Eksterne suppleringskurser med og uden værdi

Skrevet af Marie Spliid Neustrup - Foto: Jørn Albertus - 23. februar 2012 - 13:0120 kommentarer
Førsteårsstuderende Christian Dahl købte hele semesterpakken fra Aspiri - nogle af pengene var godt givet ud.

Hvert år er der virak om de suppleringskurser, som CBS’ studerende bliver tilbudt af forskellige eksterne undervisere fra for eksempel virksomheden Aspiri. En stor del af CBS’ studerende er glade for tilbuddet, mens andre studerende føler sig snydt.

CBS-studerende punger ud for både godt og skidt
I sommeren 2011 startede en masse nye studerende på CBS. En af dem var Christian Dahl, en forventningsfuld HA Almen studerende, der engagerede sig i sit studieliv og glædede sig til at komme i gang. Som hos så mange andre førsteårsstuderende, meldte hans eksamensangst sig dog hurtigt, og han følte sig usikker på, hvad der egentligt blev forventet af ham til eksamenerne. Derfor følte han sig nødsaget til at melde sig til et af Aspiris eksterne suppleringskurser.

- Aspiri kommer ud og lægger brochurer over alt på bordene, og så gik der simpelthen hysteri i den. Det er hårdt at skulle læse op til alle de eksamener, der er på første semester, og man bliver virkelig presset. Alle de andre meldte sig til kurserne, og så følte jeg også, at jeg var nødt til det, fortæller Christian Dahl, der savnede oplysninger fra CBS omkring Aspiris suppleringskurser.

Christian købte hele semesterpakken fra Aspiri, og selv om nogle af kurserne var pengene værd, var der andre, der forvirrede mere end de gavnede. Som ny studerende på CBS manglede han derfor, at der fra CBS blev taget afstand til de eksterne suppleringskurser og tilbudt flere interne suppleringsmuligheder.

Aspiri og de andre udnytter de studerendes usikkerhed
Prodekan for uddannelser, Sven Bislev, er opmærksom på problemet og ekstremt træt af, at Aspiri og andre lignende virksomheder udnytter de studerendes usikkerhed.

- De prøver på alle måder at simulere, at de er en del af CBS og en naturlig del af dét at studere. De uddeler reklamer i vores lokaler, selv om vi de sidste ti år – flere gange, hvert år – har bedt dem om at lade være. Så vi er udsat for et massivt pres fra de her mennesker, der har ét eneste formål – nemlig at tjene penge på de studerendes usikkerhed, forklarer Sven Bislev.

Strukturelle problemer med uddannelserne
Hos CBS Students mener man, at det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og at kurserne kun bliver udbudt, fordi der er en generel efterspørgsel på ekstra undervisning. Derfor er det egentligt ikke de eksterne virksomheder, der er problemet, og en af CBS Students’ to formænd, Philip Hardø, mener i stedet, at kritikken skal rettes indad.

- Der må være nogle strukturelle problemer med vores uddannelser. Måske er der ikke midler nok til, at vi kan få det rette antal interaktionstimer og så videre, og så opstår der et behov for suppleringstimer, som Aspiri så udbyder. Derfor er den kritik, vi har, sådan set rettet på hele uddannelsessektoren generelt og selve finansieringen af vores uddannelser, fortæller Philip Hardø.

Christian Dahl mener også, at der er problemer med strukturen på studiet, eftersom eksamenerne ligger så tæt på hinanden og han tilføjer:

- Målet med studiet må jo være at få de bedste økonomer ud af det, men jeg er ikke blevet en bedre økonom af, at jeg har haft tre eksamener så tæt på hinanden. Det har bare gjort, at jeg skulle læse op til den første eksamen og så glemme alt for at kunne læse videre til den næste og så videre.
Philip Hardø erkender, at der generelt er mange eksamener på CBS, og selv om det er en del af kulturen på CBS, mener han, at det er ærgerligt, hvis vi bliver så resultatorienterede, at vi mister processen.

- Man kan sige, at uddannelse kan være mange ting, men først og fremmest skal det jo være kompetencegivende, påpeger Philip Hardø.

CBS søger at løse problemet med repetitionsportaler
Sven Bislev er enig i, at der skal ske ændringer, før de studerende ikke længere føler et behov for at deltage i de eksterne suppleringskurser.
- Det her er en diskussion, der kommer op hvert år. Vi prøver altid at lære af den og ændre noget. Som det sidste nye er vi begyndt at tilbyde nogle digitale portaler, hvor man kan træne forskellige elementære færdigheder. De findes foreløbigt i tre fag, og der er flere på vej. Vi prøver også at lave eksamensopsamlinger i så mange fag som muligt for at fjerne den utryghed, som de studerende føler, udtaler Sven Bislev.

Man kan læse mere om CBS’ digitale online-repetition portaler på www.cbs.dk.

CBS Students: Lad os få gang i en debat!
Og det er netop dét, CBS-studerende Christian Dahl efterspørger. Han ved godt, at konstruktiv kritik er vejen frem, og foreslog selv flere mentorordninger og rådighed over flere gamle eksamensopgaver. Hans ønske er at skabe en debat, så de nye studerende i fremtiden tænker sig om en ekstra gang, inden de køber et eksternt suppleringskursus. Og her er CBS Students’ Philip Hardø enig:

- Jeg kan sagtens forstå, at nogle studerende føler, at de har brug for eksterne suppleringskurser. Men jeg synes, at det er super ærgerligt, for det er jo symptomatisk for, at vores uddannelser ikke er gode nok. Derfor vil jeg gerne opfordre de studerende til at blande sig i debatten, så vi kan gøre noget konkret for at forbedre os. Hvad synes I om Aspiris kurser? Hvorfor har I taget dem, spørger han opfordrende og lægger op til debat.

Så hvad synes CBS’ studerende? Er der for meget fokus på de enkelte eksamener? Glemmer vi kompetenceudviklingen, fordi vi læser op til én eksamen ad gangen, for herefter at glemme det meste af pensum, så vi kan læse op til næste eksamen? Og hvad kan CBS gøre for, at de studerende ikke længere skal føle det nødvendigt at betale for eksterne suppleringskurser op til eksamen?

Kommentarer

Jeg har på mit HD 1.del forløb anvendt en del af Aspiris suppleringskurser bl.a. i faget Dataanalyse. Den langt overskyggende årsag har, som der også nævnes artiklen, været at jeg var usikker på mit niveau som resultat af undervisningen på CBS. Helt grundlæggende har mine erfaringer været, at der hvor undervisningen på CBS har været decideret dårlig, har jeg haft et meget stort udbytte af suppleringskurserne. Omvendt, hvor det mere har handlet om min egen usikkerhed har udbyttet fra suppleringskurserne været begrænset. Dette er jo ikke overraskende, men for mig illustrerer det vigtigheden af kvaliteten i undervisningen på CBS, som i bedste fald har været yderst svingende.

Jeg har siddet til undervisning og decideret spildt min tid og frustreret forsøgt at forstå, hvad underviseren mente jeg skulle have ud af undervisningen. Der er nogle undervisere på CBS der er fantastiske, men på nogle fag er undervisning så ringe, at man reelt ikke får noget ud af at være tilstede, og det gør, at vi søger hjælp andetsteds. Forbedres undervisningen, vil tilslutningen til suppleringskurserne falde. Drop interne CBS-suppleringskurser og gør noget ved kvaliteten (ikke mængden, KVALITETEN) af den allerede udbudte undervisning!!!!!!

Hvad synes du?

Her er et par ideer til forbedring af undervisning på Ha.almen (2. års studerende).

CBS laver altid spørgeskemaundersøgelser efter et fag, måske kunne disse anvendes bedre, hvis
1) Man først skulle besvare spørgeskemaet når man har været til eksamen og fået eksamenskarakter (så ved man om undervisningen har været god eller dårlig).
2) Hvis der var et spørgsmål, som: "Vil du anbefale CBS at anvende denne forelæser/øvelseslærer igen?"
3) Spørgsmålene varierede lidt mere.
4) Hvis der ikke var et spørgsmål ala "Har din lærer stort indblik i faget?" Jeg vil mene, at vi som studerende, der lige har lært faget at kende, ikke helt kan bedømme det spørgsmål - især når man ikke kender sit niveau (man har ikke fået karakterer endnu) + underviseren ved med 99 % sikkerhed rigtig meget om faget, men har måske svært ved at formidle fagets indhold. Hvis dette er problemet, har læren jo stor indsigt, men er en "dårlig" underviser.

Derudover ville både øvelseslærer og forelæsere måske have godt af se hinanden undervisnings metoder. For eksempel har mange Ha almen været glade for statistikforelæseren Simon Schmidt. Andre statistik forelæsere kunne se hvordan han forelæser og forsøge at gøre det samme til deres forelæsninger.
Jeg mener, at denne praksis allerede anvendes i finansiering Ha almen 2. år. - Hvilket er den bedste og mest strukturerede undervisning (øvelsestime: Jørgen Daugaard), jeg har haft endnu, Tusind tak!

Selvfølgelig har alle studerende deres personlige mening om hvordan undervisningen skal forløbe. Alle har forskellige præference, men det er bare et par ideer (:

Hvad synes du?

Jeg vil give prodekan Sven Bislev ret: manuduktionsfirmaerne udnytter studerendes usikkerhed. Jeg vil tilføje, at manuduktion ikke blot er spild af penge og tid, men ofte fører til et dårligere resultat end, hvad en aktiv deltagelse i den ordinære undervisning normalt ville føre til.

Lad os være ærlige her. Problemet er ikke blot eller primært, at der udbydes for få timers undervisning eller er for lidt tid til interaktion mellem studerende og undervise. Problemet er først og fremmest, at mange studerende ikke afsætter den fornødne tid og energi til uddannelsen. Hovedreglen er, at kun ca. halvdelen af de studerende møder frem til forelæsninger og øvelser, og at en stor del af de fremmødte bruger tiden på Facebook, Twitter, spil, email og alt muligt andet. Der er ydermere en udbredt og ofte udtalt forventning om, at man kan klare sig uden at forberede sig til de enkelte lektioner og endda gå til eksamen uden at have tilegnet sig pensumlitteraturen.

Mange ser tydeligvis manuduktion som en erstatning for en reel arbejdsindsats. Det er en meget dårlig erstatning.

Hvad synes du?

Problemet er, at der er mange studerende der ikke benytter den undervisning, som CBS tilbyder, ordentligt. Der er jo netop på øvelsestimerne mulighed for at stille spørgsmål, som kan være med til at gøre ens usikkerhed indenfor et givent fag mindre. Men desværre så er alt mange studerende uforberedte til øvelsestimerne og får derfor ikke udnyttet disse ordentligt. De studerende åbner ikke munden meget i øvelsestimerne, hvilket er et problem. I praksis er det først i sidste øjeblik, når der ikke er flere øvelsestimer fra CBS tilbage, at de studerende begynder at læse på faget.

Hvad synes du?

Nu har jeg selv arbejdet for complet (aspiri) et par år på trods af at jeg i protest, mod at skulle betale for skole, ikke tog deres første gratiskursus, da jeg skulle op til vores første ha-almen eksamen. Efter at have været igennem hele cbs forløbet (skriver pt. speciale) og taget alle aspiri kurser, samt været til stort set alle forelæsninger og timer der blev tilbudt ha-almen er min forklaring på at aspiri stadigvæk er så attraktivt:

1. først og fremmest overblik over pensum - Studerende der kommer fra gymnasiet med et middelsnit (det krævede det i hvertfald dengang jeg startede) er ikke vandt til at læse så meget som det forventes, da det ikke har været nødtvendigt for at komme gennem gymnasiet med et middelsnit. Derudover tilbyder aspiri kompendier der er overskuelige, korte og på dansk, hvor cbs f.eks tilbyder en microøkonomi bog på 600 sider på engelsk, hvor størstedelen er fyld der forvirrer mere end det giver overblik.

2. manglende interesse - ha-almen, som jeg selv tog, så bred at det er helt umuligt at interessere sig for det hele og derfor prøver man at slippe udenom de kedelige fag hvor det er nemmest, hvilket vi så fint lærer med alle vores cost-benefit analyser.

3. manglende kvalitet i undervisnigen - nogle undervisere har jeg været fint tilfredse med, men hvor jeg på aspiri kurser aldrig har følt at jeg spildte min tid, har jeg ofte gjort det til cbs undervisning. Jeg tror grunden til det bla. er dårligere undervisere, men også fordi det forventes at man læser det hele, hvilket man bare ikke gør, sorry to say.

4. læsning vs læring. Jeg kender ikke lovgivningen på området og hvad der skal være og ikke behøver være, men jeg ved at når man tager til aspiri kurser er der fokus på læring på det niveau som kursisterne har og den energi de er villige til at bruge på faget. På cbs virker det mere som om der er fokus på at man skal igennem x antal sider, hvoraf en stor del enten er en uoverskueligt stor bog der sagtens kunne være skåret ned til 1/4 og samtidig blive mere overskuelig og tildels meningsløse artikler der er meget specifikke på trods af at fokus bør være lidt mere overordnet for at få den brede forståelse af faget som helhed og ikke den enkelte teori.

5. "man lærer ikke noget til eksamenskurser" - den har jeg hørt mange gange, men det er jo fuldstændigt forkert. Det er helt rigtigt at en del af det man lærer kun handler om den enkelte eksamen, men jeg har aldrig lært så meget som jeg har gjort til nogle af de eksamenskurser. Jeg havde bla. en elendig forelæser på cbs mit første år i excel der ikke kunne lære os noget som helst (og der var de fleste enige om). Efter 2 eller 3 dage hos aspiri gik jeg op og fik 12/13 hvor jeg ellers har fundet ud af at mit niveau før aspiri lå til 4, hvilket efterfølgende skaffede mig et job som underviser i excel i et helt tredie firma.

det sidste der måske er værd at nævne er at man ikke har noget moralsk problem med at tage til de kurser selv om cbs fremfører det som "moralsk forkert" at tage til dem. Jeg tror at en af grundene til at det moralske argument falder helt til jorden er, at man til aspiri kurser bliver modtaget som en gæst hvor det hele fungerer, mens man på cbs bliver behandlet som en brik hvor oplevelsen er at ingenting fungerer. Det kan nævnes at der bla. spildes pengene på flotte bygninger og et e-learn system der er lige så dårligt som det tidligere sitescape i stedet for at skaffe bedre undervisere og lave overskueligt undervisningsmateriale i stedet for de enorme og uoverskuelige bøger man møder gang på gang. Det handler jo om at lære og ikke at læse, hvilket aspiri tydeligt vis har forstået.

Hvad synes du?

Jeg har været meget irriteret over Aspiri kursernes markante markedsføring i forelæsningslokalerne. Mest fordi det ikke kan være rigtigt at CBS intet kan gøre ved det og den undskyldning giver indtryk af, at CBS accepterer at de ikke kan tilbyde en ordenlig undervisning. Især et fag som finansiering bør der strammes gevaldigt op på. Der er noget riv ruskende galt, når hjemmeopgaverne er formuleret på en sådan måde, at det lige vel kunne være skrevet på et sprog man aldrig har hørt. Hvad er pointen i den øvelse? Resultatet bliver at man bruger alt sin tid på finansiering, på bekostning af andre fag, uden at føle man har fået det store udbytte af det. Der mangler simpelhen sammenhæng mellem litteratur, undervisning og hjemmeopgaver (og dermed også 4 timers eksamen). Selvom man måske som finansieringsprofessor får røde knopper af ordet pædagogik, så bør et uddannelsessteds kernekompetence være at evnen til at videreformidle viden. Det kræver en pædagogisk indgangsvinkel. Så det er meget muligt at Aspiri spiller på de studerendes uskkerhed, men det må være CBS ansvar at komme noget af den usikkerhed til livs. Måske skulle de tage et suppleringskursus :)

Hvad synes du?

Jeg tro vi som studerende skal kigge lidt mere ind ad, i stedet for altid at give andre skylden! Jeg kan kun give Kjeld Schmidt og Søren Kristian ret, vi kunne godt gøre det bedre selv. Vi har et helt semester til at lærer pensummet, men som jeg så, da jeg læste HA-almen, læser mange først til sidste. Det er Meget få mennesker, der kan lærer et helt pensum på 1-2 uger, det kræver tid for hjerne at bearbejde og huske ting. Derfor er det ret vigtig at følge med igennem semester, så man inden eksamen ”kun” skal gennemgå og rettet op på ens fejl. Derfor giver det ikke mening at folk møder op og som Kjeld Schmidt godt beskriver det ”bruger tiden på Facebook, Twitter, spil, email og alt muligt andet”
Derfor synes jeg at vi skal kigge os selv i spejlet, og spørge om vi ikke også selv kunne gøre noget for at få mere ud af vores uddannelse, det er jo ikke altid de andres skyld!

Hvad synes du?

Jeg må indrømme at jeg nok ikke tror på løsningen om at sige til de studerende at de skal tage sig sammen... det er lidt som at sige til rygere at de skal stoppe med at ryge eller arbejdsløse at de skal tage sig en uddannelse

Hvad synes du?

Ok, så du synes det er normalt brug af undervisningen at så mange folk sidder og bruger tid på ”andre ting” og folk møde op til timerne helt uforberedt?
Jeg siger ikke det kun er de studerende selv der er skyld i det, CBS har også sin andel. Men synes studerende er blevet lidt for gode, til at ligger hele skylden over på nogen andre, selvfølgelige er det ikke os selv!

Hvad synes du?

men nu er det jo cbs der gerne vil rette op på et problem og ikke eleverne der tager til kurserne... så derfor hjælper det ik noget at sige til de elever der tager til kurserne at de skal lave mere...

Hvad synes du?

Jeg er selv meget glad for aspiris kurser - og hertil skal nævnes at jeg på ingen måde nedprioriteter undervisning, forberedelse eller eksamenslæsning som mange debattører i dette forum lader til at mene - alene af den grund at kurserne gør lige præcist dét de lover: skærper evnerne i eksamenssituationen. Man kan spørge hvorfor dette egentligt er nødvendigt, eftersom undervisningen jo burde afspejle det der forventes af de studerende til eksamen, men sandheden er, at dette desværre langt fra er tilfældet

Eksamensformerne i mange fag er forældede og tester de studerende i evner som de for det første ikke forberedes på igennem undervisningen, og som de for det andet aldrig igen vil blive bedt om igen at udvise. Som eksempel kan nævnes eksamen i makroøkonomi på IBP 1. semester, som er en closed-book eksamen (oprindeligt uden lommeregner). Denne eksamen tester studerende i udenadslære og ignorerer informationssøgning som værktøj i moderne undervisning, hvilket man roligt kan sige at de studerende ALDRIG vil blive bedt om at bruge efterfølgende, hverken i erhvervslivet eller i deres akademiske karriere.

Et andet eksempel er flere af HA(IT)'s programmeringseksamener, som forventes gennemført I HÅNDEN! Med sådanne eksempler på forældede eksamensformer kan man ikke fortænke de studerende i at søge vejledning specifikt til eksamensformen, og det er netop det aspiri tilbyder. Spørgsmålet er derfor snarere om CBS ikke burde evaluere eksamensformerne på flere bachelorprogrammer og sørge for at de rent faktisk afspejler undervisningsformen?

Hvad synes du?

Jeg er på mange måder enig med dig Amalie, omend fra en anden vinkel. Jeg har selv som lektor undervist både her i Danmark og i udlandet og det er slående for mig hvor begrænsende de danske krav er om at man ikke må bruge andet end skriftlige og mundtlige udprøvninger (de sædvanlige eksamensformer vi kender). Det udelukker alle mulige andre midler til motivering og evaluering af de studerende, fx tilstedeværelse, forberedelse, løbende hjemmeopgaver, deltagelse i klassediskussion, mv. Hvis en del af karakteren var baseret på det ville vi have helt andre muligheder for at få et aktivt klassemiljø.

Den danske model er baseret på en misforstået legalistisk opfattelse af studerendes retssikkerhed i studiet. Hvad man helt ignorer er 1) dit argument om at man så kun motiveres og evalueres som en overfladisk cirkushest der "performer" lige op til eksamen uden at stoffet er blevet rodfæstet, 2) at studerende lærer langt mere ved at være forberedt og aktive i undervisningen 3) at det går ud over de andre når man ikke bidrager i klassediskussionen. Der er selvfølgelig mulighed for misbrug og uretfærdig behandling fra underviserens side, men vi har jo kanaler til at klage over den slags.

Desværre kan CBS ikke gøre meget uden at lovgivningen først bliver ændret, så måske I vil være med til at arbejde for det...

Hvad synes du?

Undervisningen på CBS har jeg personligt ikke fået ret meget ud af. Og det hjælper ikke meget på at hjemme-/eksamensopgaver har opgaver der er behandlet minimalt i lærerbogen + til undervisning. Det er for langt ude at der bliver stillet flere uddbybbende spørgsmål på et område, som lærebogen behandler i 3-4 sætninger!!!

Som andre nævner, så har jeg følt at Aspiri giver godt overblik over det meste pensum, og der bliver trænet intensivt i de opgaver der skræddersyes til kurset. Og man skal ikke glemme, at det er de bedste undervisere der bliver ansat i Aspiri. På CBS KAN der være gode undervisere, men jeg er stødt på mange undervisere uden sans for videreformidling af stof. Dette har jeg ikke oplevet på Aspiri...

Hvad synes du?

"CBS OBSERVER er redaktionelt uafhængig af CBS' ledelse og redigeres efter gængse journalistiske kriterier. Indholdet kan ikke tages som udtryk for CBS' officielle eller CBS' ledelses synspunkter og prioriteringer."

Hvor er det en sørgelig artikel med løse påstande. Man anklager en virksomhed, uden at lade dem komme til orde. Professorer og prodekaner udtaler sig uden dokumentation. Kan de underbygge deres udtalelser med fakta? Kan vi, de cbs-studerende, komme med sådanne løse påstande i vores eksamensopgaver og forvente at bestå? Hos nogle professorer kan man åbenbart...

Hvad synes du?

Gordon, der er ikke tale om løse påstande, men derimod kildeudsagn, hvor flere kilder uafhængigt af hinanden fortæller, at Aspiri lægger deres markedsføringsmateriale ud i CBS' bygninger, selv om det er forbudt, og at studerende føler, at virksomheden spiller på deres usikkerhed i forhold til at gå til eksamen.

Både artiklen og debattråden illustrerer på udmærket vis, at der er forskellige holdninger til behovet for manuduktion og det fremgår også af artiklen, at Christian Dahl synes, at nogle af kurserne var pengene værd, og at også andre studerende er glade for kurserne.

Så hvad forestiller du dig, at Aspiri kunne bidrage med i denne artikel, hvor vinklen er, at CBS-studerende føler sig nødsaget til at tage manuduktionskurser heriblandt hos Aspiri? 

I øvrigt kan Aspiri - som du - bare lægge en kommentar, hvis den har noget relevant, den gerne vil fortælle.

Men jeg vil overveje dit forslag til at skrive noget om Aspiri. Jeg har lige set på virksomhedens hjemmeside, at den påstår at have hjulpet 175.000 kursister til bedre karakterer. Gad vide om de kan dokumentere det? Hvis ikke er det jo ulovligt i følge markedsføringsloven, lige som det er imod CBS' ordensregler at omdele reklamer på skolens område uden forudgående tilladelse, det kunne vi jo også tale med dem om.

Jeg vil anbefale en genlæsning af artiklen. Der er ikke nogen professorer, der udtaler sig, så selv om du skriver det, er det vist en løs påstand.

Med venlig hilsen

Jørn Albertus, webredaktør
 

Hvad synes du?

hvis det var så ulovligt at dele flyers ud som det lyder var det vel stoppet for længe siden..

Hvad synes du?

Hej Jørn

Måske skal du selv læse artiklen og kommentarerne igen.

Nu ved alle uddannede journalister (modsat forfatteren til artiklen og dig), at man ikke anklager "hovedparten" i en sag uden at lade dem udtale sig. Det strider imod al etik og journalistisk moral. At du så forsvarer dig med at "Aspiri blot kan kommentere artiklen" er - igen - usagligt.

Kjeld Schmidt - Professor med særlige opgaver (mso) - kommer med en masse ikke underbyggede påstande. Han er faktisk din kollega! Det tog 10 sekunder at finde ud af dette - min ven google hjalp. Der blev blot spurgt til om det er forventningen til eksamen hos ham, at man kan slippe afsted med dette.

Hvad synes du?

Hej Jesper

Kjeld Schmidt kommenterer artiklen, han udtaler sig ikke i den, så det kan vi altså ikke tage ansvaret for, så længe han overholder vores debatregler og Medieansvarsloven. Gordon refererer tydeligt til artiklen, når han skriver, at "professorer og prodekaner udtaler sig". Kjeld Scmhidt er i øvrigt ikke mere min kollega end du er, forudsat, at du er studerende på CBS.

Der ikke nogen under anklage i artiklen. Det nævnes af Sven Bislev, at Aspiri og andre manuduktionsudbydere lægger materialer ud på CBS' enemærker, selv om det er i strid med CBS' regler og selv om de er blevet bedt om at lade være. Dette kunne vi selvfølgelig godt have talt med nogle manuduktionsudbydere om, men det er objektivt konstaterbart, at kursusfirmaernes materialer ligger rundt omkring, og jeg har selv for nogen år siden, overværet, hvordan repræsentanter for et manuduktionsfirma blev jaget ud af Solbjerg Plads af en studiechef. Hvis det havde været artiklens fokus kunne vi have fremdraget snesesvis af vidnesbyrd på, at manduktionudbyderne opererer på CBS, selv om de ikke må.

Artiklens ”hovedpart” er ikke Aspiri, det er de studerende, der udtaler sig på baggrund af henholdsvis deres erfaringer og som studenterpolitikere. Artiklen er fænomenologisk i sin tilgang til emnet.

Det er et bevidst valg, at vi ikke taler med Aspiri eller andre manuduktionsfirmaer. De to Studentsformænd gør godt rede for, at manuduktion er et reelt behov hos de studerende, og artiklen handler så om, hvad CBS kan gøre ved det, så det ikke bliver unødigt dyrt. Hvis vi skulle følge den logik, som du påstår, at alle uddannede journalister kender: at man skal høre den ene og anden, kunne vi også have inddraget Uddannelsesministeren og rektor, fordi Students formand, Philip Hardø, mener, at der er nogle strukturelle forhold med for lidt undervisning, der gør sig gældende, når studerende ønsker manuduktion.

Hvis Aspiri har nogle problemer i forhold til artiklen kan virksomheden i følge medieansvarsloven forlange genmæle hos Pressenævnet, hvis den mener, vi har skrevet noget forkert om den. Vi mener ikke, at der noget at komme efter, for selvfølgelig har vi overvejet at inddrage virksomheden i artiklen.

Når jeg reagerer på Gordons kommentar, skyldes det primært, at han beklikker CBS OBSERVERs redaktionelle uafhængighed med antydninger og kritiserer vores journalistiske metoder. Det er han selvfølgelig i sin fulde ret til, men jeg mener, han gør det på et forkert grundlag.

Mvh. Jørn
 

Hvad synes du?

Som underviser dels ved flere danske universiteter og dels ved ASPIRIs eksamenskurser har jeg fulgt debatten løbende, og jeg mener, at præmissen for artiklen er helt forkert.

Tilslutningen til disse kurser udspringer IKKE af, at universiteterne – i dette tilfælde CBS – generelt gør deres arbejde for dårligt. Som underviser, med en del erfaring, ved jeg jo godt nogenlunde på hvilke hold de rigtig gode undervisere på universitetet underviser, og hvor de mindre gode underviser, men på ASPIRI kurserne kommer der rent faktisk nogenlunde lige mange studerende fra begge hold. De studerende, der kommer fra holdene med de gode undervisere er blot mere ambitiøse, når jeg møder dem på kurserne. De vil typisk gerne løftes fra 7 til 10 i stedet for 00 til 4. Langt de fleste af kursisterne på mine ASPIRI hold har rent faktisk deltaget aktivt i undervisningen i løbet af året og kommer, fordi de er ambitiøse og gerne vil have den sidste hjælp.

Universiteterne og særligt CBS må lade være med at tage det personligt, at ASPIRI og andet eksamenshjælp eksisterer. Disse eksamenskurser er blot guidet eksamensrelevant opgavetræning. Behovet for eksamensrelevant opgavetræning inden eksamen vil - uanset hvor gode universiteterne er – altid eksistere. Uanset hvor god en undervisning man har haft på skolen vil den ambitiøse studerende altid træne opgaver alene eller i en studiegruppe. Hos ASPIRI er denne del af processen – efter undervisningen på skolen – blot optimeret så de studerendes knappe ressource (TID!) bruges bedst muligt. Når jeg underviser hos ASPIRI påstår jeg ikke, at min undervisning erstatter undervisningen på skolen. Tvært imod så fortæller jeg altid, at forudsætningen for at få det fulde udbytte af mine kurser er, at man har været aktiv i løbet af semesteret på skolen. Det er jo altså heller ikke noget, som ASPIRI lægger skjul på – taget fra forsiden, aspiri.dk: ”Kurserne er ikke et alternativ til undervisningen på skole, men nærmere et supplement til selve eksamensforberedelsen”.

Det må være op til de studerende selv, hvis de i selve eksamensforberedelsesfasen, vil betale 30-50 kr./timen for fokuseret guidet eksamenshjælp. Det, jeg ofte hører fra mine kursister er, at de 500 kr. et kursus typisk koster, kan de fleste studerende tjene hjem på 1-2 dages studiearbejde. Hvis universiteterne ærligt ønsker at hjælpe de studerende synes jeg, at de i stedet for at fokusere på disse FRIVILLIGE eksamenskurser burde fokuseres lidt mere på den ekstremt dyre faglitteratur, som man TVINGER de studerende til at købe. Som eksempel har jeg en del venner og bekendte, som på cand merc. FIR netop har brugt op imod 10.000 kr. på store amerikanske pensumbøger, hvoraf der blot skulle læses få kapitler i mange af bøgerne. Her kan man gøre det meget smartere (fx ved materialesamlinger).

Efter min mening er det derfor også helt misforstået når CBS forsøger at ”komme disse kurser til livs” ved at lave opgavebanker. Min erfaring er, at disse såkaldte opgavebanker kan gøre mere skade end gavn. Dette er der mange årsager til, men primært skyldes det, at undervisningen på universiteterne er meget dynamisk for år til år. Pensum, forelæsere, metoder skifter hele tiden og hvis man blot hjernedødt træner tidligere øvelses- og eksamensopgaver, kan man meget let komme helt galt af sted. I min tid som underviser har jeg slet ikke tal på, hvor mange gange jeg har mødt frustrerede studerende, der bliver mere forvirrede end klogere af at træne opgaver, som ikke længere er ”up to date” i forhold til pensum mv.
Endelig bryder jeg mig ikke om den indirekte nedgørelse af de studerende, der lægges op til i artiklen og i øvrigt ofte i pressen, hvor de studerende (læs: voksne højt intelligente mennesker) nedgøres til at være nogle stakkels små nervøse børn, der bliver udnyttet af de ”farlige” eksamenskurser. Det er slet ikke det indtryk, jeg har af de studerende, som jeg møder, og hvis de virkeligt følte sig udnyttet, ville de jo ikke komme igen eksamen efter eksamen. Hvis nogle professorer virkeligt tror, det er sådan, de studerende har det, er de da velkommen til at skrive det inde i dette forum, og så er jeg da sikker på, at ASPIRI vil byde dem velkomne til at se kurserne, så deres fordomme kan blive afkræftet. Jeg har i hvert fald ikke noget imod at få besøg!

Hvad synes du?

Først og fremmest tak for alle indlæggene. Jeg mener at alle har godt fat i det relative komplekse emne.

Konkret kunne de være spændende at se hvad der ville ske hvis disse fire ”step” blev opfyldt:

1) Aspiri selv sagde ”okay, vi tror på vores produkt udspringer af et naturligt behov, derfor accepterer vi at vi ikke må dele materiale ud på CBS.” Der vil altså ikke længere blive markedsført for manuduktionskurser i CBS’ undervisningslokaler!

2) CBS selv begyndte at afholde flere opsamlingskurser i de største fag med ”ældre” studerende som undervisere, som kan videregive informationer på en mere eksamensfokuseret måde. Her vil jeg igen fremhæve det ekstremt vellykkede opsamlingskursus som blev afholdt i faget Statistik af instruktorerne Jens Jakob Andersen og Rasmus Sandfeld. De afholdte sammen et 10 timers overbliks kursus i SPS01 for hele HA-almen årgangen med en 80-90% deltagelsesprocent. Mange af mine studiekammerater ønskede efterfølgende at afmelde deres Aspiri kursus men Aspiri giver kun 25% af de 650 kr. kurset kostede tilbage 2 uger før afholdelse. Så mange var bundet til at tage kurset. Dette viser at de fleste bare havde behov for at få et overblik over pensum og blive komfortable med eksamensindholdet. De to instruktorer gav nemlig gode eksamensråd og kunne forklare præcist hvordan eksamen ville forløbe og hvad der var essentielt i pensum.

3) CBS udvidede deres mentorordning så de studerende bedre kunne søge sparing og støtte indenfor CBS’ rammer. Her tænker jeg på et tætter bånd med de ældre studerende som kan give vital rådgivning om eksamensforløbne og det store perspektiv med studiet. Dette vil uden tvivl også have den positive effekt at hjælpe endnu flere studerende helt igennem studiet og de svære eksamenstider.

4) Som Mie Sørensen så udmærket forslår, kunne CBS over en længere periode indsamle ordentlige spørgeskemaer og lave noget analyse af hvor de studerendes frustrationer konkret lægger henne. Derpå kunne der træffes de strategiske beslutninger som vil fremme CBS’ rolle som værende den bedste Business School i Danmark.

Min hypotese vil være færre studerende ville føle et behov for suppleringskurser og tilfredsheden med at studere på CBS ville stige. De studerende vil derudover ikke behøve at arbejde 10 timer for at få råd til ét suppleringskursus. Flere positive effekter vil også udspringe i form af mere aktivitet inden på CBS og i bedste fald færre udmeldelser fra studiet.

Lad os komme i gang med noget konkret i stedet for hele tiden at diskutere det. Problemet er der, det er højaktuelt og viljen er der blandt de studerende og internt på CBS. Lad os få nogle forsøg i gang og måle om behovet for suppleringskurset falder.

M.v.h.
Christian Dahl

Hvad synes du?