FLØK nytænker tværfagligheden

Skrevet af Kristoffer Nyegaard - 17. marts 2014 - 21:310 kommentarer
På billedet sekst tænkere, som man nok næppe kommer uden om på FLØK og som måske bliver mere relevante efter reformen. Fra venstre øverste række: Adam Smith, Platon og Karl Marx. Nederste række: Jürgen Habermas, John Stuart Mill og Milton Friedman.

Ny studieordning på HA(fil.) og dens overbygning cand.merc.(fil.) lægger op til en højere grad af integration af filosofi og erhvervsøkonomi.

Radikal kritik og finansieringsteori er ikke en sammensætning, man normalt støder på i uddannelsesverdenen - hverken på et klassisk universitet eller en traditionel business school. Men siden 1996 har CBS, som den eneste business school i verden, udbudt en kombinationsuddannelse i filosofi og erhvervsøkonomi (FLØK).

Nu er tiden kommet til en omfattende reform af bachelor- og kandidatuddannelsen på FLØK, der har til formål at væve de filosofiske og erhvervsøkonomiske fag tættere sammen. De nye årgange kan se frem til tværfaglige forløb, hvor filosoffer og økonomer underviser side om side.

Studiereformen afspejler et generationsskifte blandt underviserne og et behov for at opdatere uddannelsen. Den nye generation af lektorer, som blandt andet består af tidligere FLØK-studerende, ønsker at skabe en mere sammenhængende uddannelse, der bedre integrerer de filosofiske og de erhvervsøkonomiske fag.

Styrket erhvervsøkonomisk profil
Andelen af filosofiske fag i forhold til erhvervsøkonomiske fag har altid været et prekært diskussionsemne blandt FLØK-studerende. Nogle studerende mener, at fag som filosofiens teorihistorie bør prioriteres over klassiske erhvervsøkonomiske discipliner som finansiering, imens andre mener det modsatte.

Den nye reform, der træder i kraft i 2014, byder på en styrket erhvervsøkonomisk profil og en bedre integration af filosofi- og økonomifagene.

- Med den nye reform ønsker vi at implementere flere pædagogiske principper. Filosofifagene skal i højere grad afspejle, at vi befinder os på en business school. Det betyder blandt andet, at vi fremover vil gå tværfagligt til værks inden for temaer, som er relevante for både en filosofisk og økonomisk tilgang. Traditionelle filosofiske fag bliver organiseret tematisk i stedet for historisk, og de bliver suppleret med tværfaglige fag som ledelsesfilosofi og makroøkonomi og samfundsansvar fortæller Morten Sørensen Thaning, der har været med til at udvikle den nye uddannelse.

Den nye reform indebærer således, at underviserne fremover skal arbejde mere på tværs af fagene, end de hidtil har gjort. Men den nye reform efterstræber ikke kun en bedre integration af fagene i den teoretiske undervisning. De nye studerende kommer fremover til at løse business cases fra ‘den virkelige verden’ på tværs af økonomi og filosofifagene.

Cand.merc.(fil) søger udover lande- og studiegrænserne 
Foruden en ny tilgang til den erhvervsfilosofiske faglighed får cand.merc.(fil.) en skærpet international profil, idet hele overbygningen nu bliver udbudt på engelsk.

Reformen af cand.merc.(fil.), der trådte i kraft allerede sidste år, har medført et større erhvervsøkonomisk fokus. Rene filosofifag er blevet erstattet af integrerede forløb, hvor filosofi kombineres med erhvervsøkonomi.

- Vi vedtog at lave en ret omfattende reform af overbygningen, fordi uddannelsen trængte til en opdatering. Vi har udskiftet de rene filosofiske fag med integrerede forløb, så filosofi fremover indgår i erhvervsøkonomiske discipliner som ledelse, finansering og CSR. Vi har på baggrund af reformen også vedtaget nye adgangskrav, da overbygningen har et større fokus på de sociologiske forgreninger af filosofien. Fremover kan HA.(soc.)-studerende også søge ind på cand.merc.(fil.), fortæller studieleder professor Kurt Jacobsen. 

Det er også et af målene med reformen, at uddannelsen fremover skal optage flere studerende fra udlandet.

Den første årgang på den nye reform er allerede i gang. Men formelt set er cand.merc.(fil.) først en engelsksproget overbygning fra 2014. Det betyder, at man fra i år begynder at rekruttere internationalt. Dermed får man et langt større rekrutteringsgrundlag og mulighed for at imødekomme den internationale interesse, der er for uddannelsen.

FLØK-studerende finder selv koblingen
Med den nye reform er FLØK formentlig blandt de eneste uddannelser, der afprøver en så tæt integration af filosofiske og økonomiske fag. En perifert beslægtet uddannelse på Oxford University - Politics, Philosophy and Economics  - har ikke haft så meget held med at integrere fagene, ifølge flere af deres dimittender.

En tidligere studerende fra Oxford siger til The Guardian:

- Hvert enkelt fag eksisterer i sin egen boble. Det er næsten som om, at en underviser hellere ville dø end at tale sammen med en underviser fra et af de andre fag.

Men selvom underviserne på FLØK fremover tilrettelægger mere integrerede undervisningsforløb, til forskel fra uddannelsen på Oxford, er det langt hen ad vejen stadig de studerende, der selv skal koble fagene sammen.

- Vi vil ikke bestemme på vegne af de studerende, hvordan de skal kombinere fagene. Men vi vil i højere grad komme med eksempler på, hvordan integrationen lader sig gøre, fastslår lektor Morten Sørensen Thaning.

Næsten fuld beskæftigelse
Dimittendledigheden blandt cand.merc.(fil)-studerende har været lav de seneste tre år. Kun 1-2 personer på en årgang står uden et arbejde et år efter kandidateksamen. Alligevel fik både HA(fil.) og cand.merc.(fil) det såkaldte gule kort i medierne, da akkrediteringsrådet ACE Danmark udsendte en akkrediteringsrapport, der ikke tog udgangspunkt i de gældende akkrediteringer.

FLØK har siden rapporten fra 2010 - 2012 fået stablet et velfungerende aftagerpanel på benene og har dermed fået en positiv akkreditering. Reformen af cand.merc.(fil.) og HA(fil.) er således ikke motiveret af studiets seneste omtale i medierne, men har været længe undervejs.