Eksamenstilsynsfolk til eksamen i at tilse eksamen

Skrevet af Jannick Friis Christensen - 10. december 2014 - 9:090 kommentarer
Eksamenstilsynet er kommet på skolebænken.

Eksamenstilsynet er til for at hjælpe dig… ja dig!  CBS har endda skærpet kravene for CBS’ tilsynsførende, som ikke bare testes i menneskelige færdigheder, men også skal kunne gebærde sig indenfor IT og  eksamenstermer på engelsk.

Meget andet og mere end gamle ’nisser’

Mange CBS-studerende har nok det – lidt karikerede – indtryk af en eksamensvagt... at det som oftest er en lidt halvgammel pensionist, der med klikkende strikketøj langsomt døser hen over siden med krydsord i dagens morgenavis.

Det er dog langt fra det billede, der tegner sig, da CBS OBSERVER’s to udsendte en kold men solrig tirsdag formiddag i november måned blev inviteret til at agere fluer på væggen til en eksamen i momsret i CBS’ eksamenshal med udsigt ud over Amager Strandpark.

Virkeligheden viste sig tværtimod at være den, at det godt 115 mand store tilsynskorps gennem de seneste år er blevet opkvalificeret og professionaliseret i en sådan grad, at man måske ligefrem kan tale om, at de er mere ferme til elektroniske eksaminer end de studerende selv.

Hjælper studerende med basale IT problemer

En støt stigende studenterpopulation og den stadig større brug af e-eksaminer kræver nemlig ikke blot flere tilsynsførende, men også bedre kvalificerede – det stiller nemlig krav til deres kunnen, her især deres IT-kundskaber.

Derfor har CBS’ Tilsynsadministration, som netop har ansat 27 nye eksamenstilsynsvagter, stykket et introforløb sammen, hvor alle  tilsynsvagter får lov til selv at gå til eksamen – i at gå til eksamen!

Dels for at de tilsynsførende selv kunne opleve eksamenspresset og dermed bedre relatere til de studerende i eksamenssituationen, og dels for bedre at kunne hjælpe de studerende – eksempelvis med hvordan man konverterer en Word-fil til PDF.

Og jo, det er der faktisk adskillige studerende som panikker over i 11. time op til afleveringsfristen.

De tilsynsførende bliver udprøvet i ikke bare ét men to moduler i henholdsvis de generelle regler for afholdelse af eksaminer på CBS og IT-baserede prøver, hvor de lærer alt fra de studerendes rettigheder til, hvilke ikoner der må være åbne på computerne.

Er til for at give gode eksamensoplevelser

Fra et par garvede tilsynsvagter med henholdsvis 4½ og 8 år i bagagen er man glade for ansvaret og for, at CBS stiller krav og har forventninger til dem.

Det er ikke lønnen på de knap 110 kr. i timen, der bærer arbejdet, men rettere lysten til at give de studerende en god oplevelse til eksamen – hvilket de 2 eksamensvagter selv betegner som værende tilsynets ypperste opgave.

For at kunne gøre det, må de af og til løbe stærkt, noget som den ene eksamensvagts skridttæller kunne bevidne: sammenlagt 5 km. blev der gået i løbet af den 4-timer lange skriftlige stedprøve.

Og de fanger dig, hvis du snyder

Selv om det måske ikke føles sådan for den, der måtte blive taget på fersk gerning i at snyde, sker det i princippet også med den studerendes eget bedste for øje.

En eksamensvagt, som vi talte med, husker tilbage til en eksamen, hvor en studerende anmeldte en medstuderende for at snyde.

Hvorfor nu det?, undrede vagten sig på daværende tidspunkt. Fordi, forklarede anmelderen, det er unfair, hvis vi en dag søger samme job, og vedkommende, som har snydt, måske af den grund har fået en højere karakter og derfor løber med jobbet.

Et andet eksempel på studerendes opfindsomhed i forhold til snyd, som en af de tilsynsførende levende kunne erindre, omhandler en studerende, som til en stedprøve uden hjælpemidler skulle på toilettet – men altså ikke umiddelbart fordi naturen kaldte.

Ud af den ene støvlet kunne den tilsynsførende nemlig ane nogle sammenrullede noter med diverse høflighedsfraser til engelsk handelskorrespondance – dét som den studerende var til eksamen i.

Eksamensrapport til for at sikre de studerende

Det hjælper de 99 procent af de studerende, som gennemfører eksamen på ærlig og redelig vis, at den ene procent, som på den ene eller anden måde forsøger at snyde, bliver fanget og – i yderste konsekvens – bortvist.

Det bliver de to eksamensvagter i hvert fald enige om, mens de viser os deres kaffestue på første sal i eksamenshallen. Det er herfra, de i samarbejde med den IT-ansvarlige efter endt eksamen noterer i eksamensrapporten – endnu et nyt og forbedret initiativ fra Tilsynsadministrationen og Legal.

I eksamensrapporten kan og skal de tilsynsførende skriftligt indberette hvis der er foregået noget utilsigtet – for eksempel generelle støjgener, som det har været tilfældet i en kortere periode grundet op til flere byggeprojekter i nærområdet.

Tilsynet sætter pris på den ekstra indsats

Fra de tilsynsførende lyder det, at de har været meget glade for de indskærpede krav til dem, og at de sætter pris på selv at være bedre klædt på i forhold til at kunne sætte sig i de studerendes sted, når de er til eksamen.

Dog har de et par gode råd, som de gerne giver videre efter deres mange år på bagen som eksamensvagter, så du kan hjælpe dem, med at hjælpe dig.

Rådene finder du i nedenstående fakta boks.

Info 

3 meget gode råd, når du skal til elektronisk eksamen

Læs nu kursets specifikke regler inden eksamen. På den måde er du bedre rustet til at vide, hvad du må (og ikke må) og hvorfor, hvilket kan spare dig en masse unødig spekulation og stress inden eksamen starter.

Sørg for at medbringe gyldigt billede-ID. Du kommer simpelthen ikke ind til eksamen, hvis du ikke har studiekort eller anden officiel ID (kørekort eller pas), og hvor er det en ærgerlig ting at blive sendt hjem for.
 
KOM I GOD TID! For som eksamenstilsynet jo siger; Tag højde for, at selv Metroen kan gå ned, eller cyklen kan punktere. Tilsynet møder selv oftest ind lidt over 7, selvom vagten først starter kl. 7.45.