EngAGErede og inkarnerede bachelorer

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Bjørn Hyldkrog - 10. februar 2011 - 11:010 kommentarer
CBS' EngAGErede BiS-forkæmpere på uddannelsesfronten, Robyn Remke og Martin Jes Iversen, forhandler i denne tid med potentielle partnere i erhvervslivet til det nye bachelorprogram.

Arbejdet med at udvikle CBS‘ nye, meget erhvervsrettede BiS-bacheloruddannelse er i fuldt sving. Det nye EngAGE (Engaged Applied Global Education) progam skal uddanne ansættelsesklare bachelorer. BiS-platformens to champions – lektor og GLOBE-studieleder Martin Jes Iversen (LPF) og lektor Robyn Remke (IKL) har lånt fra GLOBE-programmets koncept og vil rekruttere de kommende EngAGE-studerende fra BSc in International Business uddannelsens første semester i 2010.  

Praksis- og globalt orienteret bacheloruddannelse under opbygning
Det skal i det hele taget gå stærkt – altså med at få universitetsuddannede unge ud på arbejdsmarkedet. Den udfordring har CBS så taget op med sin Business in Society (BiS)-platform på uddannelsesfronten – udviklingen af en treårig uddannelse, hvis dimitterede bachelorer skal gå direkte videre ud på arbejdsmarkedet, i nært samarbejde med erhvervslivet. Uddannelsen kaldes for EngAGE (Engaged Applied Global Education) – og her skal det også gå stærkt.

Det har det skullet fra første færd for de to BiS champions bag uddannelsen. Det er også derfor, det på intet tidspunkt har været tanken, at lektor Martin Jes Iversen fra Institut for Ledelse Politik og Filosofi og lektor Robyn Remke fra Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse skulle udvikle et helt nyt bachelorprogram, der så skulle akkrediteres og godkendes i ministeriet.

I stedet er der blevet udviklet et akademisk ambitiøst, men unikt praksisorienteret program på linje med det meget internationalt orienterede, tværuniversitære GLOBE-program inden for rammerne af BSc in International Business uddannelsens studieordning. Ligesom det er tilfældet med GLOBE-programmet, vil også EngAGE-programmet rekruttere sine studerende fra IB-uddannelsen. Og mon ikke GLOBE-programmet og EngAGE-programmet ender med at få samme studieleder – lektor Martin Jes Iversen. Men dermed hører den konceptuelle samhørighed op.

Ikke en eliteuddannelse, men en uddannelse for særligt målrettede
EngAGE-uddannelsen er en BiS-platform og dermed tænkt som et svar på et af erhvervslivets og samfundets erklærede behov – praksisorienterede universitetsuddannede unge, der kommer hurtigere ud i erhvervslivet. Det kræver et særligt EngAGEment – eller rettere særlige EngAGEmenter.

Dels fra de 30 studerende på programmet, hvoraf de 20 forventes at komme fra IB-uddannelsen. De skal rekrutteres blandt de mest praksisorienterede og ambitiøse i forhold til at gøre sig i erhvervslivet hurtigst muligt – fra første dag på første semester. Studerende med den profil vil kunne søge ind, og optagelsen vil ske på baggrund af en kombination af karakterer, en skriftlig ansøgning, en essay og en case competition – samt deres personlige profil i forhold til en af EngAGE-programmets corporate partnere.

- EngAGE-programmet vil på ingen måde mindske hverken BSc IB-uddannelsens værdi eller kvalitet, det vil tværtimod være endnu mere attraktivt at søge ind på Bsc IB i fremtiden, idet man får endnu en mulighed for at vælge endnu et specielt designet program. De studerende vil hente mange af deres kernediscipliner ved at tage IB-fag. Vi forventer at rekruttere en gruppe meget engagerede studerende, der meget målrettet gerne vil omsætte deres uddannelse til praksis hurtigst muligt. EngAGE-programmet vil selvfølgelig være fuldt adgangsgivende til at fortsætte på cand.merc., men selve formålet med den er at uddanne ansættelsesklare bachelorer, siger Martin Jes Iversen.

Partnerne fra erhvervslivet skal investere både tid og penge
Der kræves også et særlige EngAGEment fra erhvervslivet – altså fra de virksomheder, der går ind i EngAGE-programmet som partnere og fungerer som både bidragsydere til undervisningen og praktiksted for enkelte studerende gennem forløbet samt leverandører af både mentorer for de studerende og konkrete projekter, hvis løsning gerne skulle danne grundlag for hovedopgaven.

- I disse uger forhandler vi med A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Danfoss, Deloitte, Ernst & Young, Grundfos, ISS, KPMG, LEGO og en række andre virksomheder om at indgå partnerskaber med EngAGE-programmet.  Det er en ny tanke for dansk erhvervsliv at skulle til lommerne og investere i en uddannelse på denne måde, og vi har fokuseret stærkt de mest internationaliserede og videnstunge virksomheder i dansk erhvervsliv og CBS‘ Corporate Partners, fortæller Robyn Remke.

Hvorvidt – og i så fald hvor meget – partnerne også skal eller vil sponsorere deres tilknyttede studerendes udgifter eller endda lønne dem (nu der med sikkerhed ikke bliver tid til studiejob ved siden af det meget intensive og krævende forløb) er endnu ikke helt afklaret. Til gengæld har partnerne måske en dedikeret, vidende og engageret medarbejder allerede fra første dag på BSc IB-uddannelsens andet semester. Martin Jes Iversen forventer, at 80 procent af programmets studerende i praksis vil være head-huntede fra dag ét.

Uddannelsesmæssig nytænkning og globalt samarbejde
Det kræver også et særligt EngAGEment fra andre universiteter og business schools end CBS. Martin Jes Iversen og Robyn Remke forventer også at indgå partnerskaber om programmet med University of North Carolina’s Kenan-Flagler Business School, University of British Columbia’s Sauder School of Business, Singapore Management University og Shanghai Business School.

- Undervisningen på EngAGE-programmet bliver bygget op omkring en blanding af IB-fag og nyudviklede fag, hvor internships og forløbets akademiske udveksling indgår som meget integrerede elementer. Hvad de nyudviklede fag angår, så er det tanken, at hvert fag skal bygge på et specifikt virksomheds- eller universitets-partnerskab, fortæller Robyn Menke.

Og endeligt – og selvfølgeligt – et særligt EngAGEment fra CBS‘ side rent uddannelsesmæssigt.

- Det bliver en helt anden læringstilgang. Det bliver en laboratorieuddannelse, der skal trække både os og de studerende ud af det vanlige forelæsnings- og læsningsmønster, og det er meget afgørende, at vi får 100 procent styr på e-læringsaspektet, siger Martin Jes Iversen.

Der er meget, de to ’champions’ skal sørge for falder på plads gennem forårssemesteret, så det nye program kan starte op til efterårssemesteret. Det kræver EngAGEment.