Forskning kan også formidles som kunst

Skrevet af Emil Husted - Foto: Cecilie Glerup - 16. december 2011 - 11:370 kommentarer
Sådan fortolkede illustrator og tegneseriemageren Lars Jacobsen Brand Society.

På en regn- og stormfuld aften i december skete der på en café i København noget med CBS’ forskning, som alt sjældent forekommer. Seks forskere fra Institut for Organisation havde slået sig sammen med fire talentfulde kunstnere. Sammen skabte de, hvad de betegner som et ’Translatorium’.

Translatorium – kunstnerisk oversættelse af akademisk tænkning
Translatorium-arrangementet tog form af en fernisering på Café Elefanten på Carlsbergs gamle område torsdag den 8. december. Her visualiserede de fire kunstnere på kreativ de fire forskeres tanker. Meningen var sammen at skabe forskningskommunikation på en mere kreativ og mindre akademisk facon. I alt blev fire kunstværker udstillet på caféen til glæde for de knap 40 fremmødte gæster, der alle fik lejlighed til at nyde nyskabende forskningsformidling med et godt glas vin i hånden.

Kunstens udtryksformer strakte sig fra film over tegneserier til eksperimenterende skulpturer. Værkerne, der alle tager udgangspunkt i forskning fra Institut for Organisation, blev fremvist i løbet af aftenen, mens begivenhedens arrangører – ph.d.-stipendiat Cecilie Glerup og visiting professor, Martin Kornberger fra IOA – berettede om vigtigheden af at bringe akademisk tænkning ud i offentligheden, så ikke kun forskere og studerende får glæde af den.

To tegneserie-magere, en dramaturg og en grafisk designer
Kunstværker skabt af kunstnerne Lars Rasmussen (illustrator og tegneseriemager – fortolkede Green Tech), Lars Jacobsen (illustrator og tegneseriemager – fortolkede Brand Society), Trine Damgaard (dramaturg – fortolkede Acting Categories) og Tirsdag Ohrt (grafisk designer – fortolkede Classical & Modern Organization Theory) skabte rammen om aftenen.

Ferniseringen blev indledt af Cecilie Glerup. Som afsæt rejste Cecilie spørgsmålet om, hvordan man bedst muligt kommunikerer forskning til personer, der ikke nødvendigvis er involveret i den akademiske verden.

Spørgsmålet blev livligt diskuteret i løbet af aftenen, og alle var stort set enige om, at målet om bedre forskningsformidling fremover bør forfølges. Kun på den måde kan man både bringe CBS ud til folket og samtidig bidrage til et mere involverende demokrati i Danmark. Ifølge alle udsagn gik deltagerne til ferniseringen berigede fra Café Elefanten.

Forskning kan snildt formidles som andet og mere end tekst
De fire forskere, hvis tanker blev visualiseret, afsluttede ligeledes aftenen med et fornyet syn på forskningens natur. Lektor Nanna Mik-Meyer – der sammen med institutleder og lektor Peter Kjær, lektor Signe Vikkelsøe, visiting professor Martin Kornberger og professor (mso) Peter Karnøe havde fået ’oversat’ sin forskning til kunst – konkluderede da også afslutningsvist, at hun indtil da havde været sikker på, at forskning egnede sig bedst til tekst, men måtte sande, at kunstværkerne på mange måder frembragte nye aspekter af forskningen.

Formidlingen er en vedvarende proces
Aftenens debat blev afrundet af Cecilie Glerup, der opsummerede aftenen med ordene:

- Det er meget vigtigt – for at læringen om forskningskommunikation ikke stopper – at vi bliver ved med at se denne event som en del af en lang række eksperimenter, som noget der stadig er i gang, at værkerne ikke er færdige. Hverken de kunstneriske, forskningen eller vores snak om dem.

Hermed viderebringes således en opfordring til alle akademikere om i højere grad at overveje, hvorledes forskning kan formidles, og hvordan man igennem denne formidling kan inddrage offentligheden i en demokratisk proces, faciliteret af socialvidenskabelig forskning. 

BilagStørrelse
PDF icon translatorium_flyer.pdf1,96 MB