Er CBS’ studerende bare ligeglade, eller..?

Skrevet af Nikita Bang - Foto: Anders Kjemtrup - 20. april 2015 - 14:241 kommentar
Fra et ret typisk møde i Student Political Council i 2012, hvor der ud over CBS Students' formandskab kun mødte 7 deltagere op. SPC skulle ellers være CBS' forsamlingshus og folkemøde.

Student Political Council har et problem. Og hvis du nu tænker ’Student Political Council? Hvad er det?’ – så har du netop fanget essensen af det. CBS’ Students har nemlig langt fra formået at markedsføre konceptet til den almindelige studerende.

Idéen var ellers god nok…

Idéen bag CBS Student Political Council (SPC) er ellers meningsfyldt nok: Helt almindelig CBS-studerende skal høres om dit og dat, så et aktuelt emne tages op til åben debat, og det er muligt for alle studerende at møde op og give deres mening til kende.

Om man som menig studerende har indgående kendskab til det givne emne eller blot føler, at ens mening skal gives til kende, er ligegyldigt. Det handler i bund og grund om at komme frem til den Students’ ’officielle’ holdning til en problemstilling gennem deres input.

Den videre fremgang efter et møde afhænger af emnets karakter. Som oftest vil der blive sat ord på den endelige stillingstagen af en af mødets koordinatorer.

Disse bevingede ord tages herefter med til landsmøderne hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF), hvor de vil tale på vegne af alle studerende på CBS.

På baggrund af dette havde SPC’s oprindelige koordinatorer en idé og forventning om, at en stor skare studerende ville være interesserede i at tale for sig selv og sit studiested. Men den klare virkelighed er noget helt andet:

Men noget CBS-folkemøde... eller blot forsamlingshus, bliver det ikke til. Til møderne dukker der måske 30-35 personer op – og det er endog på en rigtig god dag. Der går cirka 20.000 studerende på CBS.

… men eksekveringen holdt ikke

En onsdag aften midt i marts drog undertegnede til et møde for at se, hvad det hele egentlig handler om – og om der er en grund til, at der ikke dukker flere op.

Dagens emne var uddannelseskvalitet, der var booket en forelæsningssal i god størrelse på Solbjerg Plads, og der var inviteret eksterne talere ind. Fem minutter efter mødet egentlig skulle være startet, var vi 15 mennesker. Et par af disse var udsendte fra DSF…

SPC’s hovedansvarlige er dog ikke blinde for, hvordan det står til med deres projekt.

- Jeg er ret ny i rollen som koordinator, men jeg ser generelt kun 20-35 personer til møderne. Det er ret trist med 15.000 fuldtidsstuderende på CBS, siger Thomas Philipsen, HA (Almen)-studerende og Politisk Koordinator for SPC, og fortsætter:

- Vi ville i det mindste gerne op på 50-100. Jeg troede, at det var i alles interesse at forsvare egne meninger – og så har jeg det også lidt bedre, hvis jeg kunne repræsentere alle... eller i hvert bare fald flere studerende til DSF-møderne.

Hvad skal der komme ud af det?

Tilbage ved mødet i marts rykker den lille gruppe fremmødte ned på de forreste rækker og gør sig klar til at lytte til nogle forskellige oplæg, der skal give dem alternative vinkler på uddannelseskvalitet, før diskussionen rigtig går i gang.

Men der er ikke megen uenighed og ikke megen decideret diskussion. Nogle meninger ytres, og nogle ord nedfælles på tavlen.

Man undres efterhånden over, om det egentlig skal ende i noget konstruktivt, eller om det blot er en gruppe venner, der tager en hyggelig diskussion på CBS i stedet for på en tilfældig café.

- Det er logisk nok, at en fast kerne af blandt andre studerende aktive i Students dukker op, da de også er meget politisk interesserede. Men alle kan være med, og man behøver faktisk ikke engang have læst ét ord om emnet før et møde – eller kende nogle af de andre på forhånd, siger Thomas Philipsen og fortsætter:

- Man kan jo sagtens have en holdning, selv om man ikke ved alt. Og det er i sidste ende holdningerne, der betyder mest.

Et klart eksempel på, hvornår CBS’ menige studerendes holdninger, som indhentet i SPC, virkelig gjaldt, er dengang, der skulle udtænkes talentvikling på CBS.

- Hver og en af de idéer, der blev bragt op på mødet af forskellige studerende, blev senere vedtaget. Vi havde også en finger med i spillet, da der skulle laves dispensation for de nye suppleringsregler, erindrer Thomas Philipsen.

Forandringer i CBS’ studenterpolitiske farvand

Den svage opbakning til SPC rejser således spørgsmål om, hvorvidt det er CBS’ studerende, der simpelthen ikke interesserer sig nok for politiske strømninger og egne valgmuligheder, eller om ansvaret for det forsvindende fremmøde skal lægges hos SPC selv.

- SPC har været obligatorisk afholdt i et par år, hvor det løbende er blevet konceptudviklet og blot har været nævnt på nettet – tydeligvis ikke et sted, der er fremtrædende nok, ræsonnerer Thomas Philipsen.

Den politiske koordinator henviser til, at der til de sidste par møder har været nye koordinatorer i spil, så der har kun været tale om Facebook-begivenheder, hvor invitationerne ikke er kommet ud til nok personer.

- Men det vil vi ændre nu, fortæller han og forklarer:

- Vi kommer for eksempel til at blive nævnt på e-campus før det næste møde, og i fremtiden er tanken at komme i kontakt med studielinjeorganisationerne og sætte ind på promotion-området med plakater, roll-ups og tekster på infoskærmene.

Men generelt erkender Thomas Philipsen, at det bare er svært at få CBS’ere til at interessere sig for sådanne ting.

Større aktualitet og bedre markedsføring

Hvorvidt alt dette i fremtiden vil ændre SPC til det bedre og bringe viden om organisationen ud til den almene studerende, eller om de obligatoriske møder fortsat vil have visse ligheder med en venskabelig debatklub, må tiden vise.

Det næste møde er allerede i horisonten og bliver afholdt på onsdag den 22. april fra 16.10-17.45 i SPS07 – for de interesserede. Denne gang vil emnet være praktik, studiejob og generel jobskabelse for dimittender, hvis aktualitet holder forhåbningerne høje hos SPC.

Derudover er idéen, at efteråret byder på emner så som besparelser og deltidsstudier grundet en forventet ny regering.

- Vi vil jo gerne have, at det er alle studier og typer, der dukker op og er med til at bestemme, hvad CBS egentlig er – og hvilke holdninger, vi har, understreger Thomas Philipsen.

Kommentarer

Det er på ingen måde noget der når ud til mange studerende. Det ville være smart at gøre en del af debatten digital. CBS består af flere lokationer og det er sjældent folk har et egentlig tilhørsforhold når man går på en HD eller Kandidat uddannelse.
En debat digitalt vil gøre det nemmere for folk at byde ind med de input de måtte have, og deltage i det omfang det synes relevant for den enkelte.

Hvad synes du?