Den mest citerede er en af de mest indflydelsesrige

Skrevet af Jørn Albertus - Foto: Jørn Albertus - 19. januar 2015 - 9:550 kommentarer
Peter Maskell er en glad dreng, og så er han lystdrevet og i stand til yde en enorm arbejdsmæssig indsats, og det bonger ud i citationer.

Portræt: Professor Peter Maskell blev I slutningen af det forgangne år kåret til at være blandt ’The World’s Most Influential Scientific Minds 2014’ af Thomson Reuters. Men det er ikke det eneste denne CBS-pioner inden for forskning og undervisning har grund til at være stolt over.

Han sidder bag en mur af bøger, der er stablet op ad det vindue, der vender ud mod gangen fra hans kontor på Department of Innovation and Organizational Economics i Kilen.

Men han sidder ikke sin kontorstol i stykker. Han er sjældent at finde på pinden og er ofte på farten.

Måske underviser han ph.d.-studerende i at publicere. Han kan være til bestyrelsesmøde i Danske Havne, hvor han er bestyrelsesformand, besøge kolleger i USA, være på statsbesøg med Dronningen til Kina, eller rådgive EU og OECD eller måske endda Nobelpriskomitéen i Stockholm.

Mange jern i mangen en ild

- Meget af det han gør, virker ikke særlig strategisk beregnende. Sammenlignet med andre går han i hundrede millioner forskellige retninger. Det ville de fleste være knækket sammen over undervejs, men Peter kan give den en ekstra spand kul og har lange arbejdsdage, siger professor (MSO) Mark Lorenzen, der er institutkollega med Peter Maskell.

Men hvad driver så sådan en drenget og lattermild mand på 65 til at være den mest citerede CBS-forsker og være eneste danske forsker i Social Science der er optaget på listen over 'highly cited' og optræder som een af verdens 174 samfundsforskere på listen over The World’s Most Influential Scientific Minds 2014?

Da jeg spørger ham, tøver han med at svare.

Går sine egne veje

Efter han har været i tænkeboks nogle dage, ringer han til mig og fortæller, at en personlighedstest, han prøvede for sjov for nylig, viste, at han er en person med en voldsom nysgerrighed og høj selvdisciplin, der går sine egne veje og er ligeglad med, hvad andre mener om ham.

Det passer vist meget godt og bekræftes af Mark Lorenzen:

- Han er glad i låget og ekstremt lystdrevet og kvalitetsorienteret. Hans forskning udgives i svære syrede tidsskrifter. Han gider ikke noget, der ikke er fedt.

Fra naturvidenskab til samfundsvidenskab over studenterpolitik

Men ikke nok med, at Peter Maskell kommer langt omkring til daglig, han har også været langt, langt omkring i sin karriere.

Han er oprindelig uddannet som bachelor i geologi, og var i Grønland under studierne. Han startede på Københavns Universitet i 1968 og blev som så mange andre studerende i de år interesseret i studenterpolitik, som han gik noget mere ind i end så mange andre. Efter sigende kom han på forsiden af Politiken med et billede, hvor han bliver båret ud af politiet fra en husbesættelse, han deltog i.

- Geologien var ikke så egnet til studenterpolitik, så på kandidatstudiet læste jeg først biologi for at blive miljøforkæmper, men endte med at skrive speciale i kulturgeografi, siger han, der undervejs i studierne også var et smut i Nairobi og arbejde med byplanlægning.

Grebet af erhvervsøkonomien på CBS

Han kom til Handelshøjskolen til det daværende Institut for Trafik- Turist- og Beliggenhedsforskning i 1977 og regnede egentlig ikke med, at han skulle blive her så længe, men så blev han med egne ord ’grebet af erhvervsøkonomien’. I 1983 blev han lic.merc. (i dag ph.d.), i 1992 blev han Dr.merc. og i 1994 professor.

Denne artikel ville blive meget lang, hvis vi skal beskrive hele Peter Maskell’s karriere i detaljer. Han har haft en lang række tillidshverv og været involveret i et hav projekter, bestyrelser, kommisioner og komiteer.

Men det skal med, at han har været formand for Det samfundsvidenskabelige forskningsråd (SSF), været i bestyrelsen for Handelshøjskolens og DJØFS forlag i mange år, og så har han været drivende kraft i det unikke 20 år gamle forskningsnetværk DRUID, der er hans hjertebarn, som han også har været formand for i 12 år.

Undervejs har han som bestyrelsesformand drevet et svensk A/S frem til ny storhed med 500 ansatte og i bestyrelsen af Københavns Havn i over 20 år spillet en central rolle i at give københavnerne adgang til havnen, skaffet betalingsstærke krydstogtturister og omdannet forladte godsarealer til nye attraktive bydele.

Hans cv kan downloades nedenfor.

Privatlivet prioriteres også

Selv om han er en arbejdshest, er der også tid til et liv uden for CBS.

Han skal snart giftes med en kvinde han er flyttet sammen med inden for de seneste år. Han er blevet papfar og har fået børn på gule plader, hvilket er nyt for ham. Den ældste ringer til ham under interviewet for at spørge ham til råds om et eller andet.

Han er glad for friluftsliv og tager gerne på bjergvandring med rygsæk og telt i ferierne. For nylig har han taget jagttegn sammen med sin udkårne, så nu skal han til at gå på jagt og kigger lidt efter et godt sted til det, måske i Sverige.

Centrale publiceringer

Når Peter Maskell er blevet kåret til at være blandt de mest indflydelsesrige forskere i verden inden for samfundsvidenskab skyldes det høje citationstal for to artikler, som han har skrevet sammen med andre i 2002 og 2004 (se infobox nedenfor).

Du kan læse mere om baggrunden for, at Peter Maskell er blevet udnævnt til at være en af forskerverdenens mest betydningsfulde skikkelser det seneste årti i denne analyse af chefkonsulent Lars Nondal fra Biblioteket.

Selv synes han ikke, at de to artikler er hans vigtigste.

- Jeg mener, at min 'learning village' artikel om Danmark fra 2004 var mere fremme i skoene i debatten om, at konkurrenceevne er meget andet og mere end løntilbageholdenhed, ligesom bidraget om Social Capital, publiceret i 2000 forudskikkede meget af den senere litteratur om dette emne, siger han og tilføjer:

- Og så er jeg fortsat ret stolt af min bog ”Specialisation and prosperity in small open economies” fra 1998, der fortsat sælger ganske pænt, men som bog endnu ikke indgår ordentligt i citationsmålinger.

I forhold til selve udnævnelsen som indflydelsesrig forsker har han også sine reservationer:

- Selvom der kan konstateres en uomtvistelig tæt sammenhæng mellem antal citationer og indflydelse, så er citationer i sig selv efter min smag et alt for mekanisk og snævert mål for videnskabelig succes på en ambitiøs Business School som CBS. Her er samarbejdet med, og indflydelse i erhvervslivet et nødvendigt supplement til viften af klare akademiske succeskriterier om undervisning og forskningsledelse, af den type som kræves for at blive medlem af Academia Europea.

Den geografiske dimension

I sin forskning har Peter Maskell især beskæftiget sig meget med økonomisk aktivitet i forskellige geografiske rum såsom byer, regioner og lande.  Han har undersøgt, hvad det er for en dynamik, der gør at nogle områder kan blive ved at reproducere deres konkurrenceevne i klynger af virksomheder, og hvordan nye teknologiske muligheder som internettet fremmer klynger gennem nye organisatoriske muligheder som crowdsourcing.

- Det er ikke blot konkurrencen i det hele taget, der skaber innovation, men især den territorielle konkurrence. I virksomhederne lærer man meget af andre lokale virksomheder, der ikke nødvendigvis er virksomheder, man kender, men man måler sig imod dem.

I forhold til økonomisk geografi, som er det forskningsområde, han især bevæger sig indenfor, er han mest stolt over de erhvervsøkonomiske bidrag han er kommet med. Inden for feltet har virksomheden været set som en black box, og det har han været med til at ændre, så økonomiske geografer i dag i højere grad bygger på samme Theory of the Firm, som erhvervsøkonomer.

Også pioner i undervisningen

Tiden på CBS er ikke kun gået med at være aktiv i forskning og så alt det andet, der er beskrevet tidligere i denne artikel. Peter Maskell har også ydet en ekstraordinær indsats inden for undervisningen.

I 1995 var han med til at starte Cand.merc.(IMM)-linjen sammen med Flemming Poulfelt og han var linjekoordinator i de første år, hvor han blev udnævnt til 'årets underviser' af Cand.merc.-studienævnet.

Han har også undervist på HA og HD og han har været formand for Forskningsudvalget, hvis mange opgaver senere blev samlet under Forskningsdekanen, og vicepresident for international affairs da udviklingen af internationaliseringen i undervisningen tog fart i begyndelsen af nullerne.

I øjeblikket begrænser han sig til ph.d.-kurser.

Nyeste uddannelsespåfund er kreativt

Endelig var han idémanden bag CBP-uddannelsen, der gik i luften for syv år siden (link http://www.cbs.dk/cbs-news-da/21/management-of-creative-business-process...).

- Jeg havde observeret, at grunden til, at så mange unge mennesker inden for mode, design og andre kreative fag ikke fik succes med deres virksomheder, var at de ikke havde en ordentlig business plan. Og så slog det mig, at det var fordi man ikke talte samme sprog i to vidt forskellige verdener, der udgør henholdsvis kreative fag og business. Derfor tænkte jeg at man måtte kunne slå de to verdener sammen i en uddannelse, så jeg skrev et udkast til en studieordning på en nat.  To måneder senere fik jeg at vide, at den var blevet sendt til ministeriet, fortæller han.

Ministeriet nikkede til uddannelsen og CBS bestyrelse var ganske begejstret for den og så gik det stærkt.

- Så måtte jeg ud og finde faculty og få lavet fagbeskrivelse for alle fag. Uddannelsen blev kun annonceret på nettet og fik alligevel 100 ansøgere, hvoraf hele 87 var 1. prioritetsansøgninger, fortæller han, der de første år var studieleder og stadig har med uddannelsen at gøre.

Den eklektiske metodiker

Da Peter Maskell startede CBP måtte han læse sig ind på fagligheder og videnskabelige discipliner, han ikke havde beskæftiget sig noget særligt med tidligere, men det han vant til. På en måde kan man sige, at det er hans største forskningsmæssige styrke, at han anvender metoder fra andre fag end hans eget, og det er især den type metoder, man anvender i den erhvervsøkonomiske forskning på CBS.

- Han er god til at plukke blomster fra forskellige bede og han har tilegnet sig metoder som har været nødvendige for at gå efter emnet. De fleste har en hammer og for dem bliver alt et søm, men sådan er det ikke for Peter. Og det er noget af hans opskrift på at blive citeret så meget. Man citerer ham i vidt forskellige forskningsfelter og han bliver citeret af erhvervsøkonomer, sociologer, og geografer, siger Mark Lorenzen.

Bare det er sjovt

Mark Lorenzen er som Peter Maskell økonomisk geograf. Mark kom til CBS for 20 år siden på grund af Peter, som var vejleder på Mark Lorenzens ph.d. For nylig overtog Mark Lorenzen formandsskabet i DRUID efter Peter. Ifølge Mark Lorenzen er Peter Maskells indsats en af de afgørende grunde til, at DRUID er blevet den internationale forskningssucces, det er:

- Fra begyndelsen har vi inviteret vi store amerikanske forskere til vores konferencer uden at vi kunne betale dem andet end med godt selskab og så en form for debat, de ikke kan finde andre steder. DRUID er på en måde formet efter Peters lystdrevne og kvalitetsorienterede metode: Vi er gået efter de sjove og relevante emner og inviteret deltagere på tværs af alle mulige videnskabelige discipliner, så længe de er gode, siger Mark Lorenzen, som vi lader skyde afskedssalutten for denne artikel:

- Hvis man som Peter synes noget er sjovt, tror på det, er fræk nok og lægger en ordentlig spand arbejde i det, så skal det nok blive godt.

Info 

De to centrale artikler er:

“Clusters and knowledge : Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation”, af Harald Bathelt,  Anders Malmberg og Peter Maskell. Publiceret i Progress in Human Geography, Vol. 28, Nr. 1, 2004, s. 31-56.

“The elusive concept of localization economics : towards a knowledge-based theory of spatial clustering”, af Anders Malmberg og Peter Maskell, publiceret i Environment and Planning A, Vol. 34, 2002, s. 429-449.