Diversity Day er (stadig) det hele værd

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Thomas Flensted-Jensen - 24. marts 2015 - 10:130 kommentarer
Med sang og dans skal fordomme fordrives og ligesom sidste år, bød Diversity Day på en flashmob. Den varede kun 30 sekunder, men mere skulle der ikke til for at fylde bibliotekspladsen med begejstrede tilskuere. Klik for flere billeder.

CBS Diversity Day handlede i år om, hvorvidt mangfoldighed nu også kan betale sig. SPOILER ALERT: Det kan det! Det var konklusionen på paneldebatten om emnet, og også det indtryk man fik af de mange forskellige skæbner i menneskebiblioteket.

…Men kan det betale sig?

Der er slet ingen tvivl om, at diversitet kan betale sig. I hvert fald ikke hvis man spørger Gunvor Granerud, projektlederen på Diversity Day, der foldede sig ud i al sin mangfoldighed på Solbjerg Plads sidste torsdag.

- Tager man eksempelvis de otte frivillige, som har hjulpet med at planlægge Diversity Day i år, så kommer de fra otte forskellige bacheloruddannelser og fra fire forskellige lande, fortæller Gunvor Granerud og fortsætter:

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en stor del af dagens succes er frugten af det arbejde, vi har lavet sammen.

Alligevel var det præcis dét spørgsmål – om diversitet nu også kan betale sig, som årets Diversity Day forsøgte at nærme sig et svar på.

Diversitet for diversitetens skyld

Til paneldebatten med CBS’ Equal Opportunities Officer Lynn Roseberry som ordstyrer, var de fire debattører sådan set heller ikke i tvivl om, at diversitet er en god investering for virksomheder.

Men Sara Louise Muhr, der er lektor ved Institut for Organisation, som også sad med i panelet, satte på et tidspunkt spørgsmålstegn ved et udbyttefokus på mangfoldighed.

Hun brugte en stor del af sin taletid på at ’slå på tromme for’, at der sættes en stopper for argumentet om, at eksempelvis kvinder kan tilbyde erhvervslivet noget helt unik ene og alene fordi, de er kvinder, og dermed skulle kunne have adgang til helt særlige feminine kvaliteter.

For, som Sara Louise Muhr argumenterede, gentager man dét argument, er man samtidig medskyldig i at øge afstanden kønnene imellem ved, i det konkrete tilfælde, at stigmatisere kvinder som en gruppe, der har adgang til helt særlige ”kvindelige” kvaliteter, der kan udnyttes til økonomisk gevinst.

Man får, med andre ord, ikke øje på de kønnede forventninger, der kan være til ledelse generelt og den enkelte medarbejder i særdeleshed, hvilket Sara Louise Muhr efterfølgende illustrerede med et eksempel om en transkønnet kvinde, som har oplevet et skift i sine kollegers attitude efter hun skiftede køn.

Lån en menneskeskæbne

Et af formålene med årets Diversity Day var dog også at vise, at diversitet handler om andet og meget mere end bare køn og ligestilling.

På menneskebiblioteket kunne man opleve, hvor bredt diversiteten egentlig favner. Her kunne man møde levende ”bøger” i form mennesker, som på grund af livsstil, etnicitet, handikap, seksualitet eller social status ofte bliver diskrimineret som følge af folks fordomme.

Den ordblinde og voldtægtsofferet var begge ’lånt ud’, men titlen ”den langtidsledige” var lige blevet returneret og således klar til at fortælle sin historie til en ny låner. Og det viste sig faktisk, at den arbejdsløse ikke var spor doven, som nogen måske kunne gå rundt og tro.

Han er faktisk heller ikke arbejdsløs, for som han siger, ligger der meget arbejde i at være ledig. Jens Andersen, som den ledige cand.mag. hedder, håber på, at hans deltagelse i CBS Diversity Day kan være med til at skabe større accept af, at folk træffer forskellig valg og har forskellige vilkår i livet.

Kæmpe succes og fortsat et fokusområde

At dømme ud fra antal deltagere til eventen på Facebook, overgik Diversity Day sig selv i forhold til sidste år. 338 havde tilmeldt sig, hvilket er over dobbelt så mange sammenlignet med sidste års tilmeldte.

- Mine forventninger til Diversity Day i år var, at det skulle blive endnu større, mere festligt og med dobbelt så mange deltagende, siger Gunvor Granerud og konkluderer:

- Uden at have kigget evalueringsskemaerne igennem, som vi samlede ind på dagen, ser det ud til, at vi har opnået de mål.

Om Diversity Day fortsætter til næste år, ved hun dog ikke med sikkerhed endnu, da Lynn Roseberry har valgt at gå af som Equal Opportunities Officer. Alligevel forsikrer hun, at der arbejdes på en løsning, og lige så sikker Grunvor Granerud er på, at diversitet kan betale sig, lige så sikker er hun på, at der fortsat er behov for fokus på mangfoldighed og inklusion på CBS.