FLØK slap alligevel for at blive dimensioneret

Skrevet af Kristoffer NyegaardJørn Albertus, grafik - Foto: © Bizoon | Dreamstime.com - Compress Crisis Photo - 30. januar 2015 - 12:100 kommentarer
Det kunnne være gået ilde for cand.merc.(fil.), hvis dimensioneringen var blevet gennemført som oprindelig bebudet fra 60 til 17 studiepladser. Nu klarer FLØK-studiet frisag og får lov til at beholde den størrelse det hele tiden har haft.

Uddannelsesministeriet trak sidst i 2014 dimensioneringen af cand.merc.(fil.) tilbage. Årsagen var, at dimensioneringsplanen ikke skulle omfatte nye uddannelser – HA- og cand.merc.(fil.) var netop blevet eftertrykkeligt renoverede.

CBS skulle ifølge regeringens dimensioneringsplan skære optaget på cand.merc.(fil.) fra 60 til 17 studerende, fordi overbygningens dimittendledighed gennem de sidste ti år har været 2 procentpoint for høj i forhold gennemsnittet for videregående uddannelser.

Både cand.merc.- og HA(fil.) ville have været nødt til at lukke på grund af dimensioneringen – hvis ikke CBS’ ledelse havde lovet at finansiere et større optag med CBS’ egne midler, fortæller cand.merc.(fil.)-studerende og næstformand for studienævnet Jeppe Groot.

Men det bliver hverken nødvendigt for CBS at skære studiepladserne væk eller at give afkald på taxameterpenge, da Uddannelsesministeriet sidst i 2014 annullerede dimensioneringen af cand.merc.(fil.), der i 2013 blev relanceret som en ny uddannelse.

Wilbert Van Der Meer, sekretariatschef i Dekansekretariatet for Uddannelse, pointerer, at nye uddannelser ikke skulle være omfattet af regeringens dimensioneringsplan:

- Udfordringen med erhvervsrelevansen af cand.merc.(fil.) havde vi allerede påtalt, da den nye overbygning blev akkrediteret efter en omfattende reform. Og da undervisningssproget samtidigt skiftede fra dansk til engelsk, er der tale om en ny uddannelse.

Nu med større fokus på beskæftigelse

Hvis man – som ministeriet gjorde det i forbindelse med dimensioneringen – ser på gennemsnittet for de sidste 10 år har cand.merc.(fil.) erkendt haft en for stor dimittendledighed. Men de sidste 3 år har budt på pæne beskæftigelsestal.

- De sidste par år har vi haft en dimittendledighed på omkring nul procent. Men inden vi laver et fantastisk case ud af statistikken, må vi indrømme, at årgangene også har været små, fortæller Jeppe Groot og forsætter:

- Nu er vi 60 studerende på en årgang, hvorfor vi forventer en lidt større dimittendledighed, end vi har set de seneste 3 år. Det vil fortsat være et krav, at vores dimittender kommer i job, så i det videre arbejde med uddannelsens udvikling vil vi have skarpt fokus på beskæftigelse.

Mentorordning skal hjælpe FLØK’ere i arbejde

Et af initiativerne, der skal sikre en mere smidig overgang fra studiet til erhvervslivet, er FLØK’s nye mentorordning, der giver cand.merc.(fil.)-studerende mulighed for at sparre med færdiguddannede FLØK’ere, som har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

- Hvis du eksempelvis læser finansiering, er visse brancher og virksomheder oplagte steder at søge. Det kan derimod være svært for nogle FLØK-studerende at se, hvordan de kan bruge filosofi i erhvervslivet, eller hvilke job de skal søge, forklarer cand.merc.(fil.)-studerende og iværksætteren bag mentorprogrammet Anders Møller og uddyber:

- Målet med mentorprogrammet er at forberede FLØK-studerende bedre på at komme ud på arbejdsmarkedet. Indtil videre har vi fået meget positiv feedback fra både mentorer og mentees, men om ordningen har en direkte positiv effekt på beskæftigelsen, har vi først mulighed for at vurdere om nogle år, men det ser ud til at gøre en klar forskel.