Du kan få 30 ECTS for dit praktikophold

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: © Bialasiewicz | Dreamstime.com - 1. september 2015 - 11:393 kommentarer
Det er ikke en hemmelighed, at man kan få dispensation til at indhente 30 ECTS for sit praktikforløb, men det er heller ikke noget, man råber højt om på CBS.

Det kan lade sig gøre, hvis du søger dispensation, men den er svær at få. På nogen CBS-uddannelser har studienævnene valgt at meritere praktik med 30 ECTS.

Faktisk lægger CBS op til, at man som udgangspunkt kun får 7,5 eller maksimalt 15 ECTS for et praktikforløb på fuldtid, uanset om det varer 3, 4, 5 eller 6 måneder. Men faktisk kan du få helt op til 30 ECTS for dine bestræbelser.

Hvis du vil dét, så skal du dog – i de fleste tilfælde – søge om dispensation i dit studienævn. Med mindre, du fx læser Public Management and Social Development, hvor du automatisk får meritoverført 30 ECTS for godkendt praktik.

Mange studerende jonglerer med valgfag og ISUP

Efterårssemesteret på CBS byder for mange studerende på praktik – eller projektorienteret forløb, som det egentlig hedder.

Det udløser sædvanligvis 7,5 eller 15 ECTS, og tæller derved for et halvt semesters arbejdsbyrde.

Der er derfor mange studerende, som må svede på sommerskole eller læse valgfag ved siden af praktikken for at indhente de resterende 15 ECTS.

- Det er ikke et lovkrav, at der skal være plads til praktik på uddannelserne, men det er blevet et CBS-princip, ligesom at vi også gerne vil give alle studerende mulighed for at komme på udveksling, forklarer chefkonsulent i uddannelsesdekanatet Wilbert van der Meer.

Fuld merit for praktik er svært at forsvare akademisk

Når CBS i udgangspunktet ikke honorerer praktikophold med mere end 15 ECTS, skyldes det ifølge Wilbert van der Meer, at praktik ikke er erhvervserfaring som sådan, men i grunden blot erstatter 1 eller 2 valgfag.

- Vi skal fra CBS’ side sikre os, at når man dimitterer, så har man 5 års akademisk uddannelse, fortæller chefkonsulenten og uddyber:

- Ligesom ethvert andet fag, skal et praktikforløb have læringsmål og bedømmes. Det er helt uproblematisk, hvis vi snakker 7,5 eller 15 ECTS, men når vi er oppe på ECTS for et helt semester, skal vi sikre os, at den studerende også tilegner sig en teoretisk udvikling.

Skal have analytisk videnskabeligt indhold

CBS gør derfor med chefkonsulentens egne ord ”ikke ret meget” for at informere studerende om muligheden for at opnå 30 ECTS for praktik. For det er syvende og sidst op til studienævnene at afgøre.

Til gengæld vil Wilbert van der Meer rigtig gerne reklamere for ophold på maksimalt 15 ECTS, for som han argumenterer:

- Min holdning er, at praktikken skal have både analytisk og videnskabeligt indhold. Det kan være svært at få. Det stiller i hvert fald store krav til praktikstedet, fordi noget af det, du skal lære, også er det ikke-analytiske såsom arbejdsrutiner, kollegialt samvær, hierarki osv.

Det kan være vanskeligt at omsætte i en analytisk rapport, fastlår Wilbert van der Meer.

Forskellige vilkår på forskellige studier

Når studerende på en af CBS’ kandidatuddannelser ved Sino-Danish Center i Beijing så alligevel får 30 ECTS for deres obligatoriske praktikforløb – endda uden at skulle søge om dispensation, er det fordi, det er op til studienævnene at beslutte, hvad de studerende kan tage i stedet for valgfag.

- Med uddannelserne i Beijing giver det jo god mening med praktik svarende til et helt semester, fordi de studerende får lov at komme ud i en dansk virksomhed i Kina, som jo er noget helt andet end at være i virksomhederne herhjemme, siger Wilbert van der Meer.

- På studierne i Beijing er der virkelig tænkt over, hvordan man sikrer læringen ved fx både at give en dansk og en kinesisk vejleder til praktikprojektet. Og så lærer de studerende bare noget, som vi ikke kan lære dem, tilføjer han.

Studienævn dispenserer kun i særtilfælde

Selvom andre studerende altså kan spørge deres studienævn om lov til at få 30 ECTS for praktik, erkender Wilbert van der Meer, at mange af studienævnene er yderst restriktive og derfor typisk i stedet opfordrer til at tage to fag på ISUP.

Ifølge et internt notat til studieledelsen på bachelor- og kandidatuddannelserne skrevet af uddannelsesdekan Jan Molin, fremgår det imidlertid, at ”internships på 30 ECTS forudsætter en særlig godkendelse på dekanniveau”.

Studiechef Rie Snekkerup oplyser i tråd hermed, at studienævnene kun i særtilfælde tildeler 30 ECTS for praktik, fordi det jo svarer til en kandidatafhandling – både i arbejdsbyrde og omfang.

30 ECTS for praktik kan gøre forskel i fremdriftstider

Uanset hvor nemt eller hvor svært det er at få godkendt et internship på 30 ECTS, så har CBS OBSERVER snakket med flere studerende, der som minimum bare gerne ville have kendt til muligheden.

Ikke mindst fordi fremdriftsreformen gør det sværere at få praktikken til at passe ind med studierne, fordi deadline for at aflevere specialekontrakt allerede ligger den 15. december med en afleveringsfrist for selve afhandlingen den 17. maj.

Modsat tidligere er der ikke mulighed for, at den studerende udskyder specialet eller nogle fag, da en af konsekvenserne ved fremdriften er, at den studerende skal være tilmeldt 60 ECTS per studieår.

Læs også Fremdriftsreformen æder af din specialetid.

CBS går solo

En praktisk løsning på udfordringen kunne altså være, som foreslået af Danske Studerendes Fællesråd (DSF), at give fuld merit for et helt semesters praktik - ligesom på CBS’ uddannelse i Public Management and Social Development, og ligesom man i øvrigt gør det på andre universiteter.

Men selvom CBS som business school er varm fortaler for praktik, så møder DSFs løsning ikke opbakning hos Wilbert van der Meer.

Han vil hellere fortsætte med de nuværende rammevilkår på 15 ECTS, så praktikken hverken kommer til at fylde for meget eller for lidt.

Med studiefremdriftsreformen kan det komme til at betyde, at en studerende i et praktikforløb, der varer et helt semester, men kun giver 15 ECTS, vil dumpe de resterende 15 ECTS for semesteret og dermed blive forsinket i studierne, hvilket udløser bøder til CBS fra staten.

Bøderne er Wilbert van der Meer til gengæld villig til at tage imod.

Info 

Historien kort fortalt

Et projektorienteret forløb - et praktikforløb - varer gerne mellem 3 og 6 måneder og udløser typisk på CBS enten 7,5 eller 15 ECTS. Et semester svarer til 30 ECTS.

Da man med fremdriftsreformen skal være tilmeldt 60 ECTS per studieår (30 ECTS per semester) må de studerende hente de resterende 15 ECTS ved at læse valgfag, mens de er i fuldtidspraktik eller ved at tage sommerskolefag inden.

Tidligere kunne de studerende vælge at udskyde de resterende 15 ECTS, hvilket de typisk gjorde ved at rykke afleveringsfristen for specialet.

Men deadline for afhandlingen er, grundet fremdriften, allerede fastsat til den 17. maj, og studerende kan ikke som tidligere framelde sig eksamen.

Det betyder, at den studerende automatisk vil dumpe eksaminer i et eller andet omfang, og det har fået de studerendes interesseorganisation, DSF, til at kræve 30 ECTS for fuldtidspraktik af et semesters varighed.

Stikord 

Kommentarer

Det er også muligt på Cand.merc.it at få 30 etcs for praktik.

Hvad synes du?

Hej, læser selv på cand.merc.it og vil gerne i praktik. Kan du fortælle mig om processen for at få praktik godkendt til 30 ects? :-)
Facebook: Sabrina Escalante Holm

Hvad synes du?

Kære Sabrina, der er ikke noget i vejen for, at du spørger her, men forvent ikke svar. Jeg vil råde dig til at spørge din studievejler eller i Hubben.

De bedste hilsner

Jørn, webredaktør

Hvad synes du?