Forhenværende rektor Finn Junge-Jensen hædret

Skrevet af Jørn Albertus - Foto: Anders Meldgaard Kjemtrup - 7. april 2016 - 11:430 kommentarer
Rektor Per Holten-Andersen og forhenværende rektor Finn Junge-Jensen hilser på, før talerne starter. Lektor Henrik Selsøe Sørensen (IBC) til venstre i baggrunden.

CBS’ grå guld gennem tiderne havde pudset og poleret sig og troppede mandag den 4. april op i Rotunden på Solbjerg Plads for at hædre Finn Junge-Jensen med portræt, reception og rektortale.

Det hele startede med ’3 musketerer’ – Christer, der engang var dekan for CBS Executive, Per, der engang startede MBA op på CBS, og Laurids, der engang startede EMBA op på CBS – der alle havde gjort tjeneste under afgående rektor Finn Junge-Jensen.

Vi præsenterer dem lige ordentligt: Christer Karlsson, professor på Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Per Jenster, tidligere professor på CBS og prodekan i CBS Executive, og Laurids Hedaa, professor emeritus stadig tilknyttet Center for Applied Management Studies.

De syntes, at det var ærgerligt, at Finn Junge-Jensen efter sine 22 meget betydningsfulde år som CBS’ rektor ’kun’ kunne bryste sig af Solbjerg Plads-bygningen, Kilen og Råvarehuset i Porcelænshaven som monumenter for sig. Så de fik malet et portrætbillede af ham.

De syntes også, at det var kedeligt, at ingen havde fået sagt rigtig tak for den store indsats og afsluttet på en ordentlig måde. Også det ville de råde bod på. Oprindeligt var tanken blot at overrække portrættet ved en lille uformel frokost.

Men de kunne ikke holde tæt. Ordet spredte sig – og sådan blev det så ikke.

For det viste sig, at der var mange, der rigtig gerne ville hylde og takke Finn Junge-Jensen for sit bidrag til CBS markante plads inden for ’Business Academia’ og internationalisering samt etablering på Frederiksberg, hvor CBS er i dag er den største arbejdsplads.

Velbesøgt reception i Rotunden på Solbjerg Plads

I stedet endte Christer Karlsson og Per Jenster med at være værter for en pænt besøgt værdsættelsesceremoni i Rotunden på Solbjerg Plads’ 2. sal mandag den 4. april klokken 16 – og det vel at mærke for rektor Per Holten-Andersens regning.

Arrangementet samlede omkring 100 deltagere, der i vid udstrækning bestod af CBS’ ’movers and shakers’ anno 1995-2005, heriblandt tidligere prorektor Bente Kristensen, tidligere dekan og universitetsdirektør Gert Bechlund og tidligere rektorsekretær Greta Andersen samt et væld af den tids dygtige professorer, lektorer og administratorer.

Fra direktionen var rektor Per Holten-Andersen og forskningsdekan Peter Møllgaard til stede. Og efter tre trut og en kort indledende bemærkning gav Per Jenster ordet til Finn Junge-Jensens efterfølger.

Rektor leverede oprigtig tak til sin forgænger

- Det er altid dejligt at kunne sige noget til en forgænger, man mener fra hjertet. Jeg har altid kunnet lide dig og har fra sidelinjen altid set med ærefrygt på de initiativer, du tog under ministeriets radar 10 år før alle andre i sektoren, indledte rektor Per Holten-Andersen sin tale.

Per Holten-Andersen takkede Finn Junge-Jensen for især tre ting, der i rektors ord gjorde, at ”aldrig i de danske universiteters historie havde så mange haft så meget at takke en enkelt person for.

Det første var CBS’ internationalisering både forsknings- og uddannelsesmæssigt, der har gjort CBS til et af verdens bedst renommerede business schools. Finn Junge-Jensen kunne, fordi han var så meget på forkant, med rette kaldes for Danmarks Vice Chancellor of Internationalisation for det.

Det andet var et hjertefølt ’Tak!’ for navnet COPENHAGEN Business School, hvilket rektor betegnede som et visionært valg, som CBS har nydt megen gavn af. København er nemlig væsentligt bedre kendt og  ’brandet’ internationalt end ikke blot Frederiksberg, men selve Danmark.

Den sidste genistreg var at købe og bygge CBS på dette ’campus’ på Frederiksberg – dengang med udsigt til 3 Metrostationer, i dag serviceret med hele 5 – det betegnede Per Holten-Andersen som værende ikke bare en verdensrekord i den internationale universitetsverden, men en genistreg, der stadig vil lyde om 100 år.

CBS som Frederiksberg kommunes foryngelseskur

Frederiksbergs nuværende borgmester, Jørgen Glenthøj (C), måtte desværre melde afbud. I stedet blev Frederiksberg kommune repræsenteret af John Winther (C), der var borgmester fra 1978-2000og Finn Junge-Jensens samarbejdspartner i de indledende øvelser med at samle CBS på Frederiksberg.

John Winther fortalte muntert fra fortiden og fremhævede, at ’Frederiksberg’ på det tidspunkt havde udviklet sig til at være Danmarks ’ældste’ kommune, men i dag lå lunt i svinget med 2000 unge tilflyttere om året og stedse flere børn i børnehaverne.  

For det takkede han Finn Junge-Jensen stort fra Frederiksberg og ønskede tillykke med værdsættelsesceremonien.

Det er tanken, der tæller – virkelig!

Det var en glad og rørt Finn Junge-Jensen, der rundede talerækken af med en tak for dagen til ’de 3 musketerer’, John Winther og de mange fremmødte. En særlig tak var der også til rektor Per Holten-Andersen for at være kommet så langt, som han er, med at knække nødden omkring CBS’ underfinansiering.

Ligesom både den forhenværende og den nuværende rektor nævnte, men ikke kom nærmere ind på ”en række kedelige begivenheder for nogle år tilbage”, er denne artikel ikke kommet nærmere ind på det helt konkrete hædersbevis – portrættet.

Konfronteret med det umulige i at få Finn Junge-Jensen til at sidde stille, havde ’de 3 musketerer’ sendt et gammelt officielt CBS-portrætfoto til Kina og modtaget et portrætmaleri retur, der... om ikke andet var særdeles vellignende.

Forhenværende rektor Finn Junge-Jensens almenkendte helt særlige interesse for – og kræsenhed inden for – kunst in mente, var det vitterligt tanken der tællede.