Eksterne lektorer har for få timer til at kunne vejlede

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Jørn Albertus - 26. maj 2014 - 12:051 kommentar
Ekstern lektor Klaus Holmsberg og mange af CBS’ øvrige eksterne undervisere tog hjertens gerne flere vejledninger, men de må højst arbejde 600 timer om året for CBS, og der er strammet op om dispensationerne.

CBS-studerende efterlyser vejledere. De eksterne lektorer er ideelle men kan ikke, fordi de rammer et timeloft. Studieadministrationen er på bar bund og studiechef Rie Snekkerup efterlyser gode ideer til, hvordan CBS kan komme vejlederproblematikken til livs.

Eksterne lektorer løser ikke vejledermangel

I april måned bragte OBSERVER historien om en generel frustration over vejledermangel på CBS. I artiklen blev de studerende af en underviser beskyldt for at famle rundt i blinde i et desperat forsøg på at finde en vejleder til specialet.

Uddannelsesdekanatet anerkendte i artiklen, at der er tale om et reelt problem. Faktum er, at 40 procent af de kandidatstuderende stadig ikke er færdige med specialet et år efter normeret tid.

En populær løsning for mange studerende er at finde en ekstern lektor, som de kender fra undervisningstimerne. De er oftest også kendt for at kunne give en mere praktisk vinkel på specialeopgaven.

Vil hjertens gerne vejlede flere CBS’ere

Det kan ekstern lektor Klaus Holmsberg godt nikke genkendende til. Han plejede at vejlede op til 10 studerende om året, men er nu gået ned til kun 2-3 stykker af den simple årsag, at han rammer timeloftet for, hvor meget han må arbejde på CBS.

- Jeg ville klart gerne tage flere studerende under mine vinger, hvis blot jeg havde timerne. Det fornemmer jeg også klart, at der er andre af mine kolleger, som ville, siger Klaus Holmsberg, som ved siden af sit eksterne lektorat på CBS rådgiver inden for forretningsudvikling, internationalisering og kapitalrejsning for start-up’s.

Grunden til det markante dyk i antallet af studerende, som Klaus Holmsberg vejleder, er, at CBS tidligere gav ham dispensation til at yde op til 780 timer om året. Men som ekstern lektor må man ifølge ansættelseskontrakten med CBS maksimalt arbejde 600 timer om året, og der er blevet strammet op om praksis.

- Jeg må desværre hvert år give afslag til mange kvalificerede studerende, og jeg må også nogle gange informere studerende om, at vejledningsforløbet, hvis jeg skal vejlede, først kan påbegyndes på et senere tidspunkt, forklarer han og konstaterer:

- Dette er ikke en produktiv løsning, men undertiden den eneste.

Der burde dispenseres mere

Klaus Holmsbergs bud på en løsning er, at eksterne vejledere og undervisere igen får bedre mulighed for dispensation til at lægge flere timer – i det mindste i en periode indtil problemet finder en mere langsigtet løsning.

En sådan løsning vurderer Klaus Holmsberg vil kunne løse problemet på den korte bane. Derudover mener han, at de eksisterende vejlederlister skal promoveres i højere grad – de ligger på institutterne allerede – således at matchningen mellem den studerende og vejleder kan forløbe mere effektivt.

Spørger man studiechef Rie Snekkerup, om det er en gangbar vej, erklærer hun som udgangspunkt sig og CBS glade for de eksterne underviseres indsats som vejledere, men de har jo i princippet, påpeger hun, fuldtidsarbejde andetsteds, og...

- CBS skal overholde reglerne i ’Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter’ for, hvor meget en ekstern lektor må arbejde. Kontrakterne overholdes i dag til punkt og prikke, efter at både Rigsrevisionen og tilsynsmyndigheden har haft fokus på dispensationerne, oplyser Rie Snekkerup.

Studieadministrationen efterlyser gode ideer

Rie Snekkerup har godt hørt blandt de studerende på gangene, at det kan være svært at finde en vejleder til kandidatspecielet. og hverken hun eller uddannelsesdekanatet har selv nogle umiddelbare ’quick fixes’ på vejlederproblematikken.

Studiechefen er således meget åben over for ideer til, hvordan CBS kan komme vejledermangel-problemet til livs. Hun opfordrer derfor studerende og ansatte til at kontakte hende med forslag og initiativer, så studieledelserne og institutterne kan finde en overordnet løsning for hele CBS.

Har du en idé til, hvordan hele processen med at søge en specialevejleder kan gøres bedre for alle parter, så kan du kontakte studiechef for studieadministrationen Rie Snekkerup direkte på rsn.stu@cbs.dk.

Kommentarer

Kan man forestille sig en løsning, hvor de eksterne lektorer er 'bi-vejledere', så de kan vejlede ift. specifikke ting i opgaven, hvor de studerende så har en hovedvejleder, der vejleder dem gennem det meste af specialet?
Det kunne måske gøre timetallet mindre pr. speciale for de eksterne lektorer.
Jeg ved ikke om det løser noget, men det var en ide der dukkede op.

Hvad synes du?