Det er meningsløst at lukke et site i fremgang

Skrevet af Albertus - 24. februar 2010 - 11:176 kommentarer

Med lukningen af cbsobserver.dk har CBS ikke længere et medie, der henvender sig til alle med daglige nyheder. Muligheden for at blogge og debattere med andre CBS’ere forsvinder også. Kan det virkelig være sandt?

Som journalist, der går stærkt ind for publicisme, synes jeg naturligvis, at det ville være rarest, hvis CBS havde et OBSERVER, der stod for både et website og et papirmedie, sådan som det har været de seneste halvandet års tid. Men hvis der ikke er råd til det, og vi skal vælge, så må jeg erklære mig fuldstændig uenig med bladets bestyrelse i lukningen af cbsobserver.dk. Det er uklogt at lukke et nyhedssite, der har været konstant i fremgang siden det gik i luften for lidt over halvandet år siden.

Når jeg afgiver dissens her, er det selvfølgelig, fordi jeg gerne vil skabe debat om bladbestyrelsens beslutning, som jeg ikke har været involveret i. Jeg håber, at mange vil give deres besyv med, hvad enten de er enige eller uenige med mig.

Det er min baby, der skylles ud
Jeg skal med det samme anføre, at jeg har været drivkraft i projektet cbsobserver.dk siden vi begyndte at pusle med sitet for to år siden, så jeg er selvfølgelig farvet af, at mit arbejdsliv er blevet lagt i ruiner fra dag til anden og at jeg har måttet afskedige studentermedhjælpere og ikke længere skal arbejde sammen med konsulenterne i det webteam, som har været nære kollegaer.

Jeg skal nok få arbejdslivet stykket sammen igen, men jeg vil appellere til alle CBS’ere om, at der bliver gjort noget for, at nærværende site overlever. Ja, jeg vil kalde det en skandale, hvis det bare får lov at dø en stille død. Det må kunne lade sig gøre på et universitet med så mange fornuftige folk at finde en løsning, så cbsobserver.dk kan køre videre. Eller måske er jeg naiv?

Penge ud af vinduet
Det har kostet ca. 400.000 kroner i udviklingsomkostninger at bygge cbsobserver.dk i betaling til eksterne konsulenter og dygtige studentermedhjælpere. Det fortalte jeg til en ven den anden dag. Han blev ret forarget over at høre, at man nu lukker sitet efter blot halvandet års levetid. Som han sagde, så er det skatteyderpenge, der har finansieret udviklingen af sitet, som ikke i sig selv på nogen måder har gjort sig fortjent til at blive nedlagt.

Jeg vil tillade mig, at kalde sitet for en rimelig succes med et stort potentiale.

Pæne trafiktal i vækst
Trafikken på cbsobserver.dk har været i konstant vækst og lå i fjerde kvartal 2009 på 34.000 sidevisninger og 14.000 unikke brugere. Det ugentlige elektroniske nyhedsbrev har efterhånden fået 3221 helt frivillige abonnenter. Til sammenligning kan vi sige, at avisen ni gange om året bliver smidt ind ad brevsprækken hos 18.610 studerende og ansatte på CBS, men vi aner ikke noget om, hvor mange der læser den, eller om læsertallet er i vækst eller fald. Det er aldrig blevet målt.

Mere fokus på sitet ville gøre det bedre
Hvis vi kun skulle lave web her på redaktionen, ville vi kunne dedikere meget mere tid og flere ressourcer til at arbejde med sitet og derved få endnu flere CBSere til at følge med i, hvad vi laver – det skorter ikke på visioner og gode ideer.

På webben kan man lave alle former for journalistik
På et website som cbsobserver.dk kan man lave alle former for journalistik også i den dybdegående og analytiske genre, og webben er det bedst egnede medie til at fortælle nyheder på. På et website, kan man fortælle historier på mange måder, man kan lave billedserier, soundslides, tv-indslag, podcasts og meget andet journalistik, hvor man anvender multimedier, og så kan man på bedste web 2.0-facon blogge, kommentere og debattere nyheder, som det er sket i ganske pænt omfang på cbsobserver.dk.

Cbsobserver.dk er teknisk i stand til både det ene og det andet af ovennævnte. Desværre har vi ikke haft tid nok til at arbejde med video for eksempel, men vores site håndterer det og alt mulig andet uden problemer. Det er det, vi har brugt 400.000 kroner på at få det til. I beslutningsreferatet fra det bestyrelsesmøde, hvor man lukkede webavisen står:

”Avisbestyrelsen har seriøst overvejet, om det ville være hensigtsmæssigt at lukke papirudgaven og iværksætte en omstillingen af redaktionen og videreudvikling af webavisen, der ville gøre den i stand til at inkorporere papiravisens styrker og gennemslagskraft. Det er Avisbestyrelsens opfattelse, at en sådan omstilling og videreudvikling ville kræve en investering af ressourcer, som Avisbestyrelsen, med redaktionens tilbageværende bemanding og udsigten til at skulle afvikle en akkumuleret negativ opsparing på mere end 300.000 kr., ikke råder over.”

Jeg står fuldstændig uforstående over for denne konklusion. Hvad er det for nogle ressourcer, som redaktionen ikke råder over, hvis vi går over til kun at lave web? De mest påkrævede ændringer af sitet lige nu er designændringer, og de koster ikke så mange penge. Der har også været diskuteret et andet nyhedsbrev, men det er jo heller ikke noget, der vælter budgetter. Det ser desværre ud som om, at bladbestyrelsen har taget sin beslutning på baggrund af formodninger og løse antagelser. Jeg er i hvert fald ikke blevet spurgt om, hvad det ene eller andet ville koste.

Papiravisen i version 1.0
Nu skal læserne ikke tro, at jeg er en papirstormer, der ikke kan se fordele ved et papirmedie. Jeg har været med til at lave Kræmmerhuset og CBS OBSERVER i 15 år, og jeg læser skam selv papiraviser og magasiner, som jeg abonnerer på. Det er især læsesituationen, jeg godt kan lide – blandt andet kan man ligge ned og læse papirmedier. Men bortfaldet af ledelsespuljebevillingen betyder, at man ressourcemæssigt også er nødt til at skrue tiden tilbage til 2007 for papiravisens vedkommende samtidig med at webben lukkes. Dette betyder, at vi nu er nødt til at lave avisen med meget færre ressourcer end den avis, som folk har vænnet sig til de seneste halvandet år. Måske skal vi også til at kalde den Kræmmerhuset igen?

Vi vil naturligvis gøre vores for at udvikle papirmediet, men læserne får ikke en bedre avis ved, at vi lukker webben, men de ville få en bedre web, hvis vi lukkede papiret.

I en tid, der bringer mange forandringer til alle på CBS og hvor vi alle skal være visionære, forekommer det mig sært, at vi nu ikke længere skal have et medie, hvor man kan debattere forandringerne i web 2.0, og hvor vi løbende kan fortælle om de ændringer, der kommer, hvad enten der er tale om flytninger eller organisationsændringer. I en tid, hvor kommunikationen digitaliseres mere og mere på CBS, bliver OBSERVER analog.

Sådan set lidt fra siden virker det som om, at webavisen er blevet gidsel i en strid mellem direktion på den ene side og bladbestyrelse på den anden. Dette er ikke frugtbart, og det går ud over de læsere, der sætter pris på daglige nyheder og mulighed for web 2.0. Det er svært at se det visionære i at lukke en webavis i fremgang.

Det må være en ommer. Jeg appellerer til alle fornuftsvæsener på CBS om, at de arbejder for at cbsobserver.dk skal overleve.
 

Kommentarer

Kære Jørn

Tak for en meget præsis beskrivelse af problemet.

Der mangler seriøst noget fakta om hvor mange der læser avisen, når der på så kort tid er kommet så mange faste brugere af webavisen. Det kommer faktisk lidt bag på mig at det er så mange.

 

Hvad synes du?

Jeg er helt enig - denne beslutning om at lukke efter halvandet år, er som at gå et skridt frem, og hoppe to tilbage.

Hvad synes du?

Jeg må også erklære mig enig med Jørn. Jeg har selv været studerende på CBS og er nu fastansat TAP'er, og har derfor fået Kræmmerhuset som det hed dengang ind af døren.

Jeg må indrømme, at det var sjældent, at den blev pakket ud af plasticen, med mindre der var en helt utroligt fængende historie i det "vindue" man kunne se gennem plasticen. Selvom jeg fik den ind af døren, vidste jeg faktisk heller ikke hvor ofte den udkom.

Siden Observeren er kommet på nettet har jeg fået det ugentlige nyhedsbrev, og jeg tjekker altid overskrifterne - også når de ligger på CBSShare med links. Jeg mener, at jeg er inde på sitet flere gange om ugen, og jeg har også stemt for at den online version skulle beholdes.

Jeg har selvfølgelig ikke set resultatet af den afstemning der var her på sitet, så det er svært at spore hvor interessen ligger på resten af CBS, men jeg synes i den grad, at det er synd, at noget der er blevet brugt så lang tid på at udvikle og gøre bedre, skal skylles ud, som du også skriver Jørn.

Hvad synes du?

Jeg kan med min bedste fantasi ikke begribe, hvilke fornuftsvæsener der finder det vigtigst at sikre fremtiden for et halvdødt journalistisk format, der ikke appellere til nutidens og slet ikke fremtidens studerende (jeg vil tro at en Gallup ville afsløre at flertallet af de såkaldte abonnenter ikke læser meget mere hvis overhovedet andet end plasticomslagets reflektioner). Hvor er de ubekendte i ligningen? Bladstøtte, momsfritagelse, portopenge, annoncekroner? Bortfalder en central indtægtskilde, hvis papiret lukker? Debatten gør i hvert fald, og muligheden for at sikre miljømæssig (papir etc.) og jounalistisk bæredygtighed gør også. Mvh Jacob Bro // studerende og jounalist på en papiravis der som de fleste konkurrenter bygger sin fremtid på digitale platforme. PS. Kunne man ikke lave en pseudo Gallup på nettet evt. også en underskriftsindsamling online. Alle CBS studerende er vel nærmest på Facebook og har et fælles netværk.

Hvad synes du?

Jeg er absolut også enig. Jeg var meget forundret og ærgelig over at beslutningen er at lukke observer.dk og fortsætte med papirudgaven. Jeg har været ekstremt glad for observer.dk og har været abonnent på webavisen i lang tid. Det er en rigtig god måde at holde sig opdateret på ift. hvad der sker på CBS. Jeg er rigtig ked af at observer.dk lukker og forstår absolut ikke beslutningen. Jeg vil mene at der er mere fremtid i en webavis end i en papirudgave. Desuden er alt det papir heller ikke godt for miljøet.

Jeg har til trods for at jeg har været ansat på CBS i halvandet år aldrig modtaget observer i min postkasse - og læser derfor sjældent papirudgaven medmindre den ligger på kontoret. Papirudgaven er fin og også hyggelig nok at læse, men jeg synes det er en helt forkert satsning i år 2010 at lukke en webavis som der er brugt meget tid og mange penge på.

Hvad synes du?

Jeg er enig med Jørn. 

Papiravisens indhold er mere for ansatte og andre med professionel interesse i CBS, end det er for den almindelige studerende. Med webudgaven har man alle tiders chance for at fange de mange af mine medstuderende, som ikke aner, at de får en avis fra deres universitet ind ad døren en gang om måneden.

Men manglende ressourcer har ofte været brugt som afvisning, når nogen foreslår fundamentale ændringer eller indslag i forhold til CBSobserver. Jeg tror snarere, at der er tale om manglende omstillingsparathed. Hvor der er en vilje, er der som bekendt en vej.

 

Hvad synes du?