EU-valg-konference og politiker-paneldebat på CBS

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license - 12. november 2015 - 13:180 kommentarer
Martin Krasnik fra DR Deadline er tilbage på CBS tirsdag den 17. november, hvor han skal styre en EU-valg paneldebat mellem en perlerække af politikere... EFTER, vel at mærke, de er blevet sat videnskabeligt ind i sagerne.

Juridisk Institut står tirsdag den 17. november bag en oplysende konference om Danmarks civilretlige EU-forbehold og tilvalgsordningen op til valget den 3. december. Efter talerne vil der være en ’Ja!’ eller ’Nej!’ politiker paneldebat, styret af Martin Krasnik.

- Den kommende EU-afstemning drejer sig om Danmarks retslige forbehold, der gælder det civilretslige, politiet og det strafferetslige samt asyl og indvandring-samarbejdet, påpeger professor Peter Arnt, institutleder for Juridisk Institut, og uddyber:

- Danmark har opretholdt sit retsforbehold siden 1993 og er således ikke med i EU’s retslige samarbejde. Briterne og irerne har også et forbehold, men hvor Danmark bare står udenfor, udmøntede de det i et meget fleksibelt opt-in, et tilvalgssamarbejde.

Ud over at være CBS-professor og institutleder er Peter Arnt anerkendt EU-civilretsekspert både i Danmark og i EU. Grunden til, at han har arrangeret konferencen og paneldebatten er at sikre en kvalificeret ’Oplysning til Borgerne om Samfundet’ op til valget.

- Det retslige samarbejde i EU har udviklet sig enormt gennem årene. Imidlertid blev civilretten i Danmark ramt af konsekvenserne af retsforbeholdet i 1999, mens politiet og strafferetten har mærket konsekvenserne siden 2013, fortæller Peter Arnt og pointerer:

- Valget i næste måned handler kort og godt om, hvorvidt vi i Danmark skal gå fra vores ståen helt udenfor EU’s retslige samarbejde, eller om vi skal gå over til en tilvalgsordning lig den britiske og den irske.

Ved valget den 3. december skal danskerne dog kun stemme om civilretten og det politi- og strafferetlige samarbejde, ikke om asyl og indvandring.

Dagens menu, á la carte eller ingenting?

Peter Arnt ynder at bruge en restaurant med 28 gæster som illustration af det retslige samarbejde mellem EU’s 28 medlemsstater: De 25 gæster får hele menuen, 2 af dem sidder med ved bordet og kan vælge á la carte, mens Danmark sidder i baggården og får de rester, de andre kaster os.

- Jeg fandt det passende at arrangere en konference på CBS som led i a formidle forskningen på området og afdække, hvad civilretten i EU går ud på, og hvad Danmarks situation er i dag, siger Peter Arnt.

Det bør måske her bemærkes, at Storbritannien er med i 15 ud af de 18 civilretslige samarbejdsområder, mens Irland er med i 16 ud af de 18.

Ved konferencen vil Professor Paul Beaumont fra Aberdeen University sætte tilhørerne ind i ’Civil co-operation in the EU’, Peter Arnt vil levere et oplæg om ’Danmarks civilretlige forbehold’, mens Professor Trevor Hartley fra London School of Economics and Political Science vil tale om ’ The British Opt In Model’

Krasnik og politikerne – klædt videnskabeligt på

Konferencens samfundsvidenskabelige indlæg vil udelukkende fokusere på det civilretlige – hvilket er det, der ligger inden for CBS’ fagområde; business – og vil være ren oplysning og perspektivering.

Siden vil der være et indlæg ved Dansk Industris administrerende direktør og CBS' bestyrelses formand fra årsskiftet, Karsten Dybvad, der vil tale om 'Erhvervslivet, det civilretlige samarbejde og tilvalgsordningen'.

Den efterfølgende paneldebat mellem politikerne, justitsministeren og retsordførerne/EU-ordførerne for de politiske partier i Folketinget, som Juridisk Institut har hyret Martin Krasnik fra DR Deadline til at styre, vil dog nok gå noget ud over dette emne – og vil næppe være rent oplysende.

De deltagende politikere vil være: Pernille Skipper (Enhedslisten), Holger K. Nielsen (SF), Josephine Fock (Alternativet), Martin Lidegaard (Radikale), Morten Bødskov (Socialdemokratiet), Søren Pape (Konservative), Christina Egelund (LA), Peter Skaarup (Dansk Folkeparti) og justitsminister Søren Pind (Venstre).

Der er ’hjemmearbejde’ op til konferencen

Konferencen er som nævnt på tirsdag den 17. november. Den bliver afholdt i Flintholmen fra klokken 13-17, efterfulgt af en reception. Der er plads til 200 deltagere, det er gratis, og der er run på pladserne – man kan tilmelde sig her.

Det bør bemærkes, at der vil blive sendt materiale til konferencen ud til de tilmeldte på mandag – tilhørerne forventes nemlig at have læst lovudkastet og en 8 siders rapport om situationen, som Peter Arnt har stykket sammen.

Konferencens program kan læses i infoboksen herunder eller via dette link.

Info 

JA ELLER NEJ? Danmarks civilretlige EU-forbehold og tilvalgsordningen

Den 3. december skal danskerne stemme om retsforbeholdet og tilvalgsordningen. CBS belyser derfor Danmarks retsforbehold og tilvalgsordningen, der er lavet efter britisk og irsk forbillede.

Konferencen har både juridiske, erhvervsmæssige og politiske budskaber: en dansk og to britiske professorer redegør for det danske forbehold og det britiske forbehold for civilretten, mens Dansk Industris formand vil bidrage med et indlæg.

Efterfølgende deltager justitsministeren og retsordførerne/EU-ordførerne for de politiske partier i en debat, der modereres af Martin Krasnik, DR Deadline.

Hør, hvad Søren Pind, Pernille Skipper, Holger K. Nielsen, Morten Bødskov, Peter Skaarup, Søren Pape, Josephine Fock, Martin Lidegaard og Christina Egelund anbefaler og hvorfor!

Deltagelse er gratis, klik her for tilmelding.

Tidspunkt         Programpunkt

13.00-13.15        Velkomst

Forskningsdekan Peter Møllgaard, CBS

Institutleder, professor Peter Arnt Nielsen, Juridisk Institut, CBS

13.15-13.45       Civil co-operation in the EU

Professor Paul Beaumont, Aberdeen University

13.45-14.15        Danmarks civilretlige forbehold

Institutleder, professor Peter Arnt Nielsen, Juridisk Institut, CBS

Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti

14.15-14.45        The British Opt In Model

Professor Trevor Hartley, London School of Economics and Political Science

14.45-15.00        Kaffepause

15.00-15.30        Erhvervslivet, det civilretlige samarbejde og tilvalgsordningen

Adm. direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri

15.30-17.00        Ja eller nej? Repræsentanter for de politiske partier og justitsministeren

Ordstyrer Martin Krasnik, DR Deadline

Pernille Skipper, Enhedslisten

Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti

Josephine Fock, Alternativet

Martin Lidegaard, Det Radikale Venstre

Morten Bødskov, Socialdemokratiet

Søren Pape, Det Konservative Folkeparti

Christina Egelund, Liberal Alliance

Søren Pind, Venstre (justitsminister)

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti

17.00-17.30      Reception