Debat: Ny normaftale forringer undervisningens kvalitet

Skrevet af Kurt Jacobsen, Studieleder for HA & CM (fil.) - Foto: Jørn Albertus - 27. august 2014 - 16:363 kommentarer
Professor Kurt Jacobsen

OPDATERET: Professor Kurt Jacobsen, dr.phil. og studieleder for HA og CM (fil), er dybt bekymret over konsekvenserne af forslaget til den nye normaftale for VIP'ernes forberedelsestid - det vil forringe undervisningskvaliteten, påpeger han.

I slutningen af maj fremlagde direktionen et forslag til ny normaftale for VIP’ernes undervisning. Aftalen er forhandlet med VIP’ernes tillidsrepræsentanter og vil indebære en nedsættelse af forberedelsestiden med ca. 30 procent fra 3½ til 2½ time pr. lektion.

Nedsættelsen kompenseres delvist gennem indførelse af en fast kontortid og en øget norm for curriculumplanlægning.

Som studieleder og som underviser er jeg stærkt bekymret over forslaget.

En nedsættelse af forberedelsestiden med næsten en tredjedel vil uundgåeligt føre til en mærkbar forringelse af kvaliteten i undervisningen med negative konsekvenser for det centrale produkt, som CBS leverer: Veluddannede og kompetente kandidater til erhvervslivet.

Jeg har svært ved at se rationalet bag sådan en forringelse – ikke mindst i lyset af, at direktionen i forvejen har bebudet, at der frem til 2017 skal ske en forringelse i undervisningskvaliteten gennem nedskæring i antallet af undervisningstimer og en lavere VIP/DVIP ratio.

Direktionen anfører, at formålet med revisionen af normaftalen er at gøre den ”mere tidssvarende og lettere at administrere og formidle”. Det er vist de færreste, der kan se, at det skulle blive resultatet.

Forslaget er da også blevet afvist i Akademisk Råd, men jeg forstår, at forhandlingerne fortsætter, idet direktionens krav om nedsættelse af forberedelsestiden ligger fast.

Bliver normaftalen revideret som bebudet, vil jeg som studieleder være nødt til at informere mine studerende om, at de kan forvente forringet kvalitet i undervisningen efter 1. januar. For underviserne bliver følgen utilfredshed og frustration over ikke at kunne levere på samme niveau som hidtil.

Ydermere vil evalueringerne blive ringere med alt, hvad det indebærer, og som studieleder vil jeg have vanskeligt ved at gøre noget ved det, da underviserne med god ret kan henvise til den stærkt nedsatte forberedelsestid.

Jeg har været på CBS i 17 år og har gentagne gange været med til at rejse spørgsmålet om vores forskningstid, der er mindre end på andre universiteter. Forklaringen herpå har været den større forberedelsestid ud fra ønsket om høj kvalitet i undervisningen, så erhvervslivet fik de bedst uddannede kandidater – prisen herfor var mindre forskningstid.

Gennemføres direktionens ønske, står vi tilbage med både en ringere forskningstid og en forringet undervisning.

Opdatering med rettelse

Oprindeligt stod der i artiklens synops, at professor Kurt Jacobsen, dr.phil. og studieleder for HA og CM (fil), er dybt bekymret over konsekvenserne af  den nye normaftale for VIP'ernes forberedelsestid...

Der skulle selvfølgelig stå: ... dybt bekymret over konsekvenserne af forslaget til den nye normaftale for VIP'ernes forberedelsestid...

Fejlen er nu rettet. Redaktionen beklager.

Kommentarer

Kære Kurt Jacobsen - dit indlæg fremstiller på bedste vis undervisernes/VIP'ernes holdning til den nye normaftale, men du fokuserer meget snævert på timetallet, fremfor at fokusere på den bredere aftale.

Blandt vi studernede i Akademisk Råd, gik to ud af tre (mig selv inklusive) til valg på at arbejde for indførslen af kontortid på CBS, derfor synes vi også, at der er nogle rigtig positive tendenser i den nye normaftale. En holdning som CBS Students deler med os. Og hvorfor så det?

På CBS er der hundredevis af underviserne, nogle bedre end andre. Nogle undervisere tager sig tid til studerende og svarer på deres individuelle spørgsmål, også udenfor timerne, andre gør ikke. Desværre oplever mange studerende den sidste type underviser. Med indførslen af kontortid bliver mødet med den studerende noget underviseren er nødt til at prioritere, og derfor vil de studerende også opleve lettere adgang til underviseren og bedre muligher for at få eventuelle spørgsmål besvaret eller diskuteret. Det er sgu god undervisning i mine øre!

Netop kontortid har længe været efterspurgt blandt de studerende, og læser du hurtigt gennem diverse udvekslingsrapporter, vil du opdage, at kontortid er noget af det de studerende konsekvent påpeger som et savn.

Derudover afsættes der ekstra tid til at ansatte i junior stillinger (PhD, adjunkt og post docs) får 30 minutter ekstra forberedelse pr. katedertime. Endnu en positiv nyhed! I en junior stilling er dine undervisningsfærdigheder uprøvede, og du vil naturligvis derfor have brug for yderligere undervisningstid. Da det ofte er ansatte i junior stillinger som underviser på især bacheloruddannelserne, vil dette måske være et af de mest markante løft af undervisningskvaliteten, som vi studerende vil opgave. For slet ikke at tale om, at løftet akkumulerer sig, i takt med at juniorerne forfremmes til senior stillinger.

Derudover er der, som du selv nævner, også sat ekstra tid af til pensumplanlægning.

Jeg anerkender at enkelte undervisere, som allerede tager sig tid til de studerende, vil blive fanget i den nye normaftale og føle sig mistænkeliggjort, men fra hvor jeg står, har jeg svært ved at se, hvordan vi ellers skal kunne opnå de ovennævnte forbedringer (som i min optik opvejer de "forringelser" du omtaler), medmindre CBS pludselig får flere penge.

Ligesom med de andre VIP'ere vil jeg hellere end gerne diskutere normaftalen og alternative løsningsmetoder med dig.

Hvad synes du?

Kurt Jacobsens artikel den 27. august om normforhandlingerne kan desværre give anledning til misforståelser. Derfor skal følgende præciseres:

1. Der er ikke indgået nogen ny aftale endnu.

2. Forhandlingerne er derfor stadig i gang.

3. Direktionens udmelding om, at det er et ufravigeligt krav, at forberedelsestiden for VIP reduceres til samme niveau som for eksterne lektorer, står ved magt.

4. Ledelsens oprindelige udmelding om, at normrevisionen ikke er en spareøvelse står ved magt; og er blevet gentaget også efter at budskaberne om besparelser på 60 millioner kroner frem mod 2017 er blevet bekendtgjort i juni og i august.

5. Det tidligere forslag om en kontortid som funktion af antal undervisningstimer er taget af bordet i enighed mellem ledelse og forhandlere for medarbejderne.

6. De videre forhandlinger drejer sig derfor om at finde et bedre alternativ til den model, som kan sikre at løftet om at der ikke er tale om en spareøvelse materialiseres, således at de timer der frigives ved en reduceret forberedelsestid bliver hos de VIPer som varetager undervisningen.

Mvh
Ole Helmersen, VIP-Fællestillidsrepræsentant

Hvad synes du?

Oprindeligt stod der i artiklens synops, at professor Kurt Jacobsen, dr.phil. og studieleder for HA og CM (fil), er dybt bekymret over konsekvenserne af  den nye normaftale for VIP'ernes forberedelsestid...

Der skulle selvfølgelig stå: ... dybt bekymret over konsekvenserne af forslaget til den nye normaftale for VIP'ernes forberedelsestid...

Fejlen er nu rettet. Redaktionen beklager.

Bjørn Hyldkrog
ansvarshavende redaktør

Hvad synes du?