Forsinkelser presser tilmelding og forberedelse til reeksamen

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Bowie 15 @ Dreamstime - 4. februar 2014 - 11:551 kommentar
Karakterer til tiden?

Forsinkelser i karaktergivningen skal ifølge uddannelsesdekanatet ikke ligge de studerende til last. Offentliggørelsen af karakterer på CBS kan dog være så forsinkede, at det for en række CBS-studerendes vedkommende har gjort rettidig tilmelding til reeksamen umulig.

Når karaktererne lader vente på sig
De fleste studerende på CBS har nok i løbet af deres studietid oplevet den frygtelige følelse af at gå og vente utålmodigt på en karakter henover julen – nogle med en dårligere mavefornemmelse end andre.

Udsigten til en reeksamen oven i det kommende semesters øvrige fag er ikke just det sjoveste at have at se frem til – med mindre man har blanket med vilje og forberedt sig lige siden.

Sådan var det også for en HA-studerende på tredje år, der efter et valgfagssemester, og en skriftlig eksamen i faget Quantitative Methods in Finance and Economics utålmodigt gik og afventede karakteren henover juleferien.

- Da vi nåede hen efter nytår, synes jeg, det var lidt underligt at min karakter ikke fremgik, eftersom vi jo havde været til eksamen den 28. november 2013, siger den HA-studerende, som vi i artiklen kalder ’Signe’, da vedkommende ikke ønsker at stå frem ved navns nævnelse.

Kildens rette identitet er dog kendt af redaktionen.

Frist på én dag til tilmelding til reeksamen
Signe tjekkede jævnligt sine resultater i det nye karaktersystem STADS, og den 7. januar 2014 tikkede karakteren ind – hun var dumpet. Til hendes store undren fremgik det dog i systemet, at karakteren var indgivet af bedømmeren allerede den 19. december 2013.

Det gav ikke den HA-studerende meget tid at reagere i, eftersom reeksamen allerede lå fastlagt til den 21. januar 2014.

- Det var ved et rent tilfælde, at jeg selvsamme dag som karakteren kom på valgte at tjekke tilmeldingsfristen for reeksamen, som til min store skræk viste sig at være dén eksakte dag, udtaler Signe og fortsætter:

- Det synes jeg simpelthen ikke kunne være rigtigt og kontaktede derfor den kursusansvarlige for faget med det samme.

Den kursusansvarlige svarede imidlertid aldrig tilbage, så Signe begav sig mod Dalgas Haves HUB med en dumpekarakter i rygsækken og en printet tilmeldingsblanket til omprøven.

- Da jeg havde afleveret blanketten, slog det mig, hvor heldigt det var, at jeg ikke havde været på job eller ude at rejse den dag. For hvad så? spørger hun hypotetisk.

Flere karakterforsinkelser
Signe nåede altså – om end på et hængende hår - at tilmelde sig rettidigt til omprøven i det pågældende fag, som hun er nødt til at bestå for at kunne blive bachelor til sommer. Historien er dog blot én ud af flere, som OBSERVER er blevet bekendt med.

En gruppe studerende fra Asian Studies Programme (ASP) på første år beretter om, at de i faget Business Research Methods fik deres karakterer en fredag, hvor der var planlagt reeksamen den efterfølgende tirsdag.

Dette er en klar overskridelse af CBS’ 14-dages tilmeldingsfrist til omprøve, der ifølge uddannelsesdekanatet eksisterer for at sikre rimelig forberedelsestid til eksamen.

Der er ikke noget, der tyder på, at forsinkelser i karaktergivningen som problem ikke kun rammer bachelorstuderende. På kandidatniveau blev der i faget Fra Idé til Kandidatafhandling afholdt retake den 27. januar – karaktererne fra den ordinære eksamen blev offentliggjort mindre end en uge forinden.

CBS’ svipsere må ikke ramme studerende
Spørger man sekretariatschefen i uddannelsesdekanatet, Wilbert van der Meer, skal det ikke ligge den studerende til last, hvis det er CBS’ administration, der overskrider deadlines.

- Hvis der er en regel, CBS ikke overholder – i dette tilfælde 14-dages tilmeldingsfristen – fordi vi ikke har leveret varen, så kan de studerende heller ikke forventes at overholde deres del af aftalen, siger Wilbert van der Meer.

Sekretariatschefen påpeger, at han er klar over, at overgangen fra e-campus til STADS-systemet har gjort, at tastearbejdet har taget mere tid end forventet. Dette har angiveligt gjort, at medarbejderne i studiesekretariatet har været overbebyrdede.

Den manuelle faktor kan have gjort, at studerende har måttet vente lidt længere på deres karakterer, men der har ikke været noget problemer i forhold til at dispensere eventuelle sager for forsinket tilmelding til reeksamen.

- Vi arbejder meget med, at underviserne og censorer forstår vigtigheden i at overholde deres respektive deadlines, men det sker en sjælden gang imellem ud af mange tusinde eksaminer, at der opstår en situation, der gør, at processen forsinkes, understreger Wilbert van der Meer.

Ønskes: essentiel information i rimelig tid
Tilbage står Signe fra HA. Hun har lige taget sin sidste normerede eksamen samtidig med reeksamen i Quantitative Methods in Finance and Economics og forstår ikke, hvordan man som universitet kan tillade sig at underminere de studerendes muligheder for at læse ordentligt op til reeksamen.

Det er hendes sidste år på bacheloren, og netop derfor var karakteren og tidspunktet for reeksamen så essentiel for, at hun kunne blive bachelor med sine medstuderende.

Ud over at have problemer med tilmelding til reeksamen, sendte hun ydermere to mails til den kursusansvarlige i det pågældende fag for at få bekræftet lokalet til reeksamen – eftersom der intet figurerede på Learn eller i kursuskataloget.

Da hun havde ventet tålmodigt indtil den 16. januar 2014 og heller ikke da havde fået svar fra HA-sekretariatet, henvendte hun sig atter engang i HUB’en i Dalgas Have, hvor de kunne informere hende om, at eksamen ville finde sted i lokalerne på Amager Strandvej.

Man skal da kunne læse op til reeksamen
Signe tog sin reeksamen, men er yderst utilfreds med forløbet, når snakken falder på, hvad der kunne være sket.

- Altså jeg føler virkelig ikke, at der bliver taget hensyn til de studerende. Det kan ikke passe, at der skal gå så mange dage, før man får svar på sin karakter, og da slet ikke hvis man er på sit femte semester, hvor en eventuel reeksamen betyder så meget, mener hun.

Signe påpeger ydermere, at hun følte sig misinformeret, og at hun bliver ærgerlig ved tanken om, at hun kunne have haft muligheden for at læse mere op, såfremt hun havde fået sin karakter tidligere.

- Jamen, jeg ved at det har påvirket mine andre karakterer, fordi jeg jo havde ordinære eksamener oven i reeksamen, og at jeg slev skulle bruge umenneskeligt meget tid på at skrive og ringe rundt efter informationer, som bare skulle have været tilgængelige længe før. Det gør mig skuffet, og jeg kan simpelthen ikke forstå det, siger en frustreret Signe.

Hvis man som studerende mener, at en forsinkelse i karaktergivningen ikke giver rimelig tid til at læse op til reeksamen, kan man henvende sig til studienævnet for det pågældende fag.

Der dog ingen sikkerhed for, at det vil forandre noget – eller at studienævnet vil have tid til at behandle henvendelsen, før man skal op til reeksamen. Og den SKAL man stille til.

Students: store forsinkelser ikke acceptabelt
Formanden for CBS Students, Charlotte Gjedde, mener at forsinkelser i karaktergivningen er med til at ”gøre det svært at være studerende”.

- Få dages forberedelsestid kan være medvirkende til, at studerende får stress, fastlår Charlotte Gjedde og opfordrer klokkeklart:

- Jeg synes, de studerende skal komme til os [CBS Students, red.] med deres sager, så vi kan tage dem op og adressere dem på et højere plan.

- Det alene at få at vide, at man er dumpet, er jo ærgerligt i sig selv. Men det bliver jo kun sværere, hvis man får at vide, at man så allerede skal op igen inden for få dage, påpeger Charlotte Gjedde og slår fast, at det ikke er acceptabelt med for store forsinkelser. 

Info 

Kend dine rettigheder i forbindelse med syge-/omprøver
Ifølge uddannelsesdekanatet har bedømmere præcis én måned til at udmåle og tilbagemelde karakterer for en afholdt eksamen – også selv om der, som i de i artiklen nævnte tilfælde, måtte være en juleferie ind over.

Så snart karakterer er studiesekretariaterne i hænde, er det en prioritet at få dem indtastet, dobbelttjekket og derefter offentliggjort. Såfremt offentliggørelsen af karakterer skulle være forsinket, kan der uden videre dispenseres fra 14-dages reglen for rettidig tilmelding til reeksamen.

Mener man som studerende, at en forsinkelse i karaktergivningen er skyld i, at der ikke er rimelig tid til at læse op til reeksamen, er det muligt at henvende sig til studienævnet for det pågældende fag. Der dog ingen sikkerhed for, at dette forandrer noget – eller at der endsige vil være tid til at få sin henvendelse behandlet, før man skal op til reeksamen. Og den SKAL man stille til.

Kommentarer

Jeg havde en eksamensopgave, der blev afleveret 27. november i et fag, hvor min underviser havde lovet os, at karakteren lå klar før juleferien. Eksamensspørgsmålet til reeksamen blev lagt på Learn i juleferien på trods af, at vi stadig ikke havde fået vores karakterer.
Ifølge min profil på STADS lå karaktererne klar d. 2/1, men blev først offentliggjort næsten to uger efter - d. 15/1. Reeksamensopgaven skulle afleveres præcis én uge efter - d. 22/1. Så der gik præcis syv uger fra aflevering, til vi fik karakteren.
Implementeringen af det nye selvbetjeningssystem skulle simpelthen ikke ske i slutningen af et semester!

Hvad synes du?