EY bag HA Almens intro business case igen i år

Skrevet af Mads Dalgaard Madsen - Foto: Jørn Albertus - 14. august 2014 - 11:160 kommentarer
Russerne fra HA Almen får under introforløbet deres første erfaring med CBS' 'nationalsport' - case-konkurrencen, leveret af EY. (MODELFOTO).

Når de omkring 700 dugfriske HA Almen-studerende starter på CBS, bliver de budt velkommen af blandt andre revisions- og rådgivningsvirksomheden EY (tidligere Ernst & Young), der står parat med en virkelighedstro 24-timers business case.

I uge 34 lyder startskuddet til introforløbet for HA Almen. Som led i dette har EY forberedt en virksomhedscase, som de nye studerende – i grupper af 6 studerende – skal løse.

Forud for casen introducerer EY de studerende for arbejdet som virksomhedskonsulent ved at give dem de faglige redskaber, der skal til, for at løse den.

Dette bliver gjort i samarbejde med vejledere fra CBS, der på forhånd er blevet klædt på til forløbet af EY.

Virkelighedstro og relevant business-case

Selv om den virksomhed, casen handler om, er en hemmelighed, så garanterer EY, at det er en kendt virksomhed, som de nye studerende kan relatere til.

- Årets case-virksomhed er en meget interessant dansk virksomhed, der står over for problemstillinger på hovedsageligt det danske marked. Samtidig er det realistisk for de studerende at overveje nye internationale initiativer, forsikrer EY Partner i Transaction Advisory Services, Jacob Erhardi.

Han sidder i det dommerpanel, der skal bedømme de 7 finalegrupper, som afleverer de mest kompetente case-løsninger.

Bedømmelsen foregår ved en seance ude på EY’s hovedkvarter på Flintholm, hvor finalegrupperne skal præsentere deres løsninger. Dommerpanelet består af topkonsulenter fra EY samt case virksomhedens CFO.

- Vi holder øje med, om gruppen udviser en god balancegang mellem performance og potentiale samt gruppedynamikken under selve præsentationen, forklarer Jacob Erhardi og forsætter:

- Det skal dog siges, at hovedformålet med denne case-øvelse er at få alle de studerende introduceret til case-arbejde. Vores erfaring er, at alle studerende på HA Almen formår at rykke sig på den uge, forløbet løber hen over. Det virker simpelthen!

EY er så hurtigt ude af god grund

CEO for EY Danmark, Jesper Koefoed, mener, at det giver god mening for virksomheden at være tidligt ude i forhold til de studerende.

- EY har stor interesse for CBS, da det hovedsageligt er der, vores nyansatte kandidater kommer fra. Derfor er det vigtigt for os at sætte ind så tidligt som muligt, så vi kan præge de nye studerende og forhåbentligt tænde en gnist i dem, forklarer Jesper Koefoed, og uddyber:

- Vi kan bidrage med mere virkelighedsnært arbejde, som står i skarp kontrast til, hvad de nye har været vant til på gymnasiet. Forløbet er altså en introduktion til det mere anvendelsesorienterede arbejde. Ved at engagere os på denne måde, får vi i sidste ende de mest kompetente og virkelighedsparate kandidater ud i erhvervslivet.

Tidlig virksomhedskontakt vigtig for de studerende

Case-bidraget bliver positivt modtaget fra CBS’ side, hvor HA Almens studieleder, Carsten Sørensen, ser en høj værdi i at have et case-forløb under introperioden:

”De nye studerende oplever, at casen bidrager væsentligt til at perspektivere det faglige indhold på HA-studiet. Casen giver således et fagligt omdrejningspunkt i intro-forløbet.” skriver Carsten Sørensen i en mail til CBS OBSERVER.

Studielederen mener desuden, at EY’s case har den fordel, at den giver de studerende et fremtidsperspektiv i deres nystartede uddannelse – som han udtrykker det:

”Det er mit indtryk, at de nye studerende sætter stor pris på EY-casen, idet den i introforløbet giver et øget indtryk af, hvilke slags interessante jobfunktioner en HA-uddannelse kan give adgang til”.

EY fremme i skoene i samarbejdet med CBS

Ud over HA Almen-introforløbet er EY involveret i mange andre aspekter af CBS, heriblandt eksterne lektorer og engagement i EngAGE Programmet for BSc. in International Business-bachelorerne.

- Det handler om at positionere sig som arbejdsgiver og samtidig bidrage til samfundet gennem vores CSR strategi, hvor læring, uddannelse og viden er i højsædet, pointerer CEO Jesper Koefoed.