EngAGErede studerende gør talentprogram til en succes

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Jan Vejdiksen - 4. januar 2013 - 12:480 kommentarer
Jan Vejdiksen (længst tv.) og Victoria Bager (yderst th.) i fuld flugt foran Taj Mahal. Som del af faget Entrepreneurship var de EngAGE-studerende på en 14-dages intensiv studietur til Indien.

Antallet af studerende blev udvidet fra 22 til 25 på en forespørgsel fra en virksomhedspartner. Ellers er alt gået som planlagt, hvis ikke over forventning på det nystartede EngAGE-program.

EngAGE hurtigt på højere niveau end andre bachelors
Første semester er netop afsluttet for de 25 hårdt prøvede BSc in International Business studerende på EngAGE (Engaged Applied Global Education) programmet. EngAGE er et intensivt talentprogram, skræddersyet til at klæde de udvalgte studerende på til en fuldtidsstilling i erhvervslivet efter endt treårig bachelor.

Meldingen fra både studerende og undervisere er, at programmets første semester har været en succes. Fra studielederen, lektor Martin Iversen, lyder det, at niveauet på programmet allerede nu ligger højere end på CBS’ traditionelle bacheloruddannelser.

- Der har været fokus på et højt akademisk niveau, men derudover har der jo været et tæt samarbejde med vores virksomhedspartnere. De tæller blandt andre Microsoft, der gav et fjorten-dages intensivt kursus i Excel. Desuden havde de studerende været på sommerskole i to uger, inden semesteret overhovedet begyndte, fortæller Simone Styr, kommunikationsassistent på EngAGE.

Forløbet på sommerskolen, der i øvrigt ikke gives merit for, bød på en to uger lang workshop i faget Presentational Communication, hvor de studerende fik en praktisk tilgang til forskellige kommunikationsformer med fokus på blandt andet kropssprog og stemmeføring.

Seks virksomhedsbesøg på et kvartal
Lektor Silviya Svejenova er en af EngAGE-programmets undervisere, der har formået at udnytte det tætte virksomhedssamarbejde til fulde. Hun fik arrangeret hele seks virksomhedsbesøg i løbet af hendes kvartalsfag i Organizational Behavior:

- Det har krævet en masse tid at planlægge og strukturere faget, når så mange virksomhedsbesøg skal flettes ind i undervisningsforløbet, men alle seks partnere – Henning Larsen, KPMG, Mærsk, Nordea, Calsberg og Google – var parate til at gå den ekstra mil for, at det lykkes, forklarer Silviya Svejenova, og uddyber:

- Den egentlige prøvelse fandtes ikke på tegnebrættet, men i klasseværelset, og det var de studerende selv, der gjorde faget til en succes med deres positive attitude og velvillighed over for nye måder at tænke, lære og gøre tingene på.

Ud over involveringen af virksomhedspartnerne fremhæver hun især klassens beskedne størrelse som årsag til fagets succes. Det begrænsede antal studerende gjorde en højere grad af fleksibilitet samt eksperimentering mulig.

Forberedelse og aktiv deltagelse nødvendige…
De studerende selv peger også på den helt særlige dynamik, der er opstået blandt de 25 BSc IB-studerende, der slap gennem nåleøjet i ansøgningsprocessen.

- Første semester på EngAGE har været både spændende og lærerigt, men også udfordrende, fortæller Jan Vejdiksen, der søgte ind på EngAGE for at stifte bekendtskab med din virkelige verden og aldrig har studeret så hårdt, og uddyber:
- At vi er så få i klassen gør, at man ikke bare kan gemme sig bag en anden, som man kan til almindelige forelæsninger med en 150 personer. Vi er nødt til at være aktive og forberedt til timen.

Jan Vejdiksen er som led i den praktiske del af EngAGE-programmet tilknyttet revisionsfirmaet KPMG, hvor han skal i praktik, mens han skriver sin bacheloropgave.

…og så bliver der nedprioriteret et par fester
Victoria Bager valgte også EngAGE for at kunne ”tage teorien og putte den i en virkelighed”. Også hun kan skrive under på, at der knokles for succesen:

- Det handler i bund og grund om prioritering, og der er da helt klart blevet nedprioriteret et par fester i weekenderne, men ellers forsøger jeg at tage tingene, som de kommer, siger hun.

Victoria Bager er for tiden i løbende kontakt med Henning Larsen Architects om at starte sit praktikforløb tidligt, mens mange har hendes medstuderende er blevet ansat som studentermedhjælpere i de virksomheder, de er tilknyttet.

Målsætning: 85 procent i arbejde efter bachelor
Det er derfor en glad og tilfreds studieleder, lektor Martin Iversen, der gør status i forbindelse med et opfølgningsmøde med virksomhedspartnerne på EngAGE.

- Det har været en fornuftig og god start. Vi har haft en god gruppe af både danske og internationale virksomheder, der afspejler alle brancher på nær medicinalindustrien. En lige så god gruppe studerende, og så har vi været heldige med vores undervisere, fortæller studielederen og tilføjer:

- Målsætningen for programmet er fortsat, at 85 procent af de studerende skal ud i en fuldtidsstilling allerede efter bacheloren.

Fortsat kun for eliten med det højeste snit
Det er dog fortsat kun førsteårs studerende på International Business (IB), der til foråret får mulighed for at søge ind på EngAGE. Studielederen havde ellers håbet at kunne ekspandere projektet, så der var en to-tre pladser til studerende fra andre linjer.

- Det er en smule kompliceret at tænke andre studielinjer ind i EngAGE-programmet, da det kan være svært at spotte de rette kvalifikationer ud fra et enkelt interview. Med IB, der kræver det højeste karaktergennemsnit på CBS, er vi garanteret et højt akademisk niveau, forklarer kommunikationsassistent Simone Styr.

- Vi er nødt til først at konsolidere os og skabe et stærkt fundament. Når det er sagt, så ser jeg gerne, at vi for fremtiden optager mellem 25 og helt op til 35 studerende, supplerer studieleder Martin Iversen.