Drømmene om et studenterhus bliver konkrete

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Jørn Albertus - 26. januar 2015 - 16:540 kommentarer
Det vides ikke, hvad detentionen i kælderen af politistationen skal bruges til. På billedet ses tre fra styregruppen. Fra venstre Andreas Gjedde, Christian Refshauge og Students nyvalgte bestyrelsesformand, Jens Bonde. Anne Marie Larsen er på udveksling.

En gruppe studerende har i de seneste år arbejdet hårdt for det. Villum Fonden har nu givet 19,5 millioner til det visionære projekt og CBS har købt Politigården. CBS Student og Innovation House er godt på vej.

CBS køber nabo-politigård til de studerende

Til årets nytårskur løftede rektor Per Holten-Andersen sløret for CBS’ køb af politigården ved Solbjerg Plads.

Han fortalte, at det er CBS Students, der skal stå for renoveringen af bygningen, der skal huse CBS’ernes helt eget studenter- og innovationshus.

Hvis det er helt nyt for dig, er det kun forståeligt. For de aktive  bag studenterhuset har holdt tæt med visioner og planer af frygt for at komme til at love for meget.

Gammel drøm har fået nye vinger

Drømmen om et hus, de studerende kan kalde deres, kan spores helt tilbage til 2006, og den har også på et tidspunkt været sat på standby

Med første fondsbevilling fra Villum Fonden på 19,5 mio. kr. ud af i alt 53 mio., der skal til for at ombygge og renovere huset, begynder drømmen så småt at ligne virkelighed.

Arbejdet er ikke slut. Der skal rejses yderligere 33,5 millioner før man er i (studenter)hus med projektet.

Villum Fonden har stillet som krav for sin bevilling, at CBS Students finder de øvrige 33,5 mio., og at der ikke ændres radikalt i den fremlagte vision og mission.

Men med så stor en fondsbevilling på plads, har styregruppen slået fast, at den kan få andre uden for CBS til at tro på dens visioner.

Det lover godt.

Styregruppen spiller ud

Andreas Gjedde, Anne Marie Larsen og Christian Refshauge udgør styregruppen i projekt studenterhus. De har alle siddet eller sidder i CBS’ bestyrelse og har lagt et kæmpe arbejde i at formulere visionerne for studenterhuset og rejse penge til det ved at ansøge om penge til det hos forskellige fonde.

Nu er styregruppen så sikker på, at det bliver til noget, at den åbner dørene til studenterhuset over for CBS OBSERVER , der har været med på en rundvisning for at høre om ambitionerne og de mange muligheder med de mere end 3.000 kvadratmeter plads i den gamle politistation.

Skriv til info@studenthouse.dk, hvis du har forslag til styregruppen.

Stort behov for studenterhus

Andreas Kristian Gjede læser cand.merc.(psyk.) og repræsenterer fra februar de studerende i CBS’ bestyrelse.

Under valgkampen til CBS’ bestyrelse i forrige måned, hvor Andreas vandt, fik han bekræftet et behov for et studenterhus hos sine medstuderende.

- Pladsen til at fordybe sig på campus er minimal. Vi er snart 23.000 studerende, men der er ikke noget sted, der er de studerendes eget og hvor vi selv bestemmer, hvad der skal til socialt og fagligt, forklarer det nyvalgte bestyrelsesmedlem og uddyber:

- Vi får jo også hele tiden nye studenterorganisationer, hvor de studerende gerne vil være aktive og engagere sig. Så der er masser af ideer og aktiviteter, men ikke noget sted at være.

Frederiksbergs borgmester støttede fra begyndelsen

Med en stødt stigende studenterbestand er der ikke noget, der tyder på, at behovet for et studenterhus bliver mindre de næste mange år. Så da politigården blev sat til salg for præcis to år siden, var folkene i styregruppen ikke længe om at gribe chancen.

- På daværende tidspunkt havde vi ellers øjnene stift rettet mod nabokirken, som dengang stod til at blive nedlagt. Men vi fik en mundtlig aftale om politistationen med borgmester i Frederiksberg Kommune Jørgen Glenthøj, der var med på vores idé fra start af, fortæller Christian Refshauge, som blev færdig som cand.merc.(it.) forrige sommer.

Christian fortæller, at planen oprindeligt var at drive studenterhusprojektet helt uafhængigt af CBS ved at oprette en fond.

- Det var bare ikke økonomisk muligt, for så skulle Students selv skrabe samtlige 83 mio. kr. sammen til både køb og renovering af politigården, og det var der ikke tid til, for statens ejendomsselskab [Freja, red.], der i mellemtiden havde overtaget bygningen, ville sælge nu. Derfor slog CBS til, siger Christian Refshauge.

Projektet kan komme i mål til sommer

Om det lykkes styregruppen at komme i mål., får vi snart vished om, mener Christian Refshauge. Der er flere ansøgninger ude, og han håber på, at yderligere to store fonde byder sig til. Styregruppen venter med spænding svar i løbet af foråret.

- Det er klart, at har vi ikke pengene inden for et år, så kan CBS nok godt finde på andet at bruge bygningen til. De ansatte oplever jo også pladsmangel. Men vi har endnu ikke snakket med nogen, som ikke har været interesseret i ideen om et Student Innovation House, siger Christian Refshauge og fortsætter:

- Projektet handler jo også om at integrere de internationale studerende bedre. Flere analyser peger på, at de udenlandske studerende generelt ikke får danske venner. Derfor ender de med at holde sig for sig selv. Det betyder jo ultimativt, at de tager hjem igen i stedet for at blive her. Og det er en skam.

Fleksible rum med Lego og hængekøjer 

Der har været både ingeniører og arkitekter på opgaven med at vurdere, om politigården egner sig til formålet.

Det gør den i høj grad.

Bygningens mange muligheder foldes blandt andet ud i fondsansøgningsmaterialet fra maj måned 2014.

- Det er jo med ét blevet CBS’ ældste bygning, så udfordringen bliver at bevare de historiske rammer samtidig med, at vi tænker nyt og bryder med rammerne, funderer Christian Refshauge, der understreger, at huset ikke kun er for sociale aktiviteter:

- Vi kan godt sige så meget, at projektet på ingen måde kan sammenlignes med eksempelvis KUs studenterhus. De studenterhuse, vi allerede har i Danmark, er sociale klubber. Og det er fint. Vi vil bare også gerne lave noget fagligt.

 Andreas Gjede tager entusiastisk over:

- Vi har blandt andet leget med tanken om fleksible rum, som vi løbende ændrer ved. Skæve rum til de kreative sjæle inspireret af Google. siger han og fortsætter:

- Husets indretning og aktivitet skal omfavne alle studerende og understøtte, udvikle og skubbe til de studerende. Studenterhuset skal invitere samfundet ind i de studerendes hverdag..Måske skal vi have et rum lavet kun med Lego-klodser. Måske en minibørs og et nyhedsrum, så de studerende kan holde sig opdateret. Er ens behov i den modsatte ende af skalaen, så skal der selvfølgelig være et rum med hængekøjer, hvor man kan tage sig en powernap.

Krav om medfinansiering

Christian og Andreas understreger, at der ikke er noget, der ligger fast, før alle fondsmidlerne er hentet hjem – og så alligevel.

Den engelske arbejdstitel ”CBS Student and Innovation House” er et bevidst valg. Students ønsker,  at gøre huset til et internationalt forbillede, som folk kommer rejsende for at opleve; både i forhold til det arkitektoniske men også måden, det bruges på, som selvfølgelig skal leve op til de allerhøjeste grønne standarder.

Plads til fordybelse, men også til forstyrrelse

Det ligger således i kortene at CBS’ernes eget studenterhus – hvis det bliver en realitet, bliver et udfordrende værksted med plads til både fordybelse og forstyrrelse, og som skal være med til at forme fremtidens iværksættere og ledere og dermed også være med til at skabe vækst.

- Vigtigst af alt skal der være plads til alle. Der skal være lys og gennemsigtighed, for der ikke noget værre end at se andre være aktive med et eller andet spændende og ikke vide, hvordan man selv bliver en del af det, fortæller Christian Refshauge, mens han viser en tegning af et glastag over gårdarealet, der på den måde kan komme til at fungere som et slags studentertorv.

- De fleste studerende ved jo godt, at der sker en hel masse på CBS, men de ved måske ikke hvor, aktiviteterne finder sted henne. Så udbuddet er der, efterspørgslen er der, men hvordan får vi folk til at mødes? Det gør vi da med en markedsplads for sociale og faglige arrangementer, supplerer Andreas Gjede.

Christian Refshauge forestiller sig, at tagetagen blandt andet indrettes med konferencelokaler, der kan rumme CBS’ mange alumner.

- Vi vil gerne skabe en alumnifølelse, og studenterhuset skal være et naturligt sted at komme tilbage til. Et symbol på, at man har været og stadig er en del af CBS. Det kunne også være stedet, hvor man fik overrakt sit diplom, forklarer han henvisende til den fredede plads med et lille springvand mellem kirken og retsbygningen.

Styregruppen VIL i mål

Om fremtidsudsigterne siger Christian Refshauge:

- Vi er ikke i mål endnu, men vi er nået langt, og vi har aldrig været tættere på. Det har været svært at sidde i bestyrelsen og opleve, hvordan CBS bliver presset økonomisk. Det er egentlig også grunden til, at vi som studerende tog opgaven at gøre drømmen om studenterhuset til virkelighed på os.

Og hvis I ikke kan skaffe de resterende 33,5 mio. kr. til projektet?

- Så har vi gjort hvad vi kunne. Der er behov for de rammer, som vi her skitserer. Når CBS ikke har kapitalen, og vi ikke kan rejse pengene, så må vi gå i tænkeboks igen., siger Christian Refshauge og konkluderer:

- Drømmen er inden for rækkevidde. Når først vi har pengene til at starte projektet, regner vi med to år til renovering og indretning. Men noget kan jo nok tages i brug før andet.