Et langt liv med styreformer på CBS

Skrevet af - Foto: Thomas Flensted-Jensen - 27. april 2016 - 11:500 kommentarer
Johannes Mouritsen læste HA og cand.merc. på CBS på Julius Thomsens Plads. Billedet er taget i "Klubben", der var lærerværelse dengang og i dag er FUHU-lokale. I dag huser bygningen Niels Brock.

Artiklens forfatter, Johannes Mouritsen, fortæller med undertitlerne ’fra Røffel til Revolver’ og ’fra Hjerne til Hjerte til Hjerne’ om sine 53 år på CBS. Dette er første del af hans krønike, der handler om tiden med Professorvældet fra 1963-1972.

Min særlige baggrund er mine 53 år på CBS eller mere end halvdelen af CBS’ 99 årige levetid. Forløbet kan deles i 3 perioder med egne særpræg:

1963 – 1972: Professorvældet
1976 - 2003 : Styrelsesloven (1974) med demokrati og lærer-, studenter- og TAP-deltagelse i styrende organer. 
2003 – 2016: Universitetsloven (2003) med centraliseret ledelse og CBS-bestyrelse med majoritet af eksterne medlemmer inkl. formanden.

Dette første afsnit af min krønike handler om mine første 10 år på CBS under professorvældet.

HA-studiet var Handelshøjskolens flagskib. Det gav en glimrende forståelse for erhvervslivet og dets betydning i samfundet. Lærerkollegiet havde dygtige og i vide kredse kendte professorer: Poul Winding (nationaløkonomi), Bjarke Fog (driftsøkonomi), Arne Rasmussen (afsætningsøkonomi), Palle Hansen (Regnskab), Torben Agersnap (Organisation) og ikke mindst Hakon Stangerup (kulturhistorie).

Alle markante personligheder. HA’erne var velrespektrede og mange nåede ledende positioner i erhvervslivet i relativ ung alder. Med oprettelsen af cand.merc.-uddannelsen ønskede Handelshøjskolen i 1965 at øge uddannelsesniveauet.

Travlt ved duplikatoren

Som HA- og cand.merc.-studerende 1963-68 var vi Des med professorene, der formulerede alle opgaver. Valgfriheder var der ingen af. Fx blev seminaremner tildelt af institutterne. Fotokopiering eksisterede endnu ikke, og seminarer skulle skrives på stencils, der anvendtes til kopiering på duplikatorer.

Hver studerende skulle kopiere sit seminar og fordele eksemplarer til hver af de ca. 20 seminardeltagere og seminarlæreren. Mit seminaremne I udenrigshandel hed ”INCO Terms”.

Det var umuligt at finde den rette betydning af INCO-forkortelsen på bibliotekskortene. Sidste mulighed var et besøg på Institut for Udenrigshandel. Jeg fandt en professor, fik liden hjælp og en røffel.

Øl og cigaretter i undervisningen

På HA skulle alle naturligvis have bogføring og 2 sprog.  Jeg havde engelsk og spansk. Fru Sundbo (underviser i almen spansk) i stram elegant spadseredragt røg små damecigarillos, også i timerne.

Hr. Søeborg (underviser i kommercielt spansk) røg cigaretter. Han optrådte altid i ulasteligt 3 piece suit og gav en guldøl i næsten hver time til de ca. 7-8 studerende.

Eddie Skoller, der også er uddannet på CBS, stod i døren, fik en pengeseddel af Søeborg og hentede fluks øllerne i kiosken; De var billigere der end i kantinen.

Små hold og miljøer

Lærernes personligheder var en integreret del af indlæringen.

På cand.merc. var professor Erik Johnsen min bedste lærer. Han underviste i Operationsanalyse, der var nyt fag i Danmark og i Videnskabelig Metode på hold med 5-6 studerende.

Vi deltog i hans doktorforsvar på Lunds Universitet og i den efterfølgende fest hjemme hos Johnsen i Birkerød.

Johannes Mouritsens bedste lærer var Erik Johnsen, der gik bort i 2013 efter at have været 57 år på Handelshøjskolen. Billedet er fra 2006, hvor Johnsen fejrede 50 års jubilæum.
 

Kontant aflønning, hvide handsker og direktionsbiler

1968 -72 var jeg ansat som amanuensis på Institut for Finansiering hos professor Carl Erik Sørensen, der senere blev rektor. Der var 3 fastansatte lærere og 1 sekretær (altid i høje hæle) til at køre undervisning på HA, cand.merc. og HD i Bankvæsen (senere HD i Finansiering og Kreditvæsen).

Al undervisning blev aflønnet kontant efter timeantal.

Instituttets censorer var næsten alle bankdirektører. PÅ HD blev alle hovedopgaver bedømt på én dag. Instituttet lå dengang i den trefløjede gård med egetræ i midten i det tidligere Kongens Bryghus på Vodroffsvej.

De fleste censorer ankom i direktionsbiler med uniformerede chauffører med hvid kasket og hvide handsker. Fin stil og høj cigarføring. Hver hovedopgave blev bedømt af 2 lærere og af 2 censorer.

Studietur til London

De små miljøer gav gode muligheder for samvær med ældre professorer. F.eks. havde HD hvert år en studietur til City i London. Jeg deltog i 1969 sammen med prof Carl Erik Sørensen og direktør Skjoldager, Bankforeningen.

Skjoldager underviste i formueret og var gammel ven af Carl Erik Sørensen. Vi rejste en fredag og tilbragte en weekend hos Shakespeare og Ann Hathaway i Stradford-upon-Aven. Det gjorde større indtryk på mig end bankerne i City.

1972 – 1976 læste jeg på Stanford University; MSc. in Engineering-Economic Systems og doctoral studies of Finance. Et helt andet og mere målrettet studiemiljø, som jeg også var begejstret for.

Fortsættes i næste uge, hvor du vil kunne læse de næste to kapitler (red.).

Johannes Mouritsen ved indgangen til bygningen på Julius Thomsens Plads 1, der i mange år var CBS' hjemsted.

BilagStørrelse
Image icon observer_store_1.jpg2,06 MB