Derfor må du vente med at aflevere dine eksamensopgaver digitalt

Skrevet af Karoline Toft-Petersen - 3. april 2013 - 16:210 kommentarer
Dette skærmbillede vil de studerende se, når de i fremtiden skal gå til en digitaliseret eksamen.

At kunne aflevere sine opgaver digitalt er en drøm for de studerende på CBS, men indtil videre er muligheden kun på forsøgsstadiet. CBS anerkender behovet og knokler på højtryk for at finde løsninger, men vejen er stadig lang og fyldt med udfordringer.

Studerende på CBS har alle prøvet at kæmpe sig igennem vejr og vind for at aflevere sine eksamensopgaver personligt. Det har fået de fleste til at stille spørgsmålstegn ved, hvornår digitaliseringsbølgen rammer CBS og medfører et online-afleveringssystem.

Bølgen er på vej, men der er mange ender, der skal mødes, før de studerende kan sidde hjemme i sofaen og aflevere deres eksamensopgaver.

CBS-system kører side om side med universiteternes fællesprojekt
I december-januar testede CBS e-afleveringen i et pilotprojekt, men da havde projektet allerede været længe undervejs. Målet om forbedret infrastruktur for de studerende – herunder e-aflevering – blev nemlig et fokuspunkt på CBS i 2010 under tidligere universitetsdirektør Peter Pietras.

CBS begyndte i efteråret i 2011 at kigge på, hvad AU og daværende IT- og Telestyrelsen samt Universitets- og Bygningsstyrelsen havde af planer i forhold til håndtering af digitale stedprøver. Da resultaterne ikke viste sig lovende i forhold til CBS, samtidig med at presset for e-aflevering blev større grundet den ambitiøse fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, begyndte man i stedet at arbejde på et landsdækkende system på tværs af universiteterne (CBS, KU, RUC, AAU og AU).

Da der ikke eksisterede nogen systemer, som man bare kunne 'plug’n’play', ville tidshorisonten for det tværuniversitære projekt imidlertid blive for lang, og IT og Studieadministrationen på CBS begyndte at lede efter en løsning i mindre målestok.

Svaret kom fra studiemiljøet, hvor LEARN allerede flere steder brev brugt til online-aflevering. Det foreløbige system, der vil køre parallelt med det tværuniversitære projekt, vil derfor være med udgangspunkt i det kendte program.

- Det er endnu ikke sikkert, hvilket af de to projekter, der bliver den endelige løsning, fortæller faglig projektleder René Skaanning Jakobsen, som er sekretariatsleder i Studiesekretariaterne.

- Vi betinger os, at vi ikke nødvendigvis går med i det fælles system, medmindre det matcher og er bedre end det, vi selv har. Vi skulle da være nogle skarn, hvis ikke vi på vores studerendes vegne vælger den bedste løsning, siger René Skaanning Jakobsen.

Succesfulde første skridt – stadig lang vej igen
Efter en vellykket første testperiode i form af hjemmeopgaver stod det klart, at den største praktiske udfordring var kommunikationen med brugerne. De studerendes IT-evner er i virkeligheden ikke er så gode, som man havde forventet. Man står derfor over for en stor informationsopgave, hvormed de studerende skal hjælpes via for eksempel mini-guides til at benytte e-aflevering.

Martin Tong, programchef for studie og læring i IT-afdelingen på CBS, understreger, at der stadig er tale om en stor serviceforbedring for de studerende.

En af de tilfredse deltagere i pilotprojektet var ekstern lektor Ida Borch fra Institut for International Business Communication, som skulle rette opgaverne online.

- For mig passer den digitale løsning ind i den ’convenience’-tendens, der er overalt lige nu. Det giver underviseren frihed til at rette opgaver hvor og hvornår, man har lyst til, samtidig med at de studerende ikke skal møde personligt op, siger Ida Borch.

Netop nu testes e-aflevering på stedprøver
Pilotprojektet hen over årsskaftet var kun første del af en lang proces. De mange forskellige eksamensformer på CBS kræver tilsvarende forskellige løsninger.

I denne uge begynder man på næste fase, når online-aflevering ved skriftlige stedprøver afprøves, men det er næppe realistisk, at alle eksamener på CBS er digitaliserede i løbet af 2013.

I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for Digitale Universiteter står der om digitale eksaminer: "Universiteterne skal udbyde eksaminer, der fremstår tidssvarende. Senest i 2013 vil det være obligatorisk, at alle stedprøver, opgaver og afhandlinger så vidt muligt afleveres digitalt." (Citat afsnit 7.1 om Digitale Eksaminer).

- Ambitionen er helt klart, at man er nået meget langt i løbet af 2013, siger Martin Tong.

- Udfordringen ligger i de mere tekniske eksamener, hvor man for eksempel skal tegne grafer. Hvis det skal gøres på computeren, skal vi finde et digitalt remedium at tilbyde, hvilket vi ikke har lige nu, forklarer Martin Tong.

Alle brugere skal kunne forene sig med det endelige system
De tekniske udfordringer er dog langt fra det eneste, der skal falde på plads, før man kan indføre e-aflevering over hele linjen. På vejen er der mange forskellige politiske interesser, der skal tilfredsstilles, og den endelige beslutning tages i samråd mellem studieledere, studerende, administration og ikke mindst undervisere.

En af problemstillingerne har været, at printning af opgaverne blot bliver flyttet fra den studerende til underviseren.

- Vi er i dialog med underviserne. Vi vil ikke ende med en løsning, hvor administrationen pålægger det faglige miljø begrænsninger. Det er der ingen, der kan være tilfredse med, fortæller René Skaanning Jakobsen om vejen til et produkt, alle kan blive glade for.

Ifølge Ida Borch lægger overgangen fra papir til digital aflevering også et pres på de studerende i forhold til fleksibilitet:

- Der er tale om generationsudfordring i og med, at ikke alle undervisere er vant til at arbejde og læse på skærm. De studerende er nødt til at affinde sig med, at nogle undervisere vil bruge de digitale løsninger i højere grad end andre, siger Ida Borch.

Tålmodighed er altså på alle måder nøgleordet i den lange proces hen imod e-aflevering af eksamensopgaver på CBS.

Info 

Se hele den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.