Debat: Tag dit studie i forundringsledelse og gå

Skrevet af Claus Valentiner - 28. marts 2011 - 11:142 kommentarer

Åbent brev til Anders Knutsen, p.t. bestyrelsesformand for CBS, fra Claus Valentiner, tidligere administrerende direktør i både dansk og internationalt erhvervsliv. Claus Valentiner er blandt andet adjungeret professor på IOA og har gennem 25 år været dybt involveret i CBS, HHE, CBS Executive og i SIMI.

Kære Anders Knutsen.

Jeg ville egentlig have rost dig for endelig at have udvist den nødvendige ansvarlighed og pondus til at fyre rektor Johan Roos. Men så fejler du allerede inden ved at skyde skylden for fadæsen videre på en ikke længere ansat universitetsdirektør. I stedet skulle du som formand have påtaget dig det fulde ansvar og så ordnet sagen for lukkede døre i stedet for at vaske snavstøjet, blafrende i vinden. Det ved du.

Forandringsprocesser kræver, for at blive veltransformerede, en sponsor eller førerhund. Her nytter det ikke kun at være igangsætter – og når det så går galt, da skubbe væbnerne frem for at tage slagene. Som bestyrelsesformand for CBS var rektor Johan Roos din opfindelse og dit ansvar. 

Fra mine mange, mange år i erhvervslivet – hvor jeg har gjort mig erfaringer både i rollen som administrerende direktør og i rollen som bestyrelsesformand – ved jeg lige så godt som du, at en merger med et andet firma er noget, som en administrerende direktør (i denne sammenhæng en rektor) kun tager initiativ til og gennemfører i meget nært samarbejde med og med fuld løbende orientering af sin bestyrelsesformand, aldrig alene.

Ligeledes ville Johan Roos aldrig – i rollen som CBS’ rektor, ikke som privatperson – kunne indtræde som bestyrelsesformand for en fond med aftale om først 300.000 kr. om året i honorar, siden 100.000 kr. uden, at du var fuldt vidende om det og havde givet din accept. Nå ja, det er også rigtigt – det er jo CBS’, der jfr. CBS-SIMI’s vedtægter (§4) udpeger formanden for CBS-SIMI’s bestyrelse, om det så er rektor… eller nu Kenneth Plummer. Hvem på CBS er det lige, der er CBS i forbindelse med denne udpegning?

Du er – hvis du da har taget dit ansvar som CBS’ bestyrelsesformand alvorligt – blevet løbende briefet om CBS-SIMI fusionen og har været vidende om, at der var juridiske problemer med konstruktionen længe. Så jeg kan godt forstå, at du i pressemeddelelsen fra CBS’ om – hvordan er det nu, du formulerer det – at ”CBS indleder forhandlinger med Johan Roos om fratræden som rektor” ikke lægger den aktuelle CBS-SIMI Executive-skandale til grund. Sagen er ellers en møgsag for CBS og en klokkeklar fyringsgrund i sig selv. Men den er du jo medansvarlig for.

I stedet bagatelliserer du CBS-SIMI sagen og finder det ”vigtigt at pointere”, at Johan Roos’ formandskab kun udgør ”et element” i bestyrelsens betragtninger, og præsenterer den forundrede omverden for gummiformuleringen ”rektor har mistet sin autoritet på CBS”. At miste den kan da kun være mandens eget ansvar – hvad denne formulering så end betyder, og hvordan han så end har mistet denne autoritet – og så kan manden jo ikke lede. Det gør du jo også klart gældende i Berlingske i dag.

Ligeledes er du som formand ansvarlig for bestyrelsens kommunikation udadtil, og aldrig har en sag været omgivet af så meget uprofessionel spin som denne sag. Ifølge mine kilder på Børsen og i ForskerForum har CBS faktisk slået spindoktorrekorder – hvilket du da også klart selv illustrerer, når man sammenholder din udlægning af de to bestyrelsesmøder den 18. og den 25. marts i Berlingske Tidende i dag med den, det officielle CBS har meldt ud gennem CBS OBSERVER (links her og her). Sådan noget kan vi ikke være bekendt, og også her er du ansvarlig.

Hvis du virkeligt vil påtage dig rollen som bestyrelsesformand og erkende dit ansvar for det totale fejlkompleks forbundet med Johan Roos’ tid som CBS’ rektor, så overvejer du din egen stilling som formand, og om du er manden til at eksekvere genetableringen af tillid til CBS’ ledelse og integritet såvel indadtil som udadtil.

Du giver faktisk udtryk for noget, som jeg giver dig ret i – hvordan kan man lede, når man har mistet sin autoritet? Mit spørgsmål til dig er, hvordan kan man genetablere tilliden til en institution, når man som bestyrelsesformand har været ansvarlig for, at den er blevet sat over styr? 

Det vil kunne bidrage meget til skabe den fornødne ro på CBS, som vi trænger til og fortjener, at du tog ansvaret på din kappe og gik.

Claus Valentiner
Adjungeret professor IOA
Executive-in-residence CBS Leadership Lab ved LPF

Kommentarer

Jeg vil godt give Claus Valentiner 100 % ret, Anders Knutsen tag dit tøj og gå, din optræden på Kilen i dag gav ikke et indtryk af en bestyrelsesformand der har tjek på sagerne.

Hvad synes du?

En anonym kommentar fra en anonym mail-adresse er blevet fjernet fra denne tråd. Redaktionen vil i den forbindelse påpege, at identiteten bag pseudonymet 'theparrorty' er redaktionen bekendt.

Bjørn Hyldkrog

Hvad synes du?