Eksamen aflyst: censor modtog ikke bacheloropgaver

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: © Sergio Fernandez Rojo | Dreamstime.com - 26. juni 2015 - 10:060 kommentarer
Studieadministrationen fik slukket branden og arrangeret nye eksaminer inden for en uge for 8 studerende, der ikke kunne forsvare bacheloropgave, fordi censor ikke havde modtaget den.

Der var ikke meget at fejre for 8 HA(fil.)-studerende, som i mandags ellers stod til at blive bachelorer. Eksamen blev aflyst med kort varsel. Studieadministration har nu fået reddet kastanjerne ud af ilden.

8 studerende på HA(fil.) mødte mandag morgen op til en noget anderledes eksamensoplevelse. Faktisk var der ikke nogen eksamen.

De 8 studerende skulle forsvare deres bacheloropgave, men i stedet for at hilse på censor, fik de en hilsen fra studiesekretariatet om, at samtlige mundtlige eksaminer frem til frokost var aflyst.

Censor havde ikke modtaget de studerendes opgaver, og det var studieadministrationen først blevet gjort opmærksom på pr. mail i weekenden op til eksamen, hvor studieadministrationen er lukket.

Familie stod klar med blomster og champagne

- Det er da lidt antiklimaks. Nu havde jeg heldigvis ikke selv arrangeret den helt store fejring, men ham, som skulle op før mig, stod klar med sin familie, blomster og champagne, fortæller Cecilie Wortmann, der er blandt de berørte studerende.

På døren ind til eksamenslokalet hang en seddel med en håndskreven note om, at eksamen var aflyst frem til frokost. Og i løbet af formiddagen blev de studerende også kontaktet via mail fra studieadministrationen om muligheden for at sætte et nyt tidspunkt for forsvaret.

Ifølge studieadministrationen forløb eksaminerne efter frokost som planlagt med samme censor. Han brugte nemlig hele formiddagen – hvor han jo burde have eksamineret – på at læse projekterne til eftermiddagens eksaminer.

Censor reagerede ikke i tide

Rene Kramhøft Jakobsen, der er områdeleder i studieadministrationen, beklager situationen over for de ramte studerende og forklarer:

- Da jeg møder ind om morgenen, sidder pågældende censor og fortæller, at han ikke har modtaget opgaverne, og at han i øvrigt heller ikke ved, hvor han skal være henne.

- Vi har, som tingene ser ud nu, tilsyneladende fået den forkerte adresse på censoren, som bor i Paris. Grundet tidligere erfaringer bad vi ham faktisk om at holde nøje øje med, om opgaverne nu også kom frem, uddyber Rene Kramhøft Jakobsen, der dog til sin store ærgrelse kan konstatere, at censoren ikke reagerede i tide.

Nye eksamenstider inden sommerferien

Områdelederen oplyser, at CBS i lignende tilfælde kan vælge at hive en intern medbedømmer ind for blot at overvære, at eksamen forløber, som den skal, men tilføjer:

- Det er noget, vi egentlig kun har lovhjemmel til under akut sygdom hos censor. Det er også et spørgsmål om de studerendes retssikkerhed. Vi har snakket med Legal og med censorformandskabet og kom frem til, at de studerende får en bedre og mere fair bedømmelse, hvis både eksaminator og censor har læst opgaverne. Endelig så skal der den enkelte studerende stadig i løbet af sin studietid udprøves med min. en tredjedel ECTS med ekstern censor, hvilket ikke ville kunne overholdes, hvis vi havde fundet en intern medbedømmer.

CBS må ifølge bekendtgørelsen ikke eksaminere i juli måned. Studieadministrationen har derfor arbejdet på højtryk for finde nye eksamenstider til de pågældende studerende.

Godt nyt og måske blomster

Til alt held er alt nu på plads, så de 8 HA(fil.)-studerende har været eller kommer til eksamen inden 1. juli. Rene Kramhøft oplyser, at han har indstillet til studielederen for HA(fil.), at de studerende, som et plaster på såret oven på de pludselige udskydelser af deres eksamen får tilsendt hver en buket blomster.

Det vides ikke om CBS vil gøre noget over for censor, der først meget sent og udenfor kontortid gjorde opmærksom på, at han ikke havde modtaget opgaverne, han var blevet adviseret om var på vej. Censorformandsskabet er orienteret om den pågældende sag.

CBS kan indstille til, at en censor ikke benyttes igen, men i sidste ende er det Censorformandsskabets kompetence at sanktionere.