EngAGErede IB-bachelorer plukkes snart ud

Skrevet af Miel Pedersen - Foto: Jørn Albertus - 27. februar 2012 - 13:100 kommentarer
Interesserede IB-studerende, Frederik Arnesen og Thomas Fogde, flankerer Martin Iversen og Robyn Remke, de to CBS-lektorer, der står i spidsen for EngAGE-programmet.

I torsdags var alle førsteårs BSc in International Business-studerende inviteret til en introduktion til EngAGE (Engage Applied Global Education) rettet mod ekstra talentfulde og ambitiøse studerende, der vil ud i erhvervslivet efter endt bacheloruddannelse.

Erhvervslivet efterspørger hurtigere uddannende, men…
Dansk erhvervsliv udviser stedse større efterspørgsel på de helt unge medarbejdere. Virksomhederne vil nemlig gerne have adgang til at påvirke og forme deres medarbejdere så meget som muligt tidligt i deres karriereforløb som muligt. Men når det kommer til at fastansætte, så er det stadig de studerende, der har gennemført en kandidatuddannelse, der får jobbet.

Det er baggrunden for, at CBS har sat EngAGE-programmet i søen i nært samarbejde med en række vægtige aktører i erhvervslivet. Grundtanken er, at man gennem dette samarbejde med erhvervslivet kan få placeret de studerende ude i virksomheder som integreret del af deres studie, hvorved de vil kunne tilegne sig kompetencerne til en fastansættelse direkte efter endt bacheloruddannelse.

Talentudvikling snarere end eliteudvælgelse, eller…
- EngAGE-programmet bygger i en vis udstrækning på samme skabelon som GLOBE-programmet (Global Learning Opportunities in Business Education). Men hvor GLOBE er en eliteuddannelse, er EngAGE en talentuddannelse, pointerer studielederen for begge uddannelseslinjer, lektor Martin Iversen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.

Det vil dog være svært at afvise det solide elitære element, der karakteriserer det nye, praksisintensive bachelorprogram. EngAGE tilbuddet går nemlig ligesom tilbuddet om at deltage i GLOBE-programmet til CBS’ International Business-studerende – en uddannelse der i sommers (2011) kunne udvise en adgangskvotient på hele 11,2. Men det er der også en grund til:

- EngAGE-programmet er et utrolig krævende program. For eksempel skal de studerende, der bliver optaget på det, til sommer deltage i en sommerskole gennem juli og august, som de ikke vil få nogen ECTS point for. Blandt andet derfor henter vi de studerende fra en uddannelse, hvor vi i forvejen ved, at mere end 80 procent er motiverede til at påtage sig den slags udfordringer oveni deres studier, forklarer Martin Iversen.

Klar, parat… og skarp konkurrence om kun 22 pladser
Med i alt 160 IB-studerende på første år og kun 22 pladser på EngAGE-programmet tager studielederen og partnerne i erhvervslivet et helt særligt rekrutteringsforløb i brug.

- Vi skal finde frem til de mest motiverede IB-studerende, der også er klar til at komme ud i et fuldtidsjob i en meget ung alder. Flere af IB-programmets studerende vil jo kun være 22 år gamle, når de er færdige med deres bacheloruddannelse, og det er klart, at det ikke er alle, der vil være parate til det ansvar, der følger med, forklarer Martin Iversen.

Derfor vil de studerende ikke kun blive bedømt på deres gymnasie- og (foreløbige) CBS-karakterer, men også på en motiveret ansøgning, løsningen af en case competition samt efterfølgende interviews med både CBS og virksomhederne, der til forveksling vil minde og meget grundige jobinterviews.

Et samarbejde på tværs – også af universiteter
Som udgangspunkt er det det erhvervsmæssige, der er i fokus. Hver samarbejdspartner i erhvervslivet vil tage en eller flere studerende ind i en praktikperiode på sjette semester. Desuden skal medarbejdere i virksomhederne gennem hele uddannelsen følge den enkelte studerende som mentor. Endvidere har virksomhederne decideret været inde over selve opbygningen af uddannelsens curriculum, ligesom de også bidrager med cases til undervisningen.

Ud over det EngAGE-uddannelsens erhvervsrettede samarbejde med virksomhederne, indgår der også et internationalt universitetssamarbejde med blandt andre Shanghai Jiao Tong University i Kina, University of British Columbia i Canada og University of Southern California i USA. Det skal medføre, at de studerende på EngAGE-programmet ikke kun skal betragte deres 21 medstuderende som en lukket flok, men også betragte studerende på den modsatte side af jorden som en del af holdet. Med den moderne teknologi er det nemlig meningen at broadcaste dele af undervisningen og køre parallelforløb med partneruniversiteterne gennem uddannelsen.

- Visionen er så at etablere fælles diskussionsgrupper på tværs af universiteterne via den moderne teknologi, lyder det fra Martin Iversen.

ENGage-introduktion og partner-virksomhedspræsentationer
Torsdag den 23. februar blev de studerende og fem af partner-virksomhederne så introduceret for hinanden for første gang. Efter de fem firmapræsentationer fra samarbejdspartnerne var der afsat tid til at netværke. CBS OBSERVER mødte Thomas Fogde og Frederik Arnesen, to førsteårs IB-studerende der begge er klar til at søge om en plads på programmet.

- Jeg ser det som en kæmpe fordel, at man kan få noget praktisk erfaring med ind over sit studie – og det, at man kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet efter bacheloren, er jo også et kæmpe plus, lød det fra Thomas Fogde.

- Jeg synes, det tilbuddet er meget motiverende. Specielt er jeg interesseret i rederiet Norden og Mærsk, da de har nogen håndgribelige produkter, jeg kan relatere til, bemærkede Frederik Arnesen.

Men selv hele bachelor-pakken lyder utroligt fokuseret og ambitiøs, så er der åbenbart også tid til andre ting, så på trods af den intensive beskrivelse frygter de to studerende ikke, at de skal være EngAGE'd på grænsen til gift med uddannelsen.

- Selvfølgelig har vi mindre tid til fritidsinteresser nu end tidligere, men hvis man vil, kan man godt få det til at fungere, når bare man har fundet rutinerne – sådan tror jeg også, det vil være med EngAGE-programmet, mener Frederik Arnesen.

- Da vi startede på IB-uddannelsen frygtede jeg lidt, at de andre på studiet kun gik op i studiet. Selvfølgelig er der nogen af dem, der er sådan, men langt fleste har også interesser udenfor – og vi får det det til at fungere, supplerer Thomas Fogde.

Ambitionen er at brede konceptet ud
Selvom de IB-studerende er dem med de højeste gennemsnit både inden og under uddannelsen på CBS, har EngAGE-programmet også et fremadrettet fokus på CBS’ øvrige bacheloruddannelser.

- Vores store ønske er, at programmet i fremtiden skal sprede sig ud til CBS’ andre uddannelser. Således håber vi på at kunne ekspandere projektet ud til andre studielinjer med en to-tre pladser til næste år, siger Martin Iversen, der sammen med sin medstudieleder, lektor Robyn Remke fra Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, kunne introducere virksomheder og studerende for hinanden for første gang.

Alle ansøgere i spil lige til det sidste
Næste introduktionsrunde partnervirksomheder og IB-studerende imellem vil være på torsdag den 1. marts. Her vil de sidste virksomheder præsentere sig selv, og derefter skal de reelt interesserede studerende hjem og skrive ansøgninger. Ansøgningsfristen for disse er den 15. marts, fulgt op af en case-konkurrence den 23. marts.

Selektionsprocessen skulle gerne munde ud i, at der vil kunne plukkes omkring 30 studerende ud til interviews. Men selv om man ikke bliver indkaldt til samtale i første omgang, skal man ikke nødvendigvis frygte et afslag.

- Det er et større puslespil, der skal passe sammen. Firmaerne har defineret en profil, som de ønsker at finde frem til, og så prøver vi at matche deres kriterier blandt ansøgerne. Det er jo ikke sikkert, at man rammer rigtigt første gang, så der kan sagtens opstå en situation, hvor vi kalder en ind senere. Alle ansøgere er i spil indtil 1. juni, når vi sender endeligt svar ud på, om man er blevet optaget eller ej, forklarer Martin Iversen.

Info 

EngAGE-samarbejdspartnere og antal studiepladser

KPMG                       5
A.P. Møller-Mærsk    3
Carlsberg                 3
Nordea                     3
Danfoss                    2
Google                     2
Ernst & Young          1
Rederiet Norden        1
Henning Larsen        1
Microsoft                  1