Hvad synes du?

I couldn´t agree more with Niels Jørgen´s argumentation and the rest of the comments here. I have also wondered why there was no feedback on written assignments, however i agree with Steen Ehlers that it would be costly to implement feedback per assignment. But what could we done was to hold a lecture sometime after the exams grades have been published and explain some general mistakes a lot of students made. This why students get some feedback on which they improve upon.

Hvad synes du?

Jeg har ofte hørt denne kommentar fra studerende. Men _hvis_ der er en tilstrækkelig god rettevejledning, burde det være muligt at se hvor man divergerer -- og dermed også få en indikation af, hvorfor man fik den karakter man fik. Er det reelle problem, at man rettevejledningerne ikke er gode eller detailjerede nok, eller måske at man ikke sætter sig tilstrækkeligt ind i dem (eller ikke forstår dem)?
Nicolai Foss

Hvad synes du?

Det kommer meget an på faget.
Da jeg fulgte faget "Financial statement analysis" var en rettevejledning, som vores lærer tilsendte os efter eksamen, tilstrækkeligt og ganske udmærket.
Men nu læser jeg jo cand. merc. fil. og har man skrevet en opgave om eks.v. demokratiets udvikling fra Perikles til vor egen tid - så dur en rettevejledning desværre ikke til ret noget.

Hvad synes du?