Derfor er eksamenssnyd støt stigende på CBS

Skrevet af Sidsel Green - Foto: Jørn Albertus - 7. oktober 2013 - 12:301 kommentar
Tag IKKE din mobiltelefon med til eksamen! Længere er den ikke. Slukket eller ej, så er din elskede iPhone eller Smartphone ved sin blotte eksistens i din lomme eksamenssnyd.

Antallet af sager om eksamenssnyd, der er landet på rektor Per Holten-Andersens bord, er næsten fordoblet de seneste par år. Har de studerende ondt i moralen? Og hvordan er egentlig universitetets regelsæt?

Tallene taler deres tydelige sprog – eller hvad?
I alt 72 studerende er blevet taget for eksamenssnyd i løbet af første semester i år. I 2012 lå dette tal på 84 sager for hele året, og i løbet af 2011 blev kun 47 studerende snuppet.

Er moralen blandt de studerende faldende? Bruger flere ufine metoder for at bestå deres eksaminer nu end tidligere? Heldigvis kan stigningen ikke forklares så let.

- Vi tror ikke, der er flere studerende end tidligere, der prøver på at snyde, fortæller Mette Gullach, afdelingsleder for Legal CBS, der håndterer alle sager om eksamenssnyd, og fortsætter:

- Tallene er nærmere et udtryk for øget kontrol og et stort fokus på eksamenssnyd fra bedømmernes og observatørernes side. Samtidigt er antallet af studerende på CBS stigende, og i takt med det er det naturligt, at antallet af sager, der lander her i Legal, også stiger.

Faldgruber er der nok af…
Stikprøvekontroller har været en del af CBS Legal’s øgede fokus på overtrædelse af reglerne. Det høje antal sager til nu i 2013 kan i den forbindelse blandt andet forklares ved, at eksamenstilsynsvagterne har tjekket de studerende for mobiltelefoner.

- Rigtigt mange er blevet taget i at have deres mobiltelefon på sig. Og det må man altså ikke – heller ikke selv om den er slukket, siger Mette Gullach og fortsætter:

- Det er dog ikke min opfattelse, at de fleste ’kommer til’ at snyde. Selvfølgelig kan man blive forvirret i en presset eksamenssituation, men følger man de tre generelle råd, CBS Legal altid giver, er det næsten umuligt at komme i klemme.

… tre gyldne huskeregler, og du undgår dem
CBS Legal’s tre generelle råd er værd at sætte sig ind i. Overtrædelser kan nemlig føre til eksamensannullering eller direkte karantæne fra at deltage i eksaminer på CBS i en tidsperiode. De er:

  1. Sæt dig ind i retningslinjerne for den pågældende eksamen, inden du skal op – herunder særligt hvilke hjælpemidler du må have med!
  2. Sæt dig ind i reglerne om akademiske redelighed, herunder hvordan man citerer – og følg dem!
  3. Lyt efter hvad eksamenstilsynsvagterne oplyser og i øvrigt fortæller dig – både før, under og efter eksamen!

Selv hvis overtrædelserne skyldes en dum forglemmelse, bliver der ikke taget let på det. Det fik Sara Carlson, andetårsstuderende på IBP, at føle. Hun var en af de studerende, der sidste semester fik den øgede kontrol at mærke.

Stresset forglemmelse gav lang, træls sommer
- Jeg havde min sidste eksamen i juni, som var en fire timers ’lukket bog’ opgave i lokalerne på Amager. Jeg er normalt meget organiseret, men i et stresset øjeblik, inden eksamen begyndte, hev jeg min notesbog op af tasken, fortæller Sara Carlson og fortsætter:

- Da eksamenen så gik i gang, tænkte jeg ikke videre over det, men lagde min notesbog ved siden af computeren og gik i gang med at skrive. Først efter tre timer og adskillige henvendelser om andre ting fra observatørerne, var der en dame, som spurgte, hvad det var, der lå bagved min computer.

Sara fik omgående at vide, at hun skulle printe sin eksamen ud og forlade lokalet. Selv om hun prøvede at forklare kontrollørerne sin situation, var der ikke nogen hjælp at hente.

En ret så hård lektie for livet
Sara Carlson tog direkte ind til Legal’s kontor i Dalgas Have, hvor hun fik forklaret proceduren i sin situation og fik lov at fortælle sin historie.

- Det tog næsten hele sommeren at få en afgørelse, og det var rigtig hårdt. Jeg føler, at CBS har behandlet mig fair, og selv om jeg var ked af at skulle til reeksamen i august, kan jeg i dag godt forstå, det var den eneste rigtige udgang på sagen, fortæller hun.

- Men det er ikke sjovt at blive beskyldt for noget. Og det er heller ikke sjovt at bruge 3 timer på en eksamen, man så bare kan smide ud bagefter, siger Sara Carlson og drager sin lære:

- Jeg har virkeligt lært noget af det her. Og jeg håber, mit eksempel kan få andre til at tænke sig om en ekstra gang, for selv om der tit er en afslappet atmosfære omkring observatørerne i eksamenslokalet, så er det jo seriøst. Er der det mindste i vejen, bliver de nødt til at reagere på det.

Tjek nu de regler!
Er du i tvivl om nogle af reglerne, kan de alle sammen findes her. Mette Gullach håber, flere studerende vil gøre det, så CBS fremover vil se færre sager om eksamenssnyd.

- Men det er vigtigt at understrege, at tallet ikke er alarmerende højt. Vi oplever generelt en god moral blandt vores studerende på CBS, og den vil vi løbende gøre vores for at opretholde, pointerer Mette Gullach.

Kommentarer

De studerende er forpligtiget til at undersøg reglerne for deres eksamener, det kan der ikke være tvivl om.
Kunne CBS ikke også stille de samme regler til eksamensvagterne?

Jeg har ved flere eksamener oplevet, at eksamensvagterne ikke har haft styr på, hvad studerende må have med og hvad studerende ikke må have med. Det har betydet, at der har været meddelelser under selve eksamen med modsigende besked, og at der har været studerende, som har måtte diskutere med vagterne under eksamen. Der er studerende, der har fået fjernet bøger og fået dem retur igen lidt senere i eksamen. Det er ikke en rar situation at sidde i, hvis man synes, at man er lidt presset.
Eksamenstiden bliver ikke forlænget til trods for forstyrrelserne.

Mht. mobiltelefoner kan jeg godt forstå at der kan opstå forvirring. Jeg har siddet til eksamener, hvor mobiler måtte være i taskerne, og andre gang skal de være på et bord kun til mobiltelefoner.

Jeg underskylder ikke studerende, for det er vores ansvar, men jeg forstår godt, at der kan ske fejl, når reglerne praktiseres forskelligt.

Hvad synes du?