Face to face: Evalueringerne rykker ind i undervisningslokalet

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Richard Thomas/Dreamstime - 30. maj 2013 - 12:090 kommentarer
Evalueringen af de enkelte fag kommer fremover til at foregå i form af dialog mellem undervisere og studerende.

Ny evalueringspolitik for de studerende bringer fremtidige evalueringer ind i klasseværelset i tæt dialog mellem undervisere og studerende. Målet er at få mere indholdsrige evalueringer, der kan bidrage til at højne kvaliteten af uddannelserne.

Slut med lave svarprocenter
Lave svarprocenter på evalueringsskemaer og manglende feedback til de studerende, hører snart fortiden til på CBS. I hvert fald hvis man spørger uddannelsesdekan Jan Molin, som med øjeblikkelig virkning har indført en ny evalueringspolitik.

”Formålet er at rykke evalueringerne ind i klasseværelserne og skabe et bånd mellem undervisere og studerende,” oplyser uddannelsesdekanen i et notat sendt til samtlige studienævn.

De nye evalueringsprocedurer, der skal bidrage til kvalitetssikring og udvikling af CBS’ uddannelser, er dog ikke ensbetydende med et farvel til de elektroniske spørgeskemaer.

Dialog mellem undervisere og studerende
Evalueringen af de enkelte fag kommer fremover til at foregå i form af dialog mellem undervisere og studerende. Dialogen suppleres af det allerede kendte evalueringsskema, som sendes ud på e-mail.

Som noget nyt afsættes minimum 20 minutter i en af de sidste undervisningstimer til at de studerende kan udfylde skemaerne.

Notatet om den ændrede evalueringsform indeholder desuden forslag til en kommende politik på området, herunder midtvejsevalueringer, der skal sikre øjeblikkelige justeringer af undervisningen.

Evalueringer skal højne kvaliteten af uddannelser
Selvom implementeringen af de ændrede procedurer først skal diskuteres på studieledermødet den 4. juni, har Jan Molin store forhåbninger.

- Min forventning er, at vi får mere indholdstunge evalueringer, der kan bidrage til kvalitetsudviklingen af studierne i højere grad, end de gør i dag, fortæller Jan Molin og fortsætter:

- Jeg tror desuden, at de studerende vil føle en større tilfredshed i at bidrage, og det resulterer så forhåbentlig i en højere svarprocent.

Format ændres til Learn på sigt
Uddannelsesdekanatet følger allerede til efteråret op på resultaterne af den nye evalueringspolitik, der i vid udstrækning er baseret på input fra de mere end 160 medlemmer af CBS’ studienævn, som deltog på studienævnsseminaret tidligere på året.

Alligevel indeholder Jan Molins notat ikke nogen umiddelbar ændring af onlinedelen af evalueringsprocessen, som især studenterrepræsentanterne har efterspurgt.

Dette ønske forsøger Jan Molin imidlertid at efterkomme på længere sigt med ambitionen om at integrere evalueringer med CBS Learn, som i hans opfattelse er den naturlige elektroniske platform mellem ansatte og studerende på CBS.