Folkemødet på Bornholm – og CBS’ dialog med omverdenen

Skrevet af Per Holten-Andersen - Foto: Bjarke McCarthy - 11. juni 2014 - 11:520 kommentarer
Rektor Per Holten-Andersen

Fra cbs.dk: Rektor Per Holten-Andersen skriver i månedens klumme fra direktionen om Folkemødet på Bornholm og CBS' dialog med omverdenen.

Fra cbs.dk: I slutningen af kommende uge starter et af de store tilløbsstykker i Danmark, det årlige Folkemøde på Bornholm. Initiativet blev taget i 2011 af Bornholms Amtskommune; allerede det første år blev Folkemødet et tilløbsstykke med 256 arrangementer og 10.000 deltagere – et resultat, som sikkert har overgået de vildeste forventninger hos arrangørerne.

I 2012 var der 748 events i det officielle program med over 32.000 deltagere, og sidste år tiltrak Folkemødet mere end 60.000 deltagere til 1324 events. Over 500 organisationer deltog, en rekord, der også forventes overgået i 2014.

Hvorfor denne succes? Det er min opfattelse, at i et samfund der mere og mere ledes af teknokrater, eksperter, og akademisk uddannede politikere har befolkningen brug for fora, hvor de kommer ”tættere på”. Der er behov for styrkelse af dialog og demokrati på en måde, der både er direkte og uformel, hvor ”den almindelige borger” kommer tæt på de politiske beslutningstagere.

Folkemødet er et sådant uformelt forum, og mødet skaber samtidig en ramme, hvor politikere, samfundsdebattører, opinionsdannere, medier og forskere får direkte kontakt med tanker og idéer, der rører sig i befolkningen. De får en bedre pejling af trends i samfundet som påvirker politik og kommunikation.

Men hvorfor deltager CBS – og jeg selv – på Folkemødet? Fra CBS er vi i år kraftigt repræsenteret af 18 forskere og ledere, som deltager i 13 forskellige events, dækkende områder som sundhedsøkonomi, offentlige og private partnerskaber, virksomhedens sociale ansvar, konkurrencesamfundets udfordringer, fremtidens ledelse, uddannelsesreformen, kultur og turisme, samt vækst og velfærd. Arrangementerne er en blanding af faglige indlæg, paneldiskussioner og workshops.

Folkemødet giver en oplagt mulighed for at formidle nogle af universitetsverdenens, herunder selvfølgelig specielt CBS´, synspunkter og budskaber, ikke mindst overfor Danmarks politiske beslutningstagere, og dette endda på en sjældent direkte og uformel måde.

Dialog er i højsædet på Folkemødet og da CBS er et universitet, der har tæt forbindelse til omverdenen og ønsker at indgå i dialog om vores forskning og uddannelse, er det kun naturligt, at CBS deltager i Folkemødet på Bornholm.

Folkemødet er imidlertid kun ét eksempel på, hvordan CBS løbende drøfter med omverdenen, hvorledes vi med relevant forskning og uddannelse kan bidrage til at løse nogle af vores store nationale og globale udfordringer. Lad mig nedenfor nævne nogle yderligere eksempler.

Allerede i CBS´ strategi fra 2011 blev det besluttet, at etablere Business in Society platforme, hvor vi inviterer til tværgående dialog og samarbejde med virksomheder, politikere, myndigheder og øvrige eksterne interessenter på en række områder, hvor CBS har særlig indsigt og erfaring.

Bæredygtig udvikling, styrkelse af konkurrenceevnen, offentlige og private partnerskaber, innovation og entreprenørskab samt shipping er eksempler på de nuværende platforme, hvor CBS skaber ny viden, som medvirker til at befæste de ledende positioner Danmark er i besiddelse af på (nogle af) disse områder.

De seneste to år har jeg besøgt ledelsen af de fleste større børsnoterede danske virksomheder, bl.a. med det formål at få en direkte tilbagemelding på kvaliteten af vore dimittender og relevansen af vores forskning. CBS forskning bidrager til samfundet og efter sommerferien vil CBS udgive en oversigt, som på forventelig let forståelig måde, illustrerer 13-14 konkrete eksempler på forskning, der har ”gjort en forskel” for enkeltvirksomheder eller brancher.

Netop nu er jeg på tilsvarende måde i gang med den årlige besøgsrunde hos alle de politiske partiers forskningsordførere, som især har til formål at formidle vores resultater inden for uddannelse og forskning og få feedback på tilfredsheden med vores indsats.

Endelig inviterer CBS jævnligt til faglige og politiske arrangementer, hvor vores forskningsresultater er i centrum for formidlingen, og danner baggrund for at drøfte emnerne med deltagerne - og få feedback. Senest holdt CBS et politisk dialogmøde om EU's fremtid forud for valget til Europaparlamentet, et seminar om klimaudfordringer i Asien, og CBS var for nylig vært for lancering af det nye nationale kodeks for forskningsetik.

Disse eksempler er en understregning af, at vi mener det alvorligt, når vi kalder vores strategi for ”Business in Society”.

CBS finansieres af omverdenen, mestendels af den offentlige omverden. Omverdenen har derfor berettigede forventninger til os – vi ønsker at vise omverdenen hvad vi leverer for pengene, og samtidig høre omverdenen om vores forskning og uddannelse ”sidder lige i skabet” eller om der er plads til eller behov for forbedringer.

Også derfor deltager CBS i Folkemødet på Bornholm.

Hvad ser jeg frem til? Ud over at tale CBS’ sag, fortælle om alle de ting vi gør rigtigt, modtage input fra nær og fjern, pleje vores samarbejde med diverse interessenter - herunder gode venner fra DTU og KU, se og opleve at vores forskere bruger dagene som rampe og samlingspunkt, så skal jeg nyde at vi lever i et land, hvor det er muligt, at afholde et arrangement over tre dage, hvor meninger på tværs af politiske partier, organisationer og brancher er i højsædet.

Det er demokrati og åbenhed når det er allerbedst!

Læs mere om CBS på Folkemødet her.